ORIENTAĆNÝ PLÁN GBZA

Nová budova

Budova A

Vchod do školy

Vrátnica

Stará budova

Budova B

Prízemie A

5.G / 5.F / 5.E

Kabinet 1/ANJ
(Mgr. Ľudmila Cvičková, Mgr. Lucia Hrúzová, , Mgr. Gabriela Vaňková)

Kabinet 2/ŠPJ
(PaedDr. Čurgalyová Mária, Luis Gil Guerra, Carlos González-Espressati García-Medall, PhD)

Kabinet 3/FRJ
(Berquin Aldrick Jean Rene, Mgr. Markušová Dana, Mgr. Matuščinová Ivana, Mgr. Pospěchová Jarmila)

Prvé poschodie A

4.G/4.F/4.E

Kabinet 4/Prírodné a spoločenské vedy
(

Prízemie B

Učebňa biológie / Učebňa fyziky / Učebňa biológie / Chemické laboratórium

Kabinet 5/Prírodné vedy
(Mgr. Hladká Elena, Mgr. Matuška Marek, Alexis Torres Domínguez)

Prípravovňa biológie
(Mgr. Rašovcová Zuzana)

Prvé poschodie B

U2/2.E/2.F