Číslo z knihy faktúr Dodávateľ IČO Suma celkom Dátum prijatia Číslo objed-návky Číslo zmluvy Predmet
 1/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 01. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 12/2020
2/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 01. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 01/2021
3/2021 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 05. 01. 2021 mandátna zmluva z 28. 02. 2018 Pracovná zdravotná služba 4. Q. 2020
4/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 263,92 05. 01. 2021 zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 prenájom a kopírovanie 10-12/2020
5/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 23,17 08. 01. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 12/2020
6/2021 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 08. 01. 2021 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov na vodu 1. Q. 2021
7/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 14,28 08. 01. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží 12/2020
8/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 12. 01. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 12/2020
9/2021 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 8955,00 12. 01. 2021 zmluva z 27. 10. 2020 stravné lístky 2000 ks
10/2021 SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 119,38 12. 01. 2021 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
11/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,00 12. 01. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
12/2021 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 82,99 12. 01. 2021 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 4. Q. 2020
13/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica 51966255 409,55 12. 01. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 12/2020
14/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 -669,66 12. 01. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie spotreby pary 12/2020
15/2021 RVC , Nám. Vajanského 1, Martin 31938434 19,00 14. 01. 2021 2/2021 seminár PAM
16/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 139,44 14. 01. 2021 01/2021 revízia PHP
17/2021 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 6,75 14. 01. 2021 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov 12/2020
18/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,18 14. 01. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
19/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica 51966255 409,10 05. 02. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 01/2021
20/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 05. 02. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží 01/2021
21/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 342,72 05. 02. 2021 5/2021 ročná kontrola EPS
22/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 29,81 05. 02. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 1/2021
23/2021 ZMS Consulting, Coaching, Dolný Val 21, Žilina 36274577 200,00 05. 02. 2021 8/2021 Workshop 1. Koučovacie zručnosti
24/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 05. 02. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 01/2021
25/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 02. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 02/2021
26/2021 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 33,00 05. 02. 2021 zmluva z 05. 05. 2014 členský príspevok 2021
27/2021 Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 05. 02. 2021 zmluva č. 1103284285 ochrana objektu 1-6/2021
28/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,82 10. 02. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
29/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 10. 02. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 01/2021
30/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,06 16. 02. 2021 zmluva 470069 telekomunikačné služby
31/2021 Valve, a. s. 126,00 16. 02. 2021 9/2021 oprava  čerpadla výmenníkovej stanice
32/2021 UNIQA poisťovňa, a. s. 376,23 16. 02. 2021 poistné
33/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 126,72 16. 02. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 01/2021
34/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 759,44 16. 02. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 01/2021
35/2021 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 150,00 16. 02. 2021 zmluva z 05. 05. 2014 služby 1-3/2021
36/2021 ZMS Consulting, Coaching, Dolný Val 21, Žilina 36274577 100,00 22. 02. 2021 11/2021 Workshop II.. Koučovacie zručnosti
37/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 01.  03. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 2/2021
38/2021 EDIS 23,80 01. 03. 2021 14/2021 toner
39/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 01. 03. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 03/2021
40/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,00 05. 03. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
41/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 22,84 05. 03. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 02/2021
42/2021 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 05. 03. 2021 zmluva z 27. 10. 2020 stravné lístky 2500 ks
43/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 05. 03. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží 02/2021
44/2021 Marián Ligocký, Staškov 75,00 05. 03. 2021 16/2021 Nadácia Absynt technická podpora
45/2021 Marián Ligocký Staškov 332,00 05. 03. 2021 16/2021 Nadácia Absynt technická podpora
46/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica 51966255 403,22 05. 03. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 02/2021
47/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 72,18 05. 03. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 02/2021
48/2021 Mesto Žilina 943,80 09. 03. 2021
49/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1143,74 09. 03. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 02/2021
50/2021 Vydavateľstvo Absynt 920,00 09. 03. 2021 15/2021 Nadácia SLSP – Vydavateľstvo Absynt
51/2021 Komensky, s r.. o. 16,56 09. 03. 2021 služby 02/2021
52/2021 MIDFIELD, s. r. o. 300,00 10. 03. 2021 grafický návrh – Nadácia SLSP
53/2021 Než zazvoní, s. r. o. 130,68 10. 03. 2021 seminár Facebook pre pokročilých
54/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,06 17. 03. 2021 telekomunikačné služby
55/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 161,28 17. 03. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 03/2021
56/2021 Vydavateľstvo Absynt 1080,00 22 03. 2021 17/2021 Nadácia SLSP – Vydavateľstvo Absynt
57/2021 Marián Ligocký Staškov 66,00 23. 03. 2021 16/2021 Nadácia SLSP – – technická podpora
58/2021 Než zazvoní, s. r. o. 87,12 26. 03. 2021 20/2021 seminár Canva pro školy
59/2021 Uniqa poisťovňa, a s. 982,,20 07. 04. 2021 poistné
60/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 07. 04. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 03/2021
61/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 249,12 07. 04. 2021 21/2021 oprava EPS
62/2021 54,00 07. 04. 2021
63/2021 36,00 07. 04. 2021
64/2021 12,10 07. 04. 2021
65/2021 126,00 07. 04. 2021
66/2021 226,76 07. 04. 2021
67/2021 25,97 07. 04. 2021
68/2021 16,56 07. 04. 2021
69/2021 122,55 07. 04. 2021
70/2021 63,58 07. 04. 2021
71/2021 27,40 07. 04. 2021
72/2021

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]