KORONAVÍRUS 2020 - aktuálne informácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Závery z dnešného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR v skratke:

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk

 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia

 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení

 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná

 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania

 • zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)

 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení

 • obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu

 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier

 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

 • hotely a reštaurácie budú otvorené

ŠKOLA

Vážení rodičia, študentky, študenti, kolegyne a kolegovia,

na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 12.3. 2020 sa prerušuje výučba na školách a školských zariadeniach v období od 16.3. do 27.3. 2020. Vyučovanie by teda malo pokračovať od 30.3. 2020.

Podľa jej usmernenia: „riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy”. Keďže naša škola používa edupage, tak počas prerušenia vyučovania štúdium a samoštúdium bude pokračovať v elektronickej podobe na základe pokynov od vyučujúcich.

Zároveň odborník odporúča, aby si študenti počas tohto obdobia vytvorili režim, v ktorom bude priestor na učenie, oddych, pobyt na čerstvom vzduchu… nejde o prázdniny v klasickom zmysle slova. 😊

Všetkých rodičov, žiakov i zamestnancov školy žiadam, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na stránke školy a venovali pozornosť zasielaným informáciám cez edupage.

Viktor Tanító

13.3.2020

Zdroje:

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

https://www1.pluska.sk/regiony/berte-koronaprazdniny-ako-prilezitost-nieco-vylepsit-zamerajte-tvorivost?fbclid=IwAR17utED8gVHgtBfy-SjU9102eHhUHkFjsAXt1_k4SqbS4ldttZCwgo-XcM

 

Vážení rodičia a žiaci,
s ohľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a zverejnené informácie ohľadom zatvorenia škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, oznamujem, že prerušujem vyučovanie v našej škole od štvrtka 12.3.2020 predbežne do piatku 13.3.2020.

Žiadam všetkých zákonných zástupcov, žiakov a zamestnancov školy, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na stránke školy a venovali pozornosť zasielaným informáciám cez EDUPAGE.

V Žiline 11. 03. 2020
Mgr. Viktor Tanító, v.r.
riaditeľ

 • okrem bežných opatrení prebieha zvýšená pravidelná dezinfekcia lavíc, klávesníc a tkanín
 • teplá voda je dostupná na záchodoch v starej budove
 • MENZA prerušuje vydávanie obedov od 11. 3. do 20. 3.