Číslo dokladu Dodávateľ Suma v € Dátum vystavenia Schválil Text
1/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 139,44 07. 01. 2021 ročná kontrola PHP
2/2021 RVC , Nám. Vajanského 1, Martin 19,00 14. 01. 2021
3/2021 RVC , Nám. Vajanského 1, Martin 79,33 14. 01. 2021 semináre 2021
4/2021 14. 01. 2021
5/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 342,72 14. 01. 2021 ročná kontrola EPS
6/2021
7/2021
8/2021
9/2021
10/2021
11/2021
12/2021