Dobrý deň 🙂
Moje meno je Imrich Milo a som učiteľ anglického jazyka, dejepisu a geografie. V súčastnosti som aj zástupca riaditeľa školy pre technicko – ekonomickú činnosť, zastupujúci triedny učiteľ (II.E), spolupracujem pri koordinácii medzinárodného projektu ERASMUS PLUS HOPE (Slovensko, Luxembursko, Nemecko, Španielsko, Poľsko) a robím supervízora anglickej časti medzinárodnej simulácie OSN ŽilinaMUN.

imrich.milo@gbza.eu
imrich.milo@gmail.com
00421 905 867 911

Pre študentov