Číslo z knihy faktúr Dodávateľ IČO Suma celkom Dátum prijatia Číslo objed-návky Číslo zmluvy Predmet
 1/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 01. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 12/2020
2/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 01. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 01/2021
3/2021 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 05. 01. 2021 mandátna zmluva z 28. 02. 2018 Pracovná zdravotná služba 4. Q. 2020
4/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 263,92 05. 01. 2021 zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 prenájom a kopírovanie 10-12/2020
5/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 23,17 08. 01. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 12/2020
6/2021 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 08. 01. 2021 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov na vodu 1. Q. 2021
7/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 14,28 08. 01. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží 12/2020
8/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 12. 01. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 12/2020
9/2021 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 8955,00 12. 01. 2021 zmluva z 27. 10. 2020 stravné lístky 2000 ks
10/2021 SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 119,38 12. 01. 2021 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
11/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,00 12. 01. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
12/2021 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 82,99 12. 01. 2021 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 4. Q. 2020
13/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica 51966255 409,55 12. 01. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 12/2020
14/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 -669,66 12. 01. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie spotreby pary 12/2020
15/2021 RVC , Nám. Vajanského 1, Martin 31938434 19,00 14. 01. 2021 2/2021 seminár PAM
16/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 139,44 14. 01. 2021 01/2021 revízia PHP
17/2021 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 6,75 14. 01. 2021 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov 12/2020
18/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,18 14. 01. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
19/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica 51966255 409,10 05. 02. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 01/2021
20/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 05. 02. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží 01/2021
21/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 342,72 05. 02. 2021 5/2021 ročná kontrola EPS
22/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 29,81 05. 02. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 1/2021
23/2021 ZMS Consulting, Coaching, Dolný Val 21, Žilina 36274577 200,00 05. 02. 2021 8/2021 Workshop 1. Koučovacie zručnosti
24/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 05. 02. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 01/2021
25/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 02. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 02/2021
26/2021 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 33,00 05. 02. 2021 zmluva z 05. 05. 2014 členský príspevok 2021
27/2021 Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 05. 02. 2021 zmluva č. 1103284285 ochrana objektu 1-6/2021
28/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,82 10. 02. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
29/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 10. 02. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 01/2021
30/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,06 16. 02. 2021 zmluva 470069 telekomunikačné služby
31/2021 Valve, a. s. Kragujevská 398, Žilina 44641494 126,00 16. 02. 2021 9/2021 oprava  čerpadla výmenníkovej stanice
32/2021 Uniqa poisťovňa, a s. Krasovského 15, Bratislava 00653501 376,23 16. 02. 2021 poistné
33/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 126,72 16. 02. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 01/2021
34/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 759,44 16. 02. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 01/2021
35/2021 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 150,00 16. 02. 2021 zmluva z 05. 05. 2014 služby 1-3/2021
36/2021 ZMS Consulting, Coaching, Dolný Val 21, Žilina 36274577 100,00 22. 02. 2021 11/2021 Workshop II.. Koučovacie zručnosti
37/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 01.  03. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 2/2021
38/2021 EDIS s. r. o. Horný Val 8/1, Žilina 36408751 23,80 01. 03. 2021 14/2021 toner
39/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 01. 03. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 03/2021
40/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,00 05. 03. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
41/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 22,84 05. 03. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 02/2021
42/2021 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 11193,75 05. 03. 2021 zmluva z 27. 10. 2020 stravné lístky 2500 ks
43/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 05. 03. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží 02/2021
44/2021 Marián Ligocký, Staškov 804 53064437 75,00 05. 03. 2021 16/2021 Nadácia Absynt technická podpora
45/2021 Marián Ligocký Staškov 804 53064437 332,00 05. 03. 2021 16/2021 Nadácia Absynt technická podpora
46/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 403,22 05. 03. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 02/2021
47/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 72,18 05. 03. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 02/2021
48/2021 Mestský úrad Námestie obetí komunizmu 1, Žilina 00321796 943,80 09. 03. 2021 rozhodnutie miestne dane – komunálny odpad 2021
49/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1143,74 09. 03. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 02/2021
50/2021 Vydavateľstvo Absynt s. r. o. Moyzesova 53, Žilina 50378619 920,00 09. 03. 2021 15/2021 Nadácia SLSP – knihy
51/2021 Komensky, s r.. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 09. 03. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 02/2021
52/2021 MIDFIELD, s. r. o. Sládkovičova 14 Sečovce 45340871 300,00 10. 03. 2021 18/2021 grafický návrh – Nadácia SLSP
53/2021 Než zazvoní, s. r. o.. Křenová 19, Brno 03967921 130,68 10. 03. 2021 6/2021 seminár Facebook pre pokročilých
54/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,06 17. 03. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
55/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 161,28 17. 03. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 03/2021
56/2021 Vydavateľstvo Absynt s. r. o. Moyzesova 53, Žilina 50378619 1080,00 22 03. 2021 17/2021 Nadácia SLSP – knihy
57/2021 Marián Ligocký Staškov 804 53064437 66,00 23. 03. 2021 16/2021 Nadácia SLSP – – technická podpora
58/2021 Než zazvoní, s. r. o. Křenová 19, Brno 03967921 87,12 26. 03. 2021 20/2021 seminár Canva pro školy
59/2021 Uniqa poisťovňa, a s. Krasovského 15, Bratislava 00653501 982,,20 07. 04. 2021 zmluva 9160092433 poistné
60/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 07. 04. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 03/2021
61/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 249,12 07. 04. 2021 21/2021 oprava EPS
62/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 07. 04. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 04/2021
63/2021 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 07. 04. 2021 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov 2. q. 2021
64/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 07. 04. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží  03/2021
65/2021 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 07. 04. 2021 mandátna zmluva z 28. 02. 2018 Pracovná zdravotná služba 1. Q. 2021
66/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 226,76 07. 04. 2021 zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 prenájom a kopírovanie 01-03/2021
67/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 25,97 07. 04. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 03/2021
68/2021 Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 07. 04. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 03/2021
69/2021 SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 122,55 07. 04. 2021 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
70/2021 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 63,58 07. 04. 2021 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 1. Q. 2021
71/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 27,40 07. 04. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
72/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 -953,51 07. 04. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 2020
73/2021 VESNA, n. o. Smolenická 14, Bratislava 5 45739153 36,05 14. 04. 2021 22/2021 seminár PAM
74/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 421,03 14. 04. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 03/2021
75/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,00 15. 04. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
76/2021 Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava 36562939 26,03 21. 04. 2021 23/2021 mikrofón, kábel
77/2021 Marián Ligocký Staškov 804 53064437 270,00 28. 04. 2021 24/2021 Nadácia SLSP – – technická podpora
78/2021 Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 05. 05. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 04/2021
79/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 23,89 05. 05. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 04/2021
80/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 05. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 05/2021
81/202 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 05. 05. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 04/2021
82/202 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 05. 05. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží  04/2021
83/202 SVS TVaŠ 12,00 05. 05. 2021 4/2021  členské 2021
84/202 10,00 10. 05. 2021 26/2021 vypracovanie odporúčanie
85/202 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,07 10. 05. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
86/202 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 369,29 10. 05. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 04/2021
87/202 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1165,76 10. 05. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 03/2021
88/202 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1642,51 10. 05. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 04/2021
89/2021 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 150,00 14. 05. 2021 zmluva z 05. 05. 2014 služby 04-06/2021
90/202 Vydavateľstvo Absynt s. r. o. Moyzesova 53, Žilina 50378619 760,00 14. 05. 2021 25/2021 Nadácia SLSP – knihy
91/202 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 11193,75 17. 05. 2021 zmluva z 27. 10. 2020 stravné lístky 2500 ks
92/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,12 20. 05. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
93/2021 Mgr. Matúš Krčmárik, Hálová 7, Bratislava 44314761 200,00 31. 05. 2021 28/2021 Nadácia SLSP vedenie Webinára
94/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 31. 05. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 05/2021
95/2021 Lipa coaching & consulting, s. r. o. D. Dlabača 10, Žilina 52170730 120,00 31. 05. 2021 33/2021 talentový  workskhop
96/2021 Lipa coaching & consulting, s. r. o. D. Dlabača 10, Žilina 52170730 1760,00 31. 05. 2021 32/2021 talentové prístupy
97/2021 Fork, s. r. o. Pribinova 4, Martin 44311061 166,00 31. 05. 2021 29/2021 dezinfekčný prípravok na ruky
98/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 31. 05. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží  04/2021
99/2021 ZMS Consulting, Coaching, Dolný Val 21, Žilina 36274577 100,00 31. 05. 2021 11/2021 Workshop III.. Koučovacie zručnosti
100/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 31. 05. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 04/2021
101/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 165,12 31. 05. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 05/2021
102/2021 Železiarstvo BIZAM, Okružná 1, Stupava 46748598 301,89 02. 06. 2021 30/2021 tieniaca sieť, oceľové lano
103/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 83,87 02. 06. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 05/2021
104/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 02. 06. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 06/2021
105/2021 Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 04. 06. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 04/2021
106/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 459,85 04. 06. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 05/2021
107/2021 JA Slovensko, n. o. Pribinova 25, Bratislava 42166292 100,,00 04. 06. 2021 35/2021 vzdelávací program
108/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 35,30 04. 06. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
109/2021 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 244,35 07. 06. 2021 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov 05/2021
110/2021 Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina 44229950 250,95 07. 06. 2021 34/2021 čistiace prostriedky
111/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 10. 06. 2021 36/2021 označenie hydrantu
112/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 803,45 10. 06. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary za 05/2021
113/2021 WFG, s. r. o. Daxnerova 9 Žilina 36617911 188,84 10. 06. 2021 zmluva z 7. 08. 20219 vyúčtovanie energií Bajzova 2
114/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 225,84 15. 06. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 kontrola EPS
115/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,12 15. 06. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
116/2021 Marlene, s. r. o. Oščadnica 1799 46692720 114,00 21. 06. 2021 37/2021 gastrosliužby k semináru
117/2021 FC Czech, s. r. o. Ohradní 1440/2a Praha 26733617 803,00 21. 06. 2021 7/2021 seminár Akadémia Leadershipu
118/2021 ASC, s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 559,00 23. 06. 2021 40/2021 ASC agenda komplet 2022
119/2021 Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava 36562939 650,21 23. 06. 2021 39/2021 skartovačka, ochladzovač
120/2021

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]