Číslo dokladu Dodávateľ Suma v € Dátum vystavenia Schválil Text
 1/2019   RELIA, s. r. o., Trnavská 80, Bratislava  78,00  04. 01. 2019  Mgr. Tanító  seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky
 2/2019  RVC, Nám. Vajanského  1, Martin  79,33  04. 01. 2019  Mgr. Tanító  RVC Martin – semináre
 3/2019  Unicarback, s. r. o. Fr. Kráľa 624, Žilina  120,00  15. 01. 2019  Mgr. Tanító    odhrnutie snehu z  parkovisk
 4/2019  Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina 92,16  16. 01. 2019  Mgr. Tanító  prenájom plaveckých dráh  04/2019
 5/2019  Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina 1290,24  16. 01. 2019  Mgr. Tanító  prenájom plaveckých dráh  03/2019
 6/2019  Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina 215,04  16. 01. 2019  Mgr. Tanító  prenájom plaveckých dráh  05/2019
 7/2019  Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava  156,00  16. 01. 2019  Mgr. Tanító  inzercia My Žilinské noviny, My Kysucké noviny
 8/2019  Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava  96,00  16. 01. 2019  Mgr. Tanító  inzercia Žilinské ECHO, Kysucké Echo
 9/2019  SAD,a. s. Košická 2, Žilina  110,00  22. 01. 2019  Mgr. Tanító  preprava žiakov exkurzia Varín
 10/2019 Slovpap Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  193,01  22. 01. 2019  Mgr. Tanító  kancelárske potreby, fixy
 11/2019  Slovpap Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  38,59  22. 01. 2019  Mgr. Tanító  čistiace prostriedky
 12/2019   Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  132,00  22. 01. 2019  Mgr. Tanító  odborná prehliadka hasiacich prístrojov
 13/2019  Inštitút sociálnej inovácie, s. r. o. Jelenec 442  28,00  05. 02. 2019  Mgr. Tanító  seminár pre šk. psychológov
 14/2019  B2B Partner, s. r. o.Šúlekova 2, Bratislava  378,00 05. 02. 2019  Mgr. Tanító  5 ks kancelárska stolička
 15/2019  Owl Notre Dame Turecko  980,00  05. 02. 2019  Mgr. Tanító  Francúzske divadlo účastnícky poplatok
 16/2019  FESKO, s. r. o. Fándlyho 16, Žilina  250,00  05. 02. 2019  Mgr. Tanító  Nadácia ESET – seminár
 17:2019   Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  496,28  18. 02. 2019  Mgr. Tanító  hygienické potreby
 18/2019  IMI TRADE s. r. o.  Jánošíkova 21 Žilina  462,24  21. 02. 2019  Mgr. Tanító  Erasmus+ HOPE tašky ŽilinaMUN
 19/2019  2U spol. s. r. o. Trnavská cesta 84, Bratislava  282,72  26. 02. 2019  Mgr. Tanító  Erasmus – HOPE – vlajky na Žilinamun
 20/2019  Fax Copy a. s. Domkárska 15, Bratislava  194,26  26. 02. 2019  Mgr. Tanító  KK OFJ ceny
 21/2019  2U spol. s. r. o. Trnavská cesta 84, Bratislava  54,00  28. 02. 2019  Mgr. Tanító  Erasmus – HOPE – vlajky na Žilinamun
 22/2019  DISIG, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava  171,60  15. 03. 2019  Mgr. Tanító  mandátny certifikát
 23/2019 FISHER Slovakia, s. r. o. Mäsiarska  13, Levoča 283,91  14. 03. 2019  Mgr. Tanító  KK CHO laboratórne pomôcky
 24/2019  V.Wagner, Na Šefranici 1274/20, Žilina  139,65  15. 03.. 2019  Mgr. Tanító  ŽilinaMUN kožený pohárik DaGT
 25/2019  ARIAN, s. ro. Jánošíkova 19, Žilina 29,50 18. 03. 2019  Mgr. Tanító  ŽilinaMUN banner  Erasmus HOPE
 26/2019 Chales, s. r. o.  Ľubľanská 4, Žilina 763,49  18. 03. 2019  Mgr. Tanító ŽilinaMUn obed
 27/2019   NOvá Syynagóga Žilina. J. M. Hurbana 22/11 Žilina  1500,00  18. 03. 2019  Mgr. Tanító  ŽilinaMUN prenájom DaGT
 28/2019 kave, s. r. o. Legionárska 1, Žilina 396,00  18. 03. 2019  Mgr. Tanító  ŽilinaMUN prenájom DaGT
 29/2019  TigerPrint, s. r. o. Sládkovičova 13, Žilina  209,99  18. 03. 2019  Mgr. Tanító  ŽilinaMUN odznak DaGT
 30/2019  TigerPrint, s. r. o. Sládkovičova 13, Žilina  20. 03. 2019  Mgr. Tanító  ŽilinaMUN vlajky  Erasmus HOPE
 31/2019 TigerPrint, s. r. o. Sládkovičova 13, Žilina  20. 03. 2019  Mgr. Tanító  ŽilinaMUN perá DaGT
 32/2019 Abalus, s. r. o. T. Ružičku 5/13, Žilina 260,00  20. 03. 2019  Mgr. Tanító ŽilinaMUN občerstvenie synagóga
 33/2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 322/2 Košice  30,00  20. 03. 2019  Mgr. Tanító  seminár Finančná kontrola 2019
 34/2019  Hotel FITT, Orgovánová 23/5, Bytčica  25. 03. 2019  Mgr. Tanító  Ďeň učiteľov slávnostné posedenie
 35/2019  SOPK, Hálkova 31 Žilina  78,00  26. 03. 2019  Mgr. Tanító  seminár Zákonník práce 2019
36/2019 SVS TVŠ, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava 12,00 26. 03. 2019  Mgr. Tanító časopis Telesná výchova a šport 2019
37/2019 FISHER Slovakia, s. r. o. Mäsiarska  13, Levoča 11,70 03. 04. 2019  Mgr. Tanító učebné pomôcky
38/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 446,52 03. 04. 2019  Mgr. Tanító čistiace, hyg.  a kancel. potreby
39/2019 Grand MS, s. r. o., I. Krasku 1881 Prievidza 29,70 03. 04. 2019  Mgr. Tanító tonery 3 ks
40/2019  ARIAN, s. r. o. Jánošíkova 19, Žilina 59,50 03. 04. 2019  Mgr. Tanító Erasmus KA1 2018 – roll up
41/2019 P. Kotrba Erminea J. Milca 15, Žilina 300,00 03. 04. 2019  Mgr. Tanító ŽilinaMUN video
42/2019 Lyreco, SE CE Panholec 20, Pezinok 564,00 10. 04. 2019  Mgr. Tanító kancelársky papier A4
43/2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 322/2 Košice 60,00 24. 04. 2019  Mgr. Tanító Seminár Personálne odmeňovanie
44/2019 Inštitút sociálnej inovácie, s. r. o. Jelenec 442 30,00 24. 04. 2019  Mgr. Tanító seminár Skupinové poradenstvo pri rizikovom správaní
45/2019 22. 05. 2019 Mgr. Tanító lišta do kopírky
46/2019 Detské centrum Havino, s. r. o. J. Milca 42, Žilina 350,00 22. 05. 2019  Mgr. Tanító seminár ESET
47/2019 Grand MS , s. r. o. I. Krasku 132C Prievidza 46,48 22. 05. 2019  Mgr. Tanító tonery HP
48/2019 Energy Pro, s. r. o. Škultétyho 78, Žilina 1041,78 23. 05. 2019 Mgr. Tanító oprava presakovania vody vo WC
49/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 477,90 10. 06. 2019 Mgr. Tanító čistiace, kancelárske potreby, fisxy
50/2019 Prescont, s. r..o. Porúbka 96 172,80 10. 06. 2019 Mgr. Tanító skúška 5 ks tlakových nádob
51/2019 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 11. 06. 2019 Mgr. Tanító prenájom telocvične  šk. rok  2019/2020
52/2019 Internet Mall  Slovakia, s. r. o. Galvaniho 6, Bratislava 440,30 20. 06. 2019 Mgr. Tanító nadácia Volkswagen – 7 ks kovové stoličky Rojaplast
53/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 4,73 20. 06. 2019 Mgr. Tanító špongie
53/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 4,73 20. 06. 2019 Mgr. Tanító špongie
54/2019 Školmédia, s r. o. Platanová 2, Žilina 258,50 20. 06. 2019 Mgr. Tanító študentské preukazy 2019/2020
55/2019 ASC, s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava 479,00 01. 07. 2019 Mgr. Tanító ASC komplet  SŠ 2020
56/2019  Grand MS , s. r. o. I. Krasku 132C Prievidza 09. 07. 2019 Mgr. Tanító tonery
57/2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava 30,00 09. 07. 2019 Mgr. Tanító JA  Aplikovaná ekonómia
58/2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava 30,00 09. 07. 2019 Mgr. Tanító JA Viac ako peniaze
59/2019 inet,sk, s. r. o.  Radvanská 25, Banská Bystrica 9,60 09. 07. 2019 Mgr. Tanító registrácia domény gbza.eu
60/2019 Reklamax, s. r. o. Na Malý Diel 5, Žilina 1650,00 09. 07. 2019 Mgr. Tanító maliarske práce
61/2019 SOFT studio, s. r. o. , Gaštanová 50, Žilina 37,20 09. 07. 2019 Mgr. Tanító webhostingové služby Erasmus HOPE
62/2019 EDIS, s. r. o. Horný val, 8/17, Žilina 83,90 09. 07. 2019 Mgr. Tanító kábel, konektory
63/2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava 80,00 09. 07. 2019 Mgr. Tanító vzdelávanie
64/2019 The Projekt, s. r. o.  Staré Grunty 18, Bratislava 50,00 10. 07. 2019 Mgr. Tanító raznica GBZA
65/2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava 80,00 10. 07. 2019 Mgr. Tanító vzdelávanie
66/2019 The Projekt, s. r. o.  Staré Grunty 18, Bratislava 2 380,00 10. 07. 2019 Mgr. Tanító žurnál Školák
67/2019 EDIS, s. r. o. Horný val, 8/17, Žilina 48,00 21. 087. 2019 Mgr. Tanító záložný zdroj
68/2019 Tenisový klub, Za Plavárňou 1, Žilina 22. 08. 2019 Mgr. Tanító prenájom tenisových kurtov
69/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 589,00 22. 08. 2019 Mgr. Tanító čistiace, hyg. a kancelárske potreby
70/2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava 30,00 26. 08. 2019 Mgr. Tanító JA Učebnica ekonómie a podnikania
71/2019 Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2 Košice 30,00 26. 08. 2019 Mgr. Tanító seminár Pracovné vzťahy
72/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 107,61 28. 08. 2019 Mgr. Tanító čistiace, hyg. a kancelárske potreby
73/2019 DPMŽ, a. s.  Kvačalova 2, Žilina 190,01 02. 09. 2019 Mgr. Tanító preprava žiakov exkurzia Súľov
74/2019 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava 158,40 09. 09. 2019 Mgr. Tanító 2x inzercia Deň otvorených dverí
75/2019 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o.  Železničiarska 13, Bratislava 60,00 09. 09. 2019 Mgr. Tanító seminár Riaditeľ školy
76/2019 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava 96,00 02. 10. 2019 Mgr. Tanító inzercia DOD banner
77/2019  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 02. 10. 2019 Mgr. Tanító prenájom FIT klubu – záujmové vzdelávanie
78/2019 SLK Rajecké Teplice, Panenská 33, Bratislava 169,80 02. 10. 2019 Mgr. Tanító seminár riaditeľov štátnych gymnázií
79/2019 Lyreco, SE CE Panholec 20, Pezinok 04. 10. 2019 Mgr. Tanító kancelársky papier A4
80/2019 ARIAN, s. r. o. Jánošíkova 19, Žilina 30,00 07. 10. 2019 Mgr. Tanító Erasmus KA1 2018  banner
81/2019 Littera. M. R. Štefánika 22, Martin 27,10 07. 10. 2019 Mgr. Tanító Erasmus KA2 EWF učebnice Solutions
82/2019 M. Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 59,70 07. 10. 2019 Mgr. Tanító Nadácia Volkswagen
83/2019 Different, s. r. o. Priekopská 34, Martin 357,00 07. 10. 2019 Mgr. Tanító LED svetlá
84/2019 Spectrum, s. r. o. Bernolákova 66, Žilina 42,25 07. 10. 2019 Mgr. Tanító lišty k sieti WIFI
85/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 486,60 16. 10. 2019 Mgr. Tanító čistiace prostriedky, fixy
86/2019 Internet Mall  Slovakia, s. r. o. Galvaniho 6, Bratislava 141,20 04. 11. 2019 Mgr. Tanító nadácia Volkswagen – 2 ks kovové stoličky Rojaplast
87/2019 ARIAN, s. r. o. Jánošíkova 19, Žilina 04. 11. 2019 Mgr. Tanító propagačné predmety – 20. výročie školy
88/2019 EDIS, s. r. o. Horný val, 8/17, Žilina 2893,00 10. 11. 2019 Mgr. Tanító zariadenie k sieti WIFI
89/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 104,90 12. 11. 2019 Mgr. Tanító hygienické potreby, fixy
90/2019 JOMIZ, s. r. o. A. Bernoláka 51, Žilina 1027,50 18. 11. 2019 Mgr. Tanító 20. výročie školy – občerstvenie
91/2019 JOMIZ, s. r. o. A. Bernoláka 51, Žilina 500,00 18. 11. 2019 Mgr. Tanító diseminácia Erasmus KA1 2017
92/2019 Autodoprava L. Liška, Žilina 400,00 18. 11. 2019 Mgr. Tanító Soroptimist doprava exkurzia Vrútky
93/2019 Grand MS, s. r. o. I. Krasku 1881, Prievidza 20,30 26. 11. 2019 Mgr. Tanító tonery 2 ks Erasmus+ KA1 2017
94/2019 Internetmania SK, s. r. o. Osloboditeľov 65/6, Liptovský Mikuláš 61,77 26. 11. 2019 Mgr. Tanító toner, kancelárske potreby Erasmus+ KA1 2017
95/2019 Poradca podnikateľa,s. r. o. M. Rázusa 23A, Žilina 84,00 28. 11. 2019 Mgr. Tanító seminár PAM
96/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 327,84 06. 12. 2019 Mgr. Tanító čistiace, kancelárske potreby
97/2019 EDIS, s. r. o. Horný val, 8/17, Žilina 3981,00 09. 12. 2019 Mgr. Tanító počítače, tlačiareň, projektory
98/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 341,40 09. 12. 2019 Mgr. Tanító kontrola PHP
99/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 93,36 09. 12. 2019 Mgr. Tanító kontrola, koordinátory