• apr 20
    p. Mládenková, Horecká, Fábiková, Hrúzová a určení učitelia a žiaci - Konferencia VIC – 20. - 23.4. 
  • apr 28
    Akcia bude organizovaná podľa aktuálnych pandemických opatrení.