Číslo z knihy faktúr Dodávateľ IČO Suma celkom Dátum prijatia Číslo objed-návky Číslo zmluvy Predmet
 1/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 01. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 12/2020
2/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 01. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 01/2021
3/2021 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 05. 01. 2021 mandátna zmluva z 28. 02. 2018 Pracovná zdravotná služba 4. Q. 2020
4/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 263,92 05. 01. 2021 zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 prenájom a kopírovanie 10-12/2020
5/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 23,17 08. 01. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 12/2020
6/2021 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 08. 01. 2021 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov na vodu 1. Q. 2021
7/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 14,28 08. 01. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží 12/2020
8/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 12. 01. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 12/2020
9/2021 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 8955,00 12. 01. 2021 zmluva z 27. 10. 2020 stravné lístky 2000 ks
10/2021 SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 119,38 12. 01. 2021 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
11/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,00 12. 01. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
12/2021 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 82,99 12. 01. 2021 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 4. Q. 2020
13/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica 51966255 409,55 12. 01. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 12/2020
14/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 -669,66 12. 01. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie spotreby pary 12/2020
15/2021 RVC , Nám. Vajanského 1, Martin 31938434 19,00 14. 01. 2021 2/2021 seminár PAM
16/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 139,44 14. 01. 2021 01/2021 revízia PHP
17/2021 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 6,75 14. 01. 2021 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov 12/2020
18/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,18 14. 01. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
19/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica 51966255 409,10 05. 02. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 01/2021
20/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 05. 02. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží 01/2021
21/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 342,72 05. 02. 2021 5/2021 ročná kontrola EPS
22/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 29,81 05. 02. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 1/2021
23/2021 ZMS Consulting, Coaching, Dolný Val 21, Žilina 36274577 200,00 05. 02. 2021 8/2021 Workshop 1. Koučovacie zručnosti
24/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 05. 02. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 01/2021
25/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 02. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 02/2021
26/2021 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 33,00 05. 02. 2021 zmluva z 05. 05. 2014 členský príspevok 2021
27/2021 Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 05. 02. 2021 zmluva č. 1103284285 ochrana objektu 1-6/2021
28/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,82 10. 02. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
29/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 10. 02. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 01/2021
30/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,06 16. 02. 2021 zmluva 470069 telekomunikačné služby
31/2021 Valve, a. s. Kragujevská 398, Žilina 44641494 126,00 16. 02. 2021 9/2021 oprava  čerpadla výmenníkovej stanice
32/2021 Uniqa poisťovňa, a s. Krasovského 15, Bratislava 00653501 376,23 16. 02. 2021 poistné
33/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 126,72 16. 02. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 01/2021
34/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 759,44 16. 02. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 01/2021
35/2021 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 150,00 16. 02. 2021 zmluva z 05. 05. 2014 služby 1-3/2021
36/2021 ZMS Consulting, Coaching, Dolný Val 21, Žilina 36274577 100,00 22. 02. 2021 11/2021 Workshop II.. Koučovacie zručnosti
37/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 01.  03. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 2/2021
38/2021 EDIS, s. r. o. Horný Val Žilina 36408751 23,80 01. 03. 2021 14/2021 toner
39/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 01. 03. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 03/2021
40/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,00 05. 03. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
41/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 22,84 05. 03. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 02/2021
42/2021 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 11193,75 05. 03. 2021 zmluva z 27. 10. 2020 stravné lístky 2500 ks
43/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 05. 03. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží 02/2021
44/2021 Marián Ligocký, Staškov 804 53064437 75,00 05. 03. 2021 16/2021 Nadácia Absynt technická podpora
45/2021 Marián Ligocký Staškov 804 53064437 332,00 05. 03. 2021 16/2021 Nadácia Absynt technická podpora
46/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 403,22 05. 03. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 02/2021
47/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 72,18 05. 03. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 02/2021
48/2021 Mestský úrad Námestie obetí komunizmu 1, Žilina 00321796 943,80 09. 03. 2021 rozhodnutie miestne dane – komunálny odpad 2021
49/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1143,74 09. 03. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 02/2021
50/2021 Vydavateľstvo Absynt s. r. o. Moyzesova 53, Žilina 50378619 920,00 09. 03. 2021 15/2021 Nadácia SLSP – knihy
51/2021 Komensky, s r.. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 09. 03. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 02/2021
52/2021 MIDFIELD, s. r. o. Sládkovičova 14 Sečovce 45340871 300,00 10. 03. 2021 18/2021 grafický návrh – Nadácia SLSP
53/2021 Než zazvoní, s. r. o.. Křenová 19, Brno 03967921 130,68 10. 03. 2021 6/2021 seminár Facebook pre pokročilých
54/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,06 17. 03. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
55/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 161,28 17. 03. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 03/2021
56/2021 Vydavateľstvo Absynt s. r. o. Moyzesova 53, Žilina 50378619 1080,00 22 03. 2021 17/2021 Nadácia SLSP – knihy
57/2021 Marián Ligocký Staškov 804 53064437 66,00 23. 03. 2021 16/2021 Nadácia SLSP – – technická podpora
58/2021 Než zazvoní, s. r. o. Křenová 19, Brno 03967921 87,12 26. 03. 2021 20/2021 seminár Canva pro školy
59/2021 Uniqa poisťovňa, a s. Krasovského 15, Bratislava 00653501 982,,20 07. 04. 2021 zmluva 9160092433 poistné
60/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 07. 04. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 03/2021
61/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 249,12 07. 04. 2021 21/2021 oprava EPS
62/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 07. 04. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 04/2021
63/2021 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 07. 04. 2021 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov 2. q. 2021
64/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 07. 04. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží  03/2021
65/2021 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 07. 04. 2021 mandátna zmluva z 28. 02. 2018 Pracovná zdravotná služba 1. Q. 2021
66/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 226,76 07. 04. 2021 zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 prenájom a kopírovanie 01-03/2021
67/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 25,97 07. 04. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 03/2021
68/2021 Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 07. 04. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 03/2021
69/2021 SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 122,55 07. 04. 2021 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
70/2021 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 63,58 07. 04. 2021 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 1. Q. 2021
71/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 27,40 07. 04. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
72/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 -953,51 07. 04. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 2020
73/2021 VESNA, n. o. Smolenická 14, Bratislava 5 45739153 36,05 14. 04. 2021 22/2021 seminár PAM
74/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 421,03 14. 04. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 03/2021
75/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,00 15. 04. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
76/2021 Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava 36562939 26,03 21. 04. 2021 23/2021 mikrofón, kábel
77/2021 Marián Ligocký Staškov 804 53064437 270,00 28. 04. 2021 24/2021 Nadácia SLSP – – technická podpora
78/2021 Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 05. 05. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 04/2021
79/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 23,89 05. 05. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 04/2021
80/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 05. 05. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 05/2021
81/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 05. 05. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 04/2021
82/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 05. 05. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží  04/2021
83/2021 SVS TVaŠ Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava. 12,00 05. 05. 2021 4/2021  členské 2021
84/2021 10,00 10. 05. 2021 26/2021 vypracovanie odporúčania
85/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,07 10. 05. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
86/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 369,29 10. 05. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 04/2021
87/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1165,76 10. 05. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 03/2021
88/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1642,51 10. 05. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary 04/2021
89/2021 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 150,00 14. 05. 2021 zmluva z 05. 05. 2014 služby 04-06/2021
90/2021 Vydavateľstvo Absynt s. r. o. Moyzesova 53, Žilina 50378619 760,00 14. 05. 2021 25/2021 Nadácia SLSP – knihy
91/2021 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 11193,75 17. 05. 2021 zmluva z 27. 10. 2020 stravné lístky 2500 ks
92/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,12 20. 05. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
93/2021 Mgr. Matúš Krčmárik, Hálová 7, Bratislava 44314761 200,00 31. 05. 2021 28/2021 Nadácia SLSP vedenie Webinára
94/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 31. 05. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 05/2021
95/2021 Lipa coaching & consulting, s. r. o. D. Dlabača 10, Žilina 52170730 120,00 31. 05. 2021 33/2021 talentový  workskhop
96/2021 Lipa coaching & consulting, s. r. o. D. Dlabača 10, Žilina 52170730 1760,00 31. 05. 2021 32/2021 talentové prístupy
97/2021 Fork, s. r. o. Pribinova 4, Martin 44311061 166,00 31. 05. 2021 29/2021 dezinfekčný prípravok na ruky
98/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 12,10 31. 05. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží  04/2021
99/2021 ZMS Consulting, Coaching, Dolný Val 21, Žilina 36274577 100,00 31. 05. 2021 11/2021 Workshop III.. Koučovacie zručnosti
100/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 31. 05. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 04/2021
101/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 165,12 31. 05. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 05/2021
102/2021 Železiarstvo BIZAM, Okružná 1, Stupava 46748598 301,89 02. 06. 2021 30/2021 tieniaca sieť, oceľové lano
103/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 83,87 02. 06. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 05/2021
104/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 02. 06. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 06/2021
105/2021 Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 04. 06. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 04/2021
106/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 459,85 04. 06. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 05/2021
107/2021 JA Slovensko, n. o. Pribinova 25, Bratislava 42166292 100,,00 04. 06. 2021 35/2021 vzdelávací program
108/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 35,30 04. 06. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
109/2021 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 244,35 07. 06. 2021 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov 05/2021
110/2021 Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina 44229950 250,95 07. 06. 2021 34/2021 čistiace prostriedky
111/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 10. 06. 2021 36/2021 označenie hydrantu
112/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 803,45 10. 06. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary za 05/2021
113/2021 WFG, s. r. o. Daxnerova 9 Žilina 36617911 188,84 10. 06. 2021 zmluva z 7. 08. 20219 vyúčtovanie energií Bajzova 2
114/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 225,84 15. 06. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 kontrola EPS
115/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,12 15. 06. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
116/2021 Marlene, s. r. o. Oščadnica 1799 46692720 114,00 21. 06. 2021 37/2021 gastrosliužby k semináru
117/2021 FC Czech, s. r. o. Ohradní 1440/2a Praha 26733617 803,00 21. 06. 2021 7/2021 seminár Akadémia Leadershipu
118/2021 ASC, s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 559,00 23. 06. 2021 40/2021 ASC agenda komplet 2022
119/2021 Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava 36562939 650,21 23. 06. 2021 39/2021 skartovačka, ochladzovač
120/2021 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 02. 07. 2021 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov 3. q. 2021
121/2021 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 18,00 02. 07. 2021 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 pramenitá voda
122/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 02. 07. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 07/2021
123/2021 Školmedia, s. r. o. Platanová 2, Žilina 36008958 199,50 02. 07. 2021 42/2021 študentské preukazy 2021/2022
124/2021 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 02. 07. 2021 mandátna zmluva z 28. 02. 2018 Pracovná zdravotná služba 2. Q. 2021
125/2021 Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava 36562939 125,63 02. 07. 2021 41/2021 kladivo, akumulátor
126/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 26,06 02. 07. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží  06/2021
127/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 02. 07. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 06/2021
128/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 08. 07. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 06/2021
129/2021 Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 08. 07. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 06/2021
130/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 54,11 08. 07. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 06/2021
131/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 361,08 08. 07. 2021 zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa 01. 03. 2020 prenájom a kopírovanie04 – 06/2021
132/2021 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 163,76 08. 07. 2021 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 2. q. 2021
133/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 352,48 08. 07. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 06/2021
134/2021 TigerPrint, s. r. o. Kuzmányho 12, Žilina 45698813 548,40 08. 07. 2021 43/2021 zápisníky s potlačou
135/2021  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 388,80 13. 07. 2021 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov 06/2021
136/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 980,22 13. 07. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary za 06/2021
137/2021 SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 480,71 13. 07. 2021 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
138/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 51,42 19. 07. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
139/2021 inet.sk, s. r. o.
Radvanská 25, B. Bystrica
45543372 9,60 21. 07. 2021 47/2021 doména gbza.eu 2021/2022
140/2021 IMP services, s. r. o.  Na Šefranici 19, Žilina 46594035 1908,00 21. 07. 2021 46/2021 kamerový systém
141/2021 Mgr. Kučerová, Újezd 17, Praha, ČR 70379238 1026,00 26. 07. 2021 48/2021 učebnice francúzskeho jazyka
142/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 9,07 26. 07. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží  07/2021
143/2021 Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava 36562939 967,31 26. 07. 2021 49/2021 PC,  káble
144/2021 IVES, Čsl.armády 20, Košice 46476261 118,80 26. 07. 2021 WinIBEU 2021/2022
145/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 03. 08. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 07/2021
146/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 03. 08. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 08/2021
147/2021 Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 03. 08. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 07/2021
148/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 21,61 03. 08. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 07/2021
149/2021 TigerPrint, s. r. o. , Kuzmányho 12, Žilina 45698813 538,20 11. 08. 2021 54/2021 Erasmus+ fľaše s potlačou
150/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 11. 08. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 07/2021
151/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 165,12 11. 08. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 08/2021
152/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 883,28 11. 08. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary za 07/2021
153/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 64,75 11. 08. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
154/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 249,31 11. 08. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 07/2021
155/2021 Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,42 11. 08. 2021 zmluva č. 1103284285 ochrana objektu 7-12/2021
156/2021 Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina 44229950 790,90 11. 08. 2021 53/2021 čistiace prostriedky,  fixy na tabuľu
157/2021 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 20,25 19. 08. 2021 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov – mylná platba
158/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 54,84 19. 08. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
159/2021 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 150,00 19. 08. 2021 zmluva z 05. 05. 2014 služby 07-09/2021
160/2021 IMP services, s. r. o.  Na Šefranici 19, Žilina 46594035 864,00 26. 08. 2021 50/2021 montáž kamerového systému
161/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 173,47 26. 08. 2021 55/2021 oprava elektroinštalácie
162/2021 MOLPIR, s. r. o. SNP 129, Smolenice 31431372 378,00 27. 08. 2021 58/2021 dávkovače dezinfekcie s teplomerom
163/2021 Ing. Halama Učebné pomôcky, Malachovská 17/A, B. Bystrica 53231414 851,00 02. 09. 2021 60/2021 5 ks mikroskopy
164/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 02. 09. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 09/2021
165/2021 VETRANIE DM, s. r. o, M. Rázusa 7, Žilina 44133065 4999,98 02. 09. 2021 44/2021 oprava vzduchotechniky
166/2021 Chalany, s. r. o. Rázusova 39, Pezinok 48027081 195,36 02. 09. 2021 52/2021 ochranné rúška s logom školy
167/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 217,20 02. 09. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 štvrťročná revízia EPS
168/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 02. 09. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 08/2021
169/2021 Fork, s. r. o. Pribinova 4, Martin 44311061 171,00 03. 09. 2021 63/2021 dezinfekčný prípravok na ruky
170/2021 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 27,17 03. 09. 2021 zmluva 4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 08/2021
171/2021 M. Rusin, Muškátová 16, Košice 50701142 19,90 03. 09. 2021 licenčná zmluva zo dňa 03. 09. 2021 služby Nezábudník
172/2021 Komensky, s. r. o. Park Mládeže 1,Košice 43908977 16,56 03. 09. 2021 zmluva z 29. 01. 2021 služby virtuálnej knižnice 08/2021
173/2021 AF Žilina, Mariánske námestie 11 Žilina 47937459 500,00 06. 09. 2021 62/2021 Nadácia SLSP – ceny
174/2021 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 32,78 06. 09. 2021 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
175/2021 ASR, J. Kráľa 651, Nitrianske Rudno 37922190 49,00 06. 09. 2021 66/2021 seminár registratúra
176/2021 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 293,18 08. 09. 2021 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 spotreba el. energie 08/2021
177/2021 Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina 44229950 132,36 08. 09. 2021 59/2021 kancelárske potreby, kriedy
178/2021 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 883,28 08. 09. 2021 zmluva 470069 z 12. 2. 2007 vyúčtovanie dodávky pary za 08/2021
179/2021 Prescont, Porúbka 96 36437352. 442,80 08. 09. 2021 64/2021 revízia tlakových nádob
180/2021 Mičech 500,00 08. 09. 2021 68/2021 stavebné práce
181/2021 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 96,00 08. 09. 2021 zmluva z 11. 02. 2020 služby Office 365 08/2021
182/2021 Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava. 31322051 113,56 08. 09. 2021 zmluva 56835944 Erasmus+ poistné Francúzsko
183/2021 Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava. 31322051 102,24 08. 09. 2021 zmluva 56835951 Erasmus+ poistné Francúzsko
184/2021 Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava. 31322051 79,52 08. 09. 2021 zmluva 56835953 Erasmus+ poistné Francúzsko
185/2021 Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava. 31322051 97,20 08. 09. 2021 zmluva 56835954 Erasmus+ poistné Francúzsko
186/2021 Littera, s. r. o. M. R. Štefánika  22 Martin 33580511 1924,00 08. 09. 2021 65/2021 učebnice AJ
187/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 54,00 08. 09. 2021 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
188/2021 TigerPrint, s. r. o. , Kuzmányho 12, Žilina 45698813 93,30 08. 09. 2021 70/2021 Nadácia SLSP – tlač letáku
189/2021 Union poisťovňa, a.s.Karadžičova 10 Bratislava. 31322051 82,00 08. 09. 2021 zmluva 56836099 Erasmus+ – poistné Poľsko TOMUN
190/2021 Mgr. Reitšpís, Borová 2, Žilina 50276778 100,00 08. 09. 2021 61/2021 Nadácia SLSP – cena Absynt
191/2021 Perchéno, s. r. o. Rajecká  7, Žilina 51429594 330,00 08. 09. 2021 71/2021 Nadácia SLSP – občerstvenie
192/2021 Perchéno, s. r. o. Rajecká  7, Žilina 51429594 64,50 08. 09. 2021 72/2021 Nadácia SLSP – prenájom priestorov
193/2021 Lindstrom, Orešianska 3, Trnava 35742364 10,01 08. 09. 2021 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
194/2021 Alfa print, s. r. o  Robotnícka 1D Martin 36403229 468,16 08. 09. 2021 45/2021 tlač ročenky
195/2021 EDOS-PEM, Temelínska 4 Bratislava 36287229 89,00 08. 09. 2021 74/2021 seminár Základná finančná kontrola
196/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 1,00 08. 09. 2021 zmluva A2219934 telefón Samsung
197/2021 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 66,75 08. 09. 2021 zmluva A2219934 telefón Xiaomi
198/2021 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 240,00 08. 09. 2021 67/2021 preprava žiakov ZA – Súľov a späť
199/2021 EDIS, s. r. o. Horný Val Žilina 36408751 420,00 08. 09. 2021 75/2021 Erasmus+ – tonery LU 2020
200/2021 Lipa coaching & consulting, s. r. o. D. Dlabača 10, Žilina 52170730 864,00 08. 09. 2021 73/2021 seminár
201/2021 SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 359,44 08. 09. 2021 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
202/2021 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 08. 09. 2021 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO 08/2021
203/2021 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 4477,50 08. 09. 2021 zmluva z 27. 10. 2020 stravné lístky 1000 ks
204/2021 Slovpap SK, s. r. o, Pittsburgská 5, Žilina 44229950 366,04 08. 09. 2021 76/2021 hygienické potreby
205/2021 Arian Servis, s. r. o. Jánošíkova 264 Žilina 47022817 560,70 01. 10. 2021 77/2021 Erasmus+ tričká KA2 FR. 2020
206/2021 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 60,00 01. 10. 2021 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 pramenitá voda
207/2021 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 01. 10. 2021 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 10/2021
208/2021 Alza.sk,s. r. o. Bottova 7, Bratislava 36562939 488,79 01. 10. 2021 78/2021 projektor
209/2021 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 01. 10. 2021 mandátna zmluva z 28. 02. 2018 Pracovná zdravotná služba 3. Q. 2021
210/2021 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 99,47 04. 10. 2021 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 3. Q. 2021
211/2021 16,56 04. 10. 2021
212/2021 697,36 04. 10. 2021
213/2021 340,47 04. 10. 2021
214/2021 104,50 05. 10. 2021
215/2021
216/2021
217/2021
218/2021
219/2021

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]