Číslo z knihy faktúr Dodávateľ IČO Suma celkom Dátum prijatia Číslo objed-návky Číslo zmluvy Predmet
 1/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347 93,36 02. 01. 2020 99/2019 výmena 2 ks koordinátorov
2/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347 341,40 02. 01. 2020 98/2019 oprava hasiaceho prístroja a haydrantu
3/2020 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 378129 04 9,54 02. 01. 2020 zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 stravovanie žiaci 12/2019
4/2020 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 07. 01. 2020 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom  stojanov 1. Q. 2020
5/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 78,14 09. 01. 2020 zmluva 01/01/2017 prenájom a kopírovanie za 12/2019
6/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 118,28 09. 01. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 12/2019
7/2020 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 25,84 09. 01. 2020 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie spotreby el. energie 12/2019
8/2020 Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina
30222052
3,08 09. 01. 2020 zmluva zo dňa 02. 09. 2019 stravovanie žiaci 12/2019
9/2020 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 625,01 09. 01. 2020 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
10/2020 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 11996,40 09. 01. 2020 Z201852455_Z z 18. 12. 2018 stravné lístky 3000 ks
11/2020  RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava  31331785 158,22 09. 01. 2020 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 4. Q. 2019
12/2020  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava   35763469 22,14 09. 01. 2020  2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
13/2020 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 09. 01. 2020 zmluva z 28. 02. 2018 pracovná zdravotná služba za 4. Q. 2019
14/2020 Základná škola  Lichardova  24, Žilina 37812891 142,80 14. 01. 2020 zmluva z 21. 02. 2019 stravovanie žiaci 12/2019
15/2020 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 785,00 14. 01. 2020 dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 stravovanie žiakov 12/2019
16/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1744,30 14. 01. 2020 470069 zo dňa 12. 02. 2007 vyúčtovanie dodávky pary za 12/2019
17/2020 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 360,00 17. 01. 2020 58/2019 prenájom Fit klubu 9-12/2019
18/2020 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 585,00 17. 01. 2020 42/2019 prenájom telocvične 12/2019
19/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 16,54 17. 01. 2020 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží 12/2019
20/2020 Cerberos,  s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 17. 01. 2020 zmluva č. 1103284285 ochrana objektu 1-6/2020
21/2020 Telebit, s. r. o. Dolná Tižina 5 36714852 34,20 17. 01. 2020 1/2020 oprava telekom. ústredne
22/2020 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  44229950 434,79 20. 01. 2020 3/2020 hygienické, čistiace prostriedky, fixy na tabuľu
23/2020 RVC , Nám. Vajanského 1, Martin 31938434 79,39 20 01. 2020 100/2019 semináre 2020
24/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,36 20. 01. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
25/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347 240,77 22. 01. 2020 101/2019 ročná kontrola PHP
26/2020 Fórum náboženstiev sveta Slovensko, Winterova 3 Piešťany 42404380 200,00 22. 01. 2020 2/2020 religionistický seminár
27/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347 342,72 24. 01. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 ročná kontrola EPS 1/2020
28/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347 25,20 24. 01. 2020 10/2020 práškový hasiaci prístroj
29/2020 EDIS, s. r. o. Horný Val 8/17, Žilina 36408751 327,00 03. 02. 2020 9/2020 Erasmus + KA1 2019 toner
30/2020 EDIS, s. r. o. Horný Val 8/17, Žilina  36408751 416,60 03. 02. 2020 11/2020 Erasmus+ EWF toner
31/2020 ICV Košice, Družstevná 2, Košice 51424266 60,00 03. 02. 2020 seminár PAM 17. 02. 2020
32/2020 ICV Košice, Družstevná 2, Košice 51424266 60,00 03. 02. 2020 seminár e-rozhodnutia 09. 03. 2020
33/2020 PC SEMA, Bôrická cesta 103, Žilina 36426041 54,00 03. 02. 2020 zmluva zo dňa 23. 01. 2020 prenájom termokamery
34/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 03. 02. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO 01/2020
35/2020 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 72,00 03. 02. 2020 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 pramenitá voda
36/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 169,66 05. 02. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 01/2020
37/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 111,67 10. 02. 2020 zmluva 01/01/2017 prenájom a kopírovanie 01/2020
38/2020 Základná škola  Lichardova  24, Žilina 37812891 204,75 10. 02. 2020 zmluva z 21. 02. 2019 stravovanie žiakov 01/2020
39/2020 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 378129 04 15,90  10. 02. 2020 zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 stravovanie žiakov 01/2020
40/2020 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 33,00 10. 02. 2020 zmluva z 05. 05. 2014 členský príspevok 2020
41/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 18,05  10. 02. 2020 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
42/2020 Domachlad, Fullova 1, Rajec 45334617 129,96 10. 02. 2020 8/2020 oprava chlad. vitríny  v bufete školy
43/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469 21,38 10. 02. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
44/2020 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 196,07  10. 02. 2020 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky el. energie 01/2020
45/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1136,67  10. 02. 2020 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary 01/2020
46/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 1517,05  10. 02. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 revízia el. inštalácie
47/2020 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 810,00  10. 02. 2020 42/2019 prenájom telocvične 12/2019
48/2020 Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava 35790253 300,00  10. 02. 2020 12/2020 inzercia o ponuke štúdia –  ECHO
49/2020 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 1067,85  11. 02. 2020 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov 01/2020
50/2020 Lecol, Hurbanova 3, Rajec 31610447 180,00  13. 02. 2020 13/2020 zneškodnenie laboratórnych chemikálií
51/2020 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 152,55  13. 02. 2020 14/2020 kancelárske potreby
52/2020 Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava 35790253 288,00  13. 02. 2020 12/2020 inzercia o ponuke štúdia –  MY
53/2020 Uniqa poisťovňa, Krasovského 15, Bratislava 00653501 376,23 14. 02. 2020 zmluva č. 9160084188 poistné firma a ochrana
54/2020 SVS pre TVS, L. Svobudu 9, Bratislava 31789471 12,00  14. 02. 2020 18/2020 časopis Telesná výchova a šport 2020
55/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,06  17. 02. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
56/2020 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 150,00 17. 02. 2020 zmluva z 05. 05. 2014 služby 1-3/2020
57/2020 ŠEVT, Plynárenská 6, Bratislava 31331131 108,94 19. 02. 2020 19/2020 Erasmus EWF kancelárske potreby
58/2020 JAMES, s. r. o. Junácka 6 Bratislava 47733349 200,00 25. 02. 2020 17/2020 školenie lezenie na umelých stenách
59/2020 Expres Finance, M. R. Štefánika 12, Žilina 33376620 79,75 25. 02. 2020 zmluva z 31. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2019
60/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 44056877 1900,00 26. 02. 2020 zmluva z 31. 01. 2020 implementačné a školiace činnosti – DaGT
61/2020 Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 Žilina 37909533 60,00 28. 02. 2020 zmluva zo dňa 28. 10. 2019 prenájom telocvične 01/2020 – VP
62/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469 32,60 09. 03. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
63/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 940,59 09. 03. 2020 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary 02/2020
64/2020 Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 Žilina 37909533 60,00 09. 03. 2020 zmluva zo dňa 28. 10. 2019 prenájom telocvične 02/2020 – VP
65/2020 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563 570,00 09. 03. 2020 42/2019 prenájom telocvične 02/2020
66/2020 Základná škola  Lichardova  24, Žilina 37812891 143,85 09. 03. 2020 zmluva z 21. 02. 2019 stravovanie žiakov 02/2020
67/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 71,50 09. 03. 2020 21/2020 toner
68/2020 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 378129 04 12,72 09. 03. 2020 zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 stravovanie žiakov 02/2020
69/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 09. 03. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 02/2020
70/2020 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 45334617 96,26 10. 03. 2020 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky el. energie 02/2020
71/2020 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563 796,50 10. 03. 2020 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov 02/2020
72/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 121,86 12. 03. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie za 02/2020
73/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 90,00 12. 03. 2020 22/2020 inštalácia kopírovacieho stroja
74/2020 Sport Academy Vrátná, s. r. o. Terchová 1494 44258701 11700,00 13. 03. 2020 zmluva z 05. 01. 2020 lyžiarsky kurz
75/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 47,42 17. 03. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
76/2020 Kovotyp, Ľanová 8, Bratislava 35808705 811,10 19. 03. 2020 15/2020 2 ks plechové skrine
77/2020 MP Services, Na Šefranici, Žilina 46594035 485,76 26. 03. 2020 25/2020 oprava školského rozhlasu
78/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 01. 04. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 03/2020
79/2020 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563 210,00 06. 04. 2020 42/2019 prenájom telocvične 03/2020
80/2020 Základná škola  Lichardova  24, Žilina 37812891 84,80 06. 04. 2020 zmluva z 10. 02. 2020 stravovanie žiaci 03/2020
81/2020 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 378129 04 5,30 06. 04. 2020 zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 stravovanie žiaci 03/2020
82/2020 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 06. 04. 2020 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov 2. Q. 2020
83/2020  Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 06. 04. 2020 zmluva z 28. 02. 2018 pracovná zdravotná služba za 4. Q. 2019
84/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 116,28 06. 04. 2020 zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa  01. 03. 2020 prenájom a kopírovanie 03/2020
85/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 73,69 06. 04. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 03/2020
86/2020 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 333,61 06. 04. 2020 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
87/2020 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 164,29 06. 04. 2020 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 1. Q. 2020
88/2020 Mesto  Žilina, Nám. obetí komunizmu 1 Žilina 00321796 943,80 06. 04. 2020 Rozhodnutie za komunálny odpad zo dňa 17. 03. 2020 miestne dane – odvoz odpadu
89/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 24,67 08. 04. 2020 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
90/2020 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 399,60 08. 04. 2020 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiaci 03/2020
91/2020 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 45334617 -29,14 08. 04. 2020 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky el. energie 03/2020
92/2020 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 986,41 15. 04. 2020 23/2020 čistiace, hygienické a kancelárske potreby
93/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 -16,36 15. 04. 2020 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary 03/2020
94/2020 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 11996,40 15. 04. 2020 Z201852455_Z z 18. 12. 2018 stravné lístky 3000 ks
95/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,00 15. 04. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
96/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 47,14 15. 04. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
97/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 80,00 15. 04. 2020 zmluva z 11. 2. 2020 servisné služby 03/2020
98/2020 RVC Nitra, Fraňa Mojtu 281, Nitra 34006656 20,00 20. 04. 2020 27/2020 online seminár PAM
99/2020 Uniqa poisťovňa, Krasovského 15, Bratislava 00653501 982,20 27. 04. 2020 zmluva 9160002433 poistné
100/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 217,20 06. 05. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 servis EPS
101/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 06. 05. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO 04/2020
102/2020 Mgr. Krčmárik, Hálová 7, Bratislava 44314761 150,00 06. 05. 2020 26/2020 vypracovanie manuálu pre študentov SJaL
103/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 22,92 06. 05. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 04/2020
104/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,00 06. 05. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby 05/2020
105/2020 MAVEX, s. r. o. Dlouhá 164, Zlín,ČR 44004389 67,80 06. 05. 2020 29/2020 dezinfekčný roztok
106/2020 IMAO Electric, s. r. o. Mládežnícka 104, Považská Bystrica 44 007 841 216,00 11. 05. 2020 28/2020 bezdotykový teplomer 3 ks
107/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 444,69 11. 05. 2020 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary 04/2020
108/2020 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 45334617 -278,71 13. 05. 2020 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky el. energie 4/2020
109/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 80,00 18. 05. 2020 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 04/2020
110/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,00 18. 05. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby 05/2020
111/2020 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 150,00 18. 05. 2020 zmluva z 05. 05. 2014 služby 4-6/2020
112/2020 ŠEVT, Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 260,88 21. 05. 2020 33/2020 tlačivá
113/2020 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 210,00 21. 05. 2020 77/2019 prenájom telocvične  01-03/2020 VP
114/2020  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 18,05 25. 05. 2020 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží 03/2020
115/2020  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 18,05 25. 05. 2020 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží 04/2020
116/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 25,58 05. 06. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 05/2020
117/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 05. 06. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO 05/2020
118/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 35,89 08. 06. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby 06/2020
119/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1004,69 09. 06. 2020 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 05/2020
120/2020 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 45334617 -28086 09. 06. 2020 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky el. energie 05/2020
121/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 80,00 11. 06. 2020 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 05/2020
122/2020 WFG firemný servis, s. r.o. Daxnerova 9 Žilina 36617911 68,60 11. 06. 2020 zmluva zo dňa 7. 8. 2019 vyúčtovanie nájomného Bajzova 2
123/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 48,50 11. 06. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
124/2020 Disig, a. s. Záhradnícka 151 Bratislava 35975946 70,01 19. 06. 2020 zmluva z 03. 02. 2017 čípové karty
125/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 11,42 19. 06. 2020 zmluva z 20.12.2007 prenájom  rohoží
126/2020 Prescont, s. r..o. Poirúbka 36437352 292,80 19. 06. 2020 35/2020 kontrola tlakových zariadení
127/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 11,42 22. 06. 2020 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
128/2020 IVES, Čs. armády 20, Košice 00162957 161,32 25. 06. 2020 zmluva update programu WinIbeu
129/2020 Školmedia, s r.o.. Platanová 3225/2. Žilina 36008958 198,00 26. 06. 2020 37/2020 študentské preukazy 2020/2021
130/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 03. 07. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 06/2020
131/2020 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 03. 07. 2020 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov 3. Q. 2020
132/2020 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 03. 07 2020 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 07/2020
133/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 205,37 03. 07 2020 zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa  01. 03. 2020 prenájom a kopírovanie 04-6/2020
134/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 32,46 03. 07. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 06/2020
135/2020 Lyreco CE SE, Panholec 20, Pezinok 35958120 552,00 03. 07. 2020 36/2020 kancelársky papier A4
136/2020 ASC Svoradova 7/1 Bratislava 31361161 479,00 03. 07. 2020 40/2020 ASC komplet 2021
137/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 44,30 08. 07. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
138/2020 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 17,55 08. 07. 2020 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov 06/2020
139/2020 JA Slovensko, n. o., Pribinova 25, Bratislava 42166292 40,00 08. 07. 2020 41/2020 vzdelávlanie JA – viac ako peniaze
140/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 80,00 08. 07. 2020 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 06/2020
141/2020 JA Slovensko, n. o., Pribinova 25, Bratislava 42166292 100,00 10. 07. 2020 39/2020 vzdelávanie JA Finančná gramotnosť 2020/2021
142/2020 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 273,52 10. 07. 2020 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
143/2020 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 83,48 10. 07. 2020 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 2. Q. 2020
144/2020 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 45334617 -288,17 10. 07. 2020 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky el. energie 6/2020
145/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1004,69 10. 07. 2020 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 06/2020
146/2020 OVES Edu-Consultant, sro
Veľký Lég 615
Levice
51948273 1500,00 10. 07. 2020 20/2020 poradenstvo
147/2020 OVES Edu-Consultant, sro
Veľký Lég 615
Levice
51948273 500,00 10. 07. 2020 20/2020 poradenstvo
148/2020 HASTA, Bytčianska 131,  Žilina-Považský Chlmec 31646751 852,17 15. 07. 2020 42/2020 panikové kovanie na vchodové dvere
149/2020 Michal Trizuliak, Školská 7, Dolný Hričov 41566777 586,16 15. 07. 2020 44/2020 montáž kovania na vchodové dvere
150/2020 inet.sk, s. r. o.
Radvanská 25
Banská Bystrica
45543372 9,60 15. 07. 2020 45/2020 registrácia gbza.eu
151/2020 Než zazvoní, s r.o. Křenová 19, Brno 484,00 20. 07. 2020 43/2020 analýza marketingových potrieb
152/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 11,42 20. 07. 2020 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
153/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,00 20. 07. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
154/2020 IMP services, Na Šefranici 1251/19, Žilina 46594035 63,60 24. 07. 2020 46/2020 oprava telefónnej ústredne
155/2020 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31 592 503 78,00 24. 07. 2020 47/2020 seminár PAM
156/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 04. 08. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 07/2020
157/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 217,20 04. 08. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 štvrťročná kontrola EPS
158/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 21,60 04. 08. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 07/2020
159/2020 Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 04. 08. 2020 zmluva č. 1103284285 ochrana objektu 7-12/2020
160/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1004,69 10. 08. 2020 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 07/2020
161/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 33,11 10. 08. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
162/2020 EDIS s. r. o. Horný Val 8/17, Žilina  36408751 33,90 24. 08. 2020 49/2020 čítačka
163/2020 MIM group, s.r.o.
Veľká Okružná 17 Žilina
48338915 180,00 24. 08. 2020 50/2020 maľovanie kancelárie
164/2020 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 45334617 -312,91 24. 08. 2020 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky el. energie 7/2020
165/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 11,42 24. 08. 2020 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
166/2020 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 24. 08. 2020 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 08/2020
167/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,54 24. 08. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
168/2020 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 150,00 24. 08. 2020 zmluva z 05. 05. 2014 služby 7-9/2020
169/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 80,00 24. 08. 2020 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 07/2020
170/2020 ŠEVT, Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 9,23 25 08. 2020 48/2020 tlačivá
171/2020 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 03. 09. 2020 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 09/2020
172/2020 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 78,00 03. 09. 2020 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 pramenitá voda
173/2020 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 8097,57 03. 09. 2020 Z201852455_Z z 18. 12. 2018 stravné lístky 1800 ks á 4,50 €
174/2020 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 680,45 03. 09. 2020 54/2020 kancelárske, hygienické potreby
175/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 03. 09. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 08/2020
176/2020 Molpir, s. r. o. SNP 129, Smolenice 31431372 84,48 17. 09. 2020 55/2020 dezinfekčný roztok na ruky
177/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 32,90 17. 09. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
178/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 11,42 17. 09. 2020 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
179/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 80,00 17. 09. 2020 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 08/2020
180/2020 EDIS s. r. o. Horný Val 8/17, Žilina  36408751 33,50 17. 09. 2020 56/2020 stropný držiak, kábel
181/2020 Ing. Struhárňanská Katarína, D. Dlabača 10, Žilina 30469384 700,00 17. 09. 2020 24/2020 projekt  požiarnej ochrany
182/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1004,69 17. 09. 2020 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 08/2020
183/2020 Vidra a spol., s. r.o, Štrková 8, Žilina 31589561 67,20 17. 09. 2020 57/2020 ochranné štíty
184/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 139,20 17. 09. 2020 58/2020 Oprava EPS
185/2020 I. Pračko, Družstevná 6, Považská Bystrica 46490795 112,20 17. 09. 2020 59/2020 materiál na opravu žalúzií
186/2020 Doctorseyes SK, s. r. o. Bajzova 2, Bratislava 36437565 79,80 17. 09. 2020 60/2020 dezinfekčný roztok
187/2020 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, BanskáBystrica 51966255 296,57 17. 09. 2020 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 vyúčtovanie el. energie 07/2020
188/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 26,88 17. 09. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 08/2020
189/2020 SOŠE, Komenského 50, Žilina 17055377 100,00 17. 09. 2020 oprava motora
190/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,90 28. 09. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
191/2020 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 516,63 06. 10. 2020 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 vyúčtovanie el. energie 08/2020
192/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,00 06. 10. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
193/2020 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 06. 10. 2020 mandátna zmluva z 28. 02. 2018
194/2020 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 36336173 126,00 06. 10. 2020 mandátna zmluva z 28. 02. 2018
195/2020 The Projekt, Staré Grunty 18, Bratislava 51178401 1088,00 06. 10. 2020 61/2020 diár Školák 2020/2021
196/2020 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 06. 10. 2020 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 10/2020
197/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 06. 10. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 09/2020
198/2020 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 06. 10. 2020 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov 4. Q. 2020
199/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 345,19 06. 10. 2020 zmluva 01/20/02/2020/014 zo dňa  01. 03. 2020 prenájom a kopírovanie 7-9/2020
200/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 106,09 06. 10. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 09/2020
201/2020 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 136,61 06. 10. 2020 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 3. Q. 2020
202/2020 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 378129 04 14,56 06. 10. 2020 zmluva z 31. 08. 2020 stravovanie žiaci 09/2020
203/2020 Doctorseyes SK, s. r. o. Bajzova 2, Bratislava 36437565 105,00 06. 10. 2020 64/2020 dezinfekcia
204/2020 DPMŽ, a. s.  KOšická 2, Žilina 36007099 190,46 06. 10. 2020 63/2020 preprava žiakov Súľov
205/2020 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 -1259,62 06. 10. 2020 Z201852455_Z z 18. 12. 2018 refundácia str. lísstky
206/2020 Spojená škola  Rosinská 4, Žilina 00695106 14,50 06. 10. 2020 zmluva zo 14. 09. 2020 stravovanie žiaci 09/2020
207/2020 ASC Svoradova 7/1 Bratislava 31361161 199,00 12. 10. 2020 70/2020 asc dochádzka 2021
208/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1167,01 12. 10. 2020 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 10/2020
209/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 11,42 12. 10. 2020 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
210/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 80,00 12. 10. 2020 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 09/2020
211/2020 ŠEVT, Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 266,22 12. 10. 2020 66/2020 tlačivá
212/2020 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 1097,55 12. 10. 2020 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiakov 9/2020
213/2020 Doctorseyes SK, s. r. o. Bajzova 2, Bratislava 36437565 29,40 12. 10. 2020 64/2020 dezinfekcia
214/2020 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 289,46 15. 10. 2020 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
215/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,06 15. 10. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
216/2020 Tenisový klub Žilina, Za plavárňou 1, Žilina 14222990 225,00 15. 10. 2020 52/2020 prenájom tenisových kurtov
217/2020 Valve, a. s. Kragujevská 398, Žilina 44641494 4479,66 20. 10. 2020 51/2020 oprava výmenníkovej stanice
218/2020 Valve, a. s. Kragujevská 398, Žilina 44641494 312,07 20. 10. 2020 65/2020 oprava výmenníkovej stanice
219/2020 FORK, s.r.o.
Nade Hejnej 5358
Martin
515,80 20. 10. 2020 69/2020 dávkovač a dezinfekcia
220/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 74,15 04. 11. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 10/2020
221/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 04. 11. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 10/2020
222/2020 Pracovné odevy Zigo, Na stanicu 16, Žilina 43909159 225,95 04. 11. 2020 71/2020 pracovné odevy
223/2020 EDIS s. r. o. Horný Val 8/17, Žilina 36408751 727,00 04. 11. 2020 72/2020 server
224,2020 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 343,82 04. 11. 2020 77/2020 hygienické, čistiace potreby
225/2020 Spojená škola  Rosinská 4, Žilina 00695106 8,70 04. 11. 2020 zmluva zo 14. 09. 2020 stravovanie žiaci 10/2020
226/2020 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 378129 04 10,08 04. 11. 2020 zmluva z 31. 08. 2020 stravovanie žiaci 10/2020
227/2020 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 614,25 10. 11. 2020 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiaci 10/2020
228/2020 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 75,00 10. 11. 2020 30/2020 prenájom telocvične 10/2020
229/2020 P. Voros ProVirtual, Hviezdoslavova 12, Žiar nad Hronom 4809460 298,00 10. 11. 2020 62/2020 fotografické služby DOD
230/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,29 10. 11. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
231/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 11,42 10. 11. 2020 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
232/2020 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 519,46 10. 11. 2020 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 el. energia 10/2020
233/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1090,03 10. 11. 2020 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 10/2020
234/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 80,00 11. 11. 2020 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 10/2020
235/2020 Než zazvoní, Křenová 19, Brno 03967921 266,20 11. 11. 2020 76/2020 semináre
236/2020 Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava 35790253 216,00 11. 11. 2020 79/2020 inzercia Deň otvorených dverí
237/2020 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 5820,5 11. 11. 2020 Z201852455_Z z 18. 12. 2018 stravné lístky 1300 ks á 4,50
238/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 80,00 11. 11. 2020 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 11/2020
239/2020 osobnyudaj.sk s. r. o. Garbiarska 5, Košice 50528041 54,00 11. 11. 2020 zmluva z 28. 01. 2020 zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby – GDPR 11/2020
240/2020 IP Studio, Družstevná 283/6,  Považská Bystrica 46490795 43,20 11. 11. 2020 materiál na opravu žalúzií
241/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,00 16. 11. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
242/2020 SANET, Vazovova 5 Bratislava 17055270 150,00 16. 11. 2020 zmluva z 05. 05. 2014 služby 10-12/2020
243/2020 RVC , Nám. Vajanského 1, Martin 31938434 19,00 28. 10. 2020 100/2019 seminár
244/2020 Krajské riaditeľstvo hasičského zboru Bratislava 500,00 18. 11. 2020 penále
245/2020 ACAPO, Sasinkova 593, Žilina 22604146 39,14 23. 11. 2020 75/2020 pracovné odevy
246/2020 Uniqa poisťovňa, Krasovského 15, Bratislava 00653501 885,60 23. 11. 2020 poistné
247/2020 Relia, s. r. o. Trnavská 80, 821 02 Bratislava 31369308 84,00 23. 11. 2020 84/2020 seminár PAM
248/2020 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 296,91 30. 11. 2020 Z201852455_Z z 18. 12. 2018 66 ks str. lístky
249/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 30. 11. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 11/2020
250/2020 FC Czech, s. r.o. Ohradní 1440/2a, 140 00 Praha 4 26733617 247,11 30. 11. 2020 86/2020 semináre
251/2020 Chalany, s. r. o. Rázusova 39, Pezinok 48027081 655,70 01. 12. 2020 82/2020 rúška s logom školy
252/2020 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 164,19 01. 12. 2020 83/2020 kancelárske potreby
253/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 217,20 03. 12. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 kontrola EPS
254/2020 Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava 35790253 312,00 03. 12. 2020 80/2020 inzercia DOD
255/2020 Autocont SK, Bratislavská 29, Žilina 36396222 1263,60 03. 12. 2020 85/2020 doplnkový materiál k notebookom
256/2020 Autocont SK, Bratislavská 29, Žilina 36396222 21695,00 03. 12. 2020 zmluva z 12. 11. 2020 45 ks notebooky
257/2020 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 11,42 03. 12. 2020 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
258/2020 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 22,13 03. 12. 2020 zmluva  4/20052019/029 prenájom a kopírovanie 11/2020
259/2020 BCF energy, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 51966255 411,22 07. 12. 2020 zmluva zo dňa 29. 06. 2020 el. energia 11/2020
260/2020 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,00 07. 12. 2020 2029807110 z 27. 12. 2017 telekomunikačné služby
261/2020 365 services. Vlárska 76, Bratislava 440568771 80,00 09. 12. 2020 zmluva z 11. 02. 2020 servisné služby 12/2020
262/2020 NAY, Vysokoškolákov 39, Žilina 35739487 144,00 09. 12. 2020 90/2020 monitor k PC
263/2020 Proces, s. r. o Tajovského 408,  Banská Bystrica 31570879 247,58 09. 12. 2020 update programu WISP mzdy 2021
264/2020 Tendernet, M. R. Štefánika 836, Žilina 50139088 480,00 09. 12. 2020 73/2020 služby verejného obstarávania
265/2020 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 778,98 11. 12. 2020 470069 vyúčt. odberu pary 11/2020
266/2020 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 27,00 11. 12. 2020 dodatok č. 9 zo dňa 19. 12. 2019 stravovanie žiaci 11/2020
267/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 11. 12. 2020 zmluva zo dňa 03. 06. 2016 BOZP a PO za 12/2020
268/2020 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 1261,19 11. 12. 2020 78/2020 odborné prehliadky
269/2020 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 900,00 11. 12. 2020 dobropis 200 ks á 4,50 stravné lístky
270/2020 Alza, sk,Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 1128,57 11. 12. 2020 88/2020 projektory
271/2020 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,12 15. 12. 2020 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
272/2020 Lyreco CE SE, Panholec 20, Pezinok 35958120 552,00 15. 12. 2020 93/2020 kancelársky papier A4
273/2020 BAYKO, Pivovarská 1068/60, Žilina 36439037 1369,00 15. 12. 2020 96/2020 led svietidlá
274/2020 Ing. Buchanec, Jesenského 14, Martin 33576009 647,90 16. 12. 2020 95/2020 vysokotlakový čistič
275/2020 EEZ, s. r. o. Pod Hradiskom 373 Žilina 47556480 199,86 16. 12. 2020 97/2020 farby
276/2020 KOLÉGIUM A. NEUWIRTHA Námestie padlých hrdinov 7Ivanka pri Dunaji 42138515 330,00 17. 12. 2020 zmluva školné
277/2020 B2B, Partner S. r. o. Šulekova 2 Bratislava 44413467 286,80 17. 12. 2020 94/2020 archívna skriňa
278/2020 Alza, sk,Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 1389,42 18. 12. 2020 92/2020 wifi
279/2020 FC Czech, s. r.o. Ohradní 1440/2a, 140 00 Praha 4 26733617 378,00 18. 12. 2020 87/2020 semináre
280/2020 Alza, sk,Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 299,00 21. 12. 2020 99/2020 kávovar
281/2020 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 397,41 21. 12. 2020 98/2020 hygienické potreby
282/2020 Tempo Kondela, Bajzova 39/B, Žilina 36 409 154 130,00 15. 12. 2020 89/2020 pohovka

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]