Číslo z knihy faktúr Dodávateľ IČO Suma celkom Dátum prijatia Číslo objed-návky Číslo zmluvy Predmet
 1/2019  SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina  36672297  534,87  03. 01. 2019  20171296 z 02. 06. 2017  vodné, stočné
 2/2019  RELIA, s. r. o., Trnavská 80, Bratislava  31369308  78,00  04. 01. 2019  1/2019  seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky
 3/2019   Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  1992,13  09. 01. 2019  zmluva č. 470069  vyúčtovanie dodávky pary za 12/2018
 4/2019  Spojená škola Rosinská 4, Žilina  00695106  13,05 09. 01. 2019  zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018  stravovanie žiaci 12/2018
 5/2019  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava   35763469  20,23  09. 01. 2019  2029807110  telekomunikačné služby
6/2019  RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava  31331785  126,77  09. 01. 2019  zmluva z 30. 01. 2018  kopírovanie 4. Q. 2018
 7/2019  DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina  36391000  11996,40  09. 01. 2019  Z201852455_Z z 18. 12. 2018  stravné lístky
 8/2019  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  92,25  09. 01. 2019  46/2018  Zákony v školskej praxi 11,12/2018
 9/2019  RVC, Nám. Vajanského  1, Martin  31938434  79,33  11. 01. 2019  2/2019  RVC Martin – semináre
 10/2019  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  95,75  11. 01. 2019  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  12/2018
11 /2019   Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  360,00  11. 01. 2019  58/2018  prenájom telocvične – záujmové vzdelávanie
 12/2019   Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  615,00  11. 01. 2019  42/2018  prenájom telocvične 12/2018
 13/2019  ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  14,40  11. 01. 2019  zmluva 2/2018 z 21. 03. 2018  stravovanie žiakov 12/2018
14/2019  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  175,23  11. 01. 2019   zmluva z 12. 12. 2017  stravovanie žiakov  12/2018
15 /2019  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  16,54  11. 01. 2019   zmluva z 20.12.2007  pranie a prenájom rohoží
 16/2019  Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina  36403008  26,33  16. 01. 2019   zmluva z 01. 08. 2018  vyúčtovanie dodávky el. energie 12/2018
 17/2019  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  44,12  16. 01. 2019   zmluva A2219934  telekomunikačné služby
 18/2019  Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina  36008869  143,40  16. 01. 2019  zmluva č. 1103284285  ochrana objektu 1-6/2019
 19/2019  Uniqa poisťovňa, a. s. , Lazaretská 15, Bratislava 00653501  376,23  21. 01. 2019  zmluva 9160084188  poistné požiar, krádež
 20/2019  Unicarback, s. r. o. Fr. Kráľa 624, Žilina  46643206  120,00  21. 01. 2019  3/2019  odhrnutie snehu z  parkoviska
 21/2019  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  01. 02. 2019  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 12/2018
 22/2019  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  132,00  01. 02. 2019  12/2019  odborná prehliadka  hasiacich prístrojov
 23/2019  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice   36184683  84,00  01. 02. 2019  zmluva zo dňa 14. 03. 2016  pramenitá voda
 24/2019  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice   36184683  2,56  01. 02. 2019  zmluva zo dňa 14. 03. 2016  prenájom  stojanov 1/2019
 25/2019  osobnyudaj.sk, s. r.o. Garbiarska 5, Košice  50528041  648,00  01. 02. 2019 ZO/2019B19573-1 z 28. 01. 2019  výkon zodpovednej osoby
 26/2019  Slovpap Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  44229950  193,01  01. 02. 2019  10/2019  kancelárske potreby, fixy
27/2019  Slovpap Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  44229950  38,59  01. 02. 2019  11/2019  čistiace prostriedky
 28/2019  Uniqa poisťovňa, a. s. , Lazaretská 15, Bratislava  00653501  982,20  01. 02. 2019   poistka č. 91600092433  poistné firma a ochrana
 29/2019  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  16,54  05. 02. 2019   zmluva z 20.12.2007  pranie a prenájom rohoží
 30/2019  Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava  35790253  156,00  05. 02. 2019  7/2019  inzercia My Žilinské noviny, My Kysucké noviny
 31/2019  SANET, Vazovova 5, Bratislava  17055270  33,00  05. 02. 2019   zmluva z 05. 05. 2014  členský príspevok 2019
 32/2019  Inštitút sociálnej inovácie, s. r. o. Jelenec 442  48203467  28,00  05. 02. 2019  13/2019  seminár pre šk. psychológov
 33/2019  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  131,88  07. 02. 2019  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  01/2019
 34/2019   Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov  36336173  126,00  07. 02. 2019  zmluva z 28. 02. 2018  PZS za 4. .Q.  2018
 35/2019  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  461,70  07. 02. 2019    dodatok č. 7 k zmluve z 12. 12. 201  stravovanie žiakov 12/2018
 36/2019  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina   00397563  648,75  07. 02. 2019  dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 201  stravovanie žiakov 01/2019
 37/2019  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava   35763469  21,37  07. 02. 2019  2029807110  telekomunikačné služby
 38/2019  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  342,72  07. 02. 2019  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie
 39/2019  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  950,49  07. 02. 2019  zmluva 470069  dodávka pary za 01/2019
 40/2019  B2B Partner, s. r. o.Šúlekova 2, Bratislava  44413467  378,00  11. 02. 2019  14/2019  5 ks kancelárske stoličky
 41/2019  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  213,84  11. 02. 2019   zmluva z 12. 12. 2017  stravovanie žiakov 1/2019
 42/2019  ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 378129 04  20,40  11. 02. 2019  zmluva 3/2018 z 19. 12. 2018  stravovanie žiakov 1/2019
 43/2019  Spojená škola, Rosinská 4, Žilina  00695106  24,65  11. 02. 2019  zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018  stravovanie žiakov 01/2019
 44/2019   Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  795,00  11. 02. 2019  42/2018  prenájom telocvične 1/2019
 45/2019  Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava  35790253  96,00  14. 02. 2019  8/2019  inzercia – ponuka štúdia
 46/2019  Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava  31322051  11,33  14. 02. 2019  55416455  komplexné cestovné poistenie lyžiarsky kurz
 47/2019  Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina  36403008  216,02  18. 02. 2019  zmluva z 01. 08. 2018  vyúčtovanie el. energie 01/2019
48 /2019  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  44,18  18. 02. 2019  zmluva A2219934  telekomunikačné služby
 49/2019  Owl Notre Dame Turecko  980,00  18. 02. 2019  15/2019  francúzske divadlo – účastnícky poplatok
 50/2019  SANET, Vazovova 5, Bratislava  17055270  150,00  19. 02. 2019  zmluva z 05. 05. 2014  služby počítačovej siete 1. Q. 2019
 51/2019  FESKO, s. r. o. Fándlyho 16, Žilina  45262519  250,00  21. 02. 2019  16/2019 Nadácia ESET – seminár
 52/2019  ŠEVT, Cementárenská cesta 16, Banská  Bystrica  3133131  46,70  21. 02. 2019  47/2018  tlačivá
 53/2019  Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  44229950  496,28  21. 02. 2019  17/2019  hygienické potreby
 54/2019  2U, spol. s. r. o. Trnavská cesta 84, Bratislava  17315786  282,72  26. 02. 2019  19/2019  Erasmus – HOPE – vlajky na Žilinamun
 55/2019  REMSLI R. Púček, Vrania 90/16, Žilina  33379882  10000,00  27. 02. 2019  zmluva o dielo zo dňa 25. 02. 2019  výmena plastových okien
 56/2019  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina   48121347  54,00  01. 03. 2019  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 01/2019
 57/2019  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683  9,60  01. 03. 2019  zmluva zo dňa 14. 03. 2016  prenájom stojanov 02/2019
 58/2019  Sport Academy Vrátna, s. r. o. Terchová 1494  44528701  10200,00  12. 03. 2019  Zmluva zo dňa 5. 12. 2018  lyžiarsky kurz
 59/2019  Fax Copy a. s. Domkárska 15, Bratislava  35729040  194,26  12. 03. 2019  20/2019  KK OFJ ceny
 60/2019  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  734,58  12. 03. 2019   zmluva 470069  dodávka pary za 02/2019
 61/2019  Základná škola V. Javorku 32, Žilina  378129 04  12,00  13. 03. 2019  zmluva 3/2018 z 19. 12. 2018  stravovanie žiakov 02/2019
 62/2019  Základná škola  Lichardova  24, Žilina  37812891  222,75  13. 03. 2019  zmluva z 12. 12. 2017  stravovanie žiakov 02/2019
 63/2019  Spojená škola, Rosinská 4, Žilina  00695106  23,20  13. 03. 2019  zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018  stravovanie žiakov 02/2019
64 /2019  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  533,75  13. 03. 2019  dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018  stravovanie žiakov 02/2019
65 /2019   Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  570,00  13. 03. 2019  42/2018  prenájom telocvične 2/2019
 66/2019  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683  12,00  13. 03. 2019  zmluva zo dňa 14. 03. 2016  prenájom stojanov 03/2019
 67/2019  REMSLI R. Púček, Vrania 90/16, Žilina   33379882  3480,13  13. 03. 2019  zmluva o dielo z 25. 02. 2019  výmena plastových okien
 68/2019  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  22,60  13. 03. 2019  2029807110  telekomunikačné služby
 69/2019  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  16,54  13. 03. 2019   zmluva z 20.12.2007  pranie a prenájom rohoží
70/2019  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  137,42  13. 03. 2019  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  02/2019
 71/2019  2U spol. s. r. o. Trnavská cesta 84, Bratislava   17315786  54,00  13. 03. 2019  21/2019  Erasmus+ HOPE vlajky -ŽilinaMUN
 72/2019  Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava  31322051  86,39  14. 03. 2019  zmluva 655010061  Poistné TOLMUN Francúzsko
 73/2019  IMI TRADE s. r. o.  Jánošíkova 21 Žilina  31565531  462,24  14. 03. 2019  18/2019  Erasmus+ HOPE tašky ŽilinaMUN
 74/2019  V.Wagner, Na Šefranici 1274/20, Žilina  33350183  139,65  19. 03. 2019  24/2019  ŽilinaMUN kožený pohárik DaGT
 75/2019  TigerPrint, s. r. o. Sládkovičova 13, Žilina  45698813  209,99  19. 03. 2019  29/2019  ŽilinaMUN odznak DaGT
 76/2019  Europroject TS-SEGS  200,00  22. 03. 2019  Europroject účastnícky poplatok 2018-2019
 77/2019  DISIG, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava  35975946  171,60  22. 03. 2019  zmluva z 21. 03. 2019  mandátny certifikát
 78/2019  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  44,06  22. 03. 2019  zmluva A2219934  telekomunikačné služby
79/2019  SAD,a. s. Košická 2, Žilina  36407771  110,00 27. 03. 2019  9/2019  preprava žiakov na exkurziu Varín
 80/2019  Lengel, s. r. o. Hájska 5 Viničné  51723123  6665,88  27. 03. 2019  zmluva o dielo z 28. 02. 2019  oprava stropov  učebniach 3.F, 3. G
 81/2019  SOPK, Hálkova 31 Žilina  30842654  78,00  27. 03. 2019  35/2019  seminár Zákonník práce 2019
 82/2019   Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina  36403008  60,07  27. 03. 2019  zmluva z 01. 08. 2018  vyúčtovanie el. energie 02/2019
 83/2019  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  02. 04. 2019  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 03/2019
 84/2019  SVS TVŠ, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava  31789471  12,00   02. 04. 2019  36/2019  časopis Telesná výchova a šport 2019
 85/2019  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683  66,00   02. 04. 2019   zmluva zo dňa 14. 03. 2016  pramenitá voda
 86/2019  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683  36,00   02. 04. 2019   zmluva zo dňa 14. 03. 2016  prenájom stojanov 4-6/2019
 87/2019  DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina  36391000  9997,00   02. 04. 2019  Z201852455_Z z 18. 12. 2018  stravné lístky 2500 ks
 88/2019  RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava  31331785  192,66   02. 04. 2019  zmluva z 30. 01. 2018  kopírovanie 1. Q. 2019
 89/2019  kave, s. r. o. Legionárska 1, Žilina  45945250  396,00   03. 04. 2019  28/2019  prenájom ŽilinaMUN
 90/2019   Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  22,61   03. 04. 2019  zmluva z 20.12.2007  pranie a prenájom rohoží 03/2019
 91/2019  Spojená škola, Rosinská 4, Žilina  00695106  44,95   03. 04. 2019   zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018  stravovanie žiakov 03/201
 92/2019  Chales, s. r. o.  Ľubľanská 4, Žilina  50407996  763,49   05. 04. 2019  26/2019  ŽilinaMUN obed
 93/2019  Truc sphérique, Závodská cesta 3, žilina  36143693  1500,00   05. 04. 2019  27/2019  ŽilinaMUN prenájom
 94/2019  Abalus, s. r. o. T. Ružičku 5/13, Žilina  47357738  260,,00   05. 04. 2019  32/2019  ŽilinaMUN občerstvenie
 95/2019  Základná škola V. Javorku 32, Žilin  378129 04  14,40   05. 04. 2019  zmluva 3/2018 z 19. 12. 2018  stravovanie žiakov 03/201
 96/2019  Mestská krytá plaváreň, s.r. o.  Vysokoškolákov 8, Žilina  46931317  92,16   05. 04. 2019  5/2019  prenájom plaveckých dráh 03/2019
 97/2019  Základná škola  Lichardova  24, Žilina  37812891  196,35   05. 04. 2019  zmluva z 12. 12. 2017  stravovanie žiakov 03/201
 98/2019  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  403,75   08. 04. 2019  dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018  stravovanie žiakov 03/201
 99/2019  SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina   36672297  640,69   08. 04. 2019  20171296 z 02. 06. 2017  vodné. stočné
 100/2019  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  20,42   08. 04. 2019  2029807110  telekomunikačné služby
 101/2019  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  306,26  08. 04. 2019  zmluva 470069  dodávka pary za 03/2019
 102/2019  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  91,33   08. 04. 2019   zmluva 01/01/2017   prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  03/2019
 103/2019  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  435,00   08. 04. 2019  42/2018  prenájom telocvične 03/2019
 104/2019  Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  44229950  446,52   08. 04. 2019  38/2019  čiastiace, hyg.  a hancel. potreby
 105/2019  TT NAOS, Októbrová 32, Varín  47379685  142,20   10. 04. 2019  31/2019  ŽilinaMUN občerstvenie HOPE
 106/2019  Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2 Košice  51424266  60,00   11. 04. 2019  43/2019  Seminár Personálne odmeňovanie
 107/2019  FISHER Slovakia, s. r. o. Mäsiarska  13, Levoča  36483095  283,91   11. 04. 2019  23/2019  KK CHO laboratórne pomôcky
 108/2019  Arian Servis, s. r. o.  47022817  59,50   11. 04. 2019  40/2019  Erasmus KA1 2018 – roll up
 109/2019  Arian Servis, s. r. o.  47022817  59,50   11. 04. 2019  25/2019  Erasmus Hope KA2 roll up
 110/2019 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 44,60 17. 04. 2019 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
 111/2019 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 -21,87 17. 04. 2019 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie el. energie 03/2019
 112/2019  Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 3633617 126,00 26. 04. 2019 zmluva z 28. 02. 2018 PZS za 1. Q. 2019
 113/2019 TT NAOS, Októbrová 32, Varín 47379685 72,65 29. 04. 2019 občerstvenie KK OFJ
 114/2019 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 16,54 29. 04. 2019 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
 115/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 29. 04. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 BOZP a PO za 04/2019
 116/2019 DPMŽ, a. s.  Kvačalova 2, Žilina 36007099 126,00 29. 04. 2019 preprava ŽilinaMUN
 117/2019 Základná škola  Lichardova  24, Žilina 37812891 198,45 10. 05. 2019 zmluva z 21. 02. 2019 stravovanie žiakov 04/2019
 118/2019 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 475,00 10. 05. 2019 dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 stravovanie žiakov 04/2019
 119/2019 Základná škola V. Javorku 32, Žilina  378129 04 16,96 10. 05. 2019 zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 stravovanie žiakov 04/2019
 120/2019 Spojená škola, Rosinská 4, Žilina 00695106 15,95 10. 05. 2019 zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 stravovanie žiakov 04/2019
 121/2019 Spojená škola, Rosinská 4, Žilina 00695106 23,20 10. 05. 2019 zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 stravovanie žiakov 04/2019
 122/2019 Mestská krytá plaváreň, s.r. o.  Vysokoškolákov 8, Žilina 46931317 1290,24 10. 05. 2019 4/2019 prenájom plaveckých dráh 04/2019
 123/2019 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 60,00 10. 05. 2019 42/2018 prenájom telocvične 04/2019
 124/2019 Lyreco, SE CE Panholec 20, Pezinok 35958120 564,00 10. 05. 2019 42/2019 kancelársky papier A4
 125/2019 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 23,30 10. 05. 2019 2029807110 telekomunikačné služby
 126/2019 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 645,80 10. 05. 2019 zmluva 470069 vyúčtovanie odberu pary za 04/2019
 127/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 230,88 10. 05. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 kontrola EPS 1. Q. 2019
 128/2019 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 44,78 15. 05. 2019 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
 129/2019 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 12,83 16. 05. 2019 zmluva 55444692 komplexné poistenie Turecko
 130/2019 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 -94,91 17. 05. 2019 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky el. energie 04/2019
 131/2019 Ing. Jaroslav Kmeť – Tonery, Suvorovova 36, Žilina 34495827 51,60 20. 05. 2019 45/2019 oprava kopírovacieho stroja
 132/2019 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 150,00 20. 05. 2019 zmluva z 05. 05. 2014 služby počítačovej siete 2. Q. 2019
 133/2019 FISHER Slovakia, s. r. o. Mäsiarska  13, Levoča  36483095 11,70 23. 05. 2019 učebné pomôcky
 134/2019 P. Kotrba Erminea J. Milca 15, Žilina 41793684 300,00 23. 05. 2019 41/2019 ŽilinaMUN Video
 135/2019 Miartušová Anna, M. Bela  66, Žilina 106,00 24. 05. 2019 kúpna zmluva zo dňa 24. 05. 2019 Aku vŕtací skrutkovač Makita
 136/2019 Grand MS , s. r. o. I. Krasku 132C Prievidza 36321796 46,48 24. 05. 2019 47/2019 tonery HP
 137/2019 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 16,54 29. 05. 2019 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
 138/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilin 48121347 54,00 29. 05. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 BOZP a PO za 04/2019
 139/2019 Detské centrum Havino, s. r. o. J. Milca 42, Žilina 47907436 350,00 29. 05. 2019 46/2019 seminár ESET
 140/2019 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683 30,00 04. 06. 2019 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 pramenitá voda
 141/2019 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 378129 04 18,02 10. 06. 2019 zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 stravovanie žiakov 05/2019
142 /2019 Spojená škola, Rosinská 4, Žilina 00695106 14,50 10. 06. 2019 zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 stravovanie žiakov 05/2019
 143/2019 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 22,80 10. 06. 2019 2029807110 telekomunikačné služby
 144/2019 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1350,31 10. 06. 2019 zmluva 470069 vyúčtovanie odberu pary za 05/2019
 145/2019 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 360,00 10. 06. 2019 42/2018 prenájom telocvične 05/2019
 146/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 95,17 10. 06. 2019 zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  04/2019
 147/2019 Mestská krytá plaváreň, s.r. o.  Vysokoškolákov 8, Žilina 46931317 215,04 10. 06. 2019 6/2019 prenájom plaveckých dráh 05/2019
 148/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 178,37 10. 06. 2019 zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  05/2019
 149/2019 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 440,00 10. 06. 2019 dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 stravovanie žiakov 05/2019
 150/2019 Základná škola  Lichardova  24, Žilina 37812891 205,80 10. 06. 2019 zmluva z 21. 02. 2019 stravovanie žiakov 05/21019
 151/2019 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 8,42 11. 06. 2019 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie el. energie 05/2019
 152/2019 Prescont, s. r..o. Porúbka 96 36437352 172,80 11. 06. 2019 50/2019 skúška 5 ks tlakových nádob
 153/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  44229950 477,90 18. 06. 2019 49/2019 čistiace, kancelárske potreby, fixy
 154/2019 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 44,00 19. 06. 2019 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
 155/2019 Energy Pro, s. r. o. Škultétyho 78, Žilina 36784044 1041,78 20. 06. 2019 48/2019 oprava presakovania vody vo WC
 156/2019 Internet Mall  Slovakia, s. r. o. Galvaniho 6, Bratislava 35950226 440,30 21. 06. 2019 52/2019 7 ks lavice Rojaplast – nadácia Volkswagen
 157/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  44229950 4,73 25. 06. 2019 53/2019 špongie
158 /2019 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 378129 04 13,78 25. 06.2019 zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 stravovanie žiaci 06/2019
 159/2019 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683 36,00 02. 07. 2019 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov  3. Q. 2019
 160/2019 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683 42,00 02. 07. 2019 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 pramenitá voda
 161/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 02. 07. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 BOZP a PO za 06/2019
 162/2019 Základná škola  Lichardova  24, Žilina 37812891 192,15 02. 07. 2019 zmluva z 21. 02. 2019 stravovanie žiaci 06/2019
 163/2019 Spojená škola, Rosinská 4, Žilina 00695106 5,80 02. 07. 2019 zmluva 5/2018 z 28. 09. 2018 stravovanie žiaci 06/2019
 164/2019 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 22,61 02. 07. 2019 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
 165/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 86,54 02. 07. 2019 zmluva 01/01/2017 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  06/2019
 166/2019 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 248,53 02. 07. 2019 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 2. q. 2019
 167/2019  Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 3633617 126,00 04. 07. 2019 zmluva z 28. 02. 2018 PZS za 2. Q. 2019
 168/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 100,90 04. 07. 2019 zmluva  z 21. 5. 2019 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  06/2019
169/2019 ASC, s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 479,00 04. 07. 2019 55/2019 ASC komplet  SŠ 2020
 170/2019 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 24,10 09. 07. 2019 2029807110 telekomunikačné služby
 171/2019 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 904,43 09. 07. 2019 zmluva 470069 vyúčtovanie odberu pary za 06/2019
 172/2019 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 15,00 09. 07. 2019 42/2018 prenájom telocvične 06/2019
 173/2019 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 540,00 09. 07. 2019 58/2019 prenájom Fit klubu 1-6/2019
 174/2019 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 310,00 11. 07. 2019 dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 stravovanie žiaci 06/2019
 175/2019 Školmédia, s r. o. Platanová 2, Žilina 36008958 258,50 11. 07. 2019 54/2019 študentské preukazy 2019/2020
176/2019 IVES, čs. armády 20, Košice 00162957 161,32 26. 07. 2019 zmluva update programu WINIbeu
 177/2019 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 -220,37 26. 07. 2019 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie el. energie 06/2019
 178/2019 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 45,06 26. 07. 2019 zmluva A2219934 telekomunikačné služhy
 179/2019 inet,sk, s. r. o.  Radvanská 25, Banská Bystrica 45543372 9,60 26. 07. 2019 59/2019 registrácia domény gbza.eu
180/2019 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 10,46 26. 07. 2019 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
 181/2019 Cerberos,  s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina  36008869 143,40 26. 07. 2019 zmluva č. 1103284285 ochrana objektu 7-12/2019
 182/2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava 42166292 30,00 26. 07. 2019 58/2019 JA Viac ako peniaze
 183/2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava 42166292 30,00 26. 07. 2019 57/2019 JA  Aplikovaná ekonómia
 184/2019 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina  36672297 536,75 26. 07. 2019 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
 185/2019 SOFT studio, s. r. o. , Gaštanová 50, Žilina 50392115 37,20 29. 07. 2019 61/2019 webhostingové služby Erasmus HOPE
 186/2019 EDIS, s. r. o. Horný val, 8/17, Žilina 36408751 83,90 29. 07. 2019 62/2019 kábel, konektory
 187/2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava 42166292 80,00 02. 08. 2019 63/2019 vzdelávanie
 188/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 30,95 02. 08. 2019 zmluva 01/01/2017 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  07/2019
 189/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 02. 08. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 BOZP a PO za 07/2019
 190/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 31,16 05. 08. 2019 zmluva z 21. 05. 2019 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  07/2019
 191/2019 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 21.17 07. 08. 2019 2029807110 telekomunikačné služby
 192/2019 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 904,43 08. 08. 2019 zmluva 470069 vyúčtovanie 07/2019
 193/2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava 42166292 80,00 16. 08. 2019 65/2019 vzdelávanie
 194/2019 Reklamax, s. r. o. Na Malý Diel 5, Žilina 50914731 1650,00 19. 08. 2019 60/2019 maľovanie v budove školy
 195/2019 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 -382,36 19. 08. 2019 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie el. energie 07/2019
 196/2019 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 45,30 19. 08. 2019 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
197 /2019 The Projekt, s. r. o.  Staré Grunty 18, Bratislava 51178401 2380,00 19. 08. 2019 66/2019 žurnál Školák
 198/2019 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 10,46 20. 08. 2019 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
 199/2019 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 150,00 20. 08. 2019 zmluva z 05. 05. 2014 služby počítačovej siete 3. Q. 2019
 200/2019 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 33,60 26. 08. 2019 zmluva 56108453 cestovné poistenie Španielsko
 201/2019 EDIS, s. r. o. Horný val, 8/17, Žilina 36408751 48,00 26. 08. 2019 67/2019 záložný zdroj
 202/2019 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 15 995,20 26. 08. 2019 Z201852455_Z z 18. 12. 2018 stravné lístky 4000 ks
 203/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 589,00 26. 08. 2019 69/2019 čistiace, hyg. a kancelárske potreby
 204/2019 Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2 Košice 51424266 30,00 26. 08. 2019 71/2019 seminár pracovné vzťahy
 205/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 02. 09. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 BOZP a PO za 08/2019
 206/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 107,61 02. 09. 2019 72/2019 čistiace, hyg. a kancelárske potreby
 207/2019 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 78,00 02. 09. 2019 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 pramenitá voda
 208/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 46,18 02. 09. 2019 zmluva 01/01/2017 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  08/2019
 209/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 25,75 06. 09. 2019 zmluva z 21. 05. 2019 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  08/2019
 210/2019 JA Slovensko, n.o., Pribinova 25, Bratislava 42166292 30,00 06. 09. 2019 70/2019 JA Učebnica ekonómie a podnikania
 211/2019 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 21,17 06. 09. 2019 2029807110 telekomunikačné služby
 212/2019 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 904,43 09. 09. 2019 470069 dodávka pary za 09/2019
 213/2019 The Projekt, s. r. o.  Staré Grunty 18, Bratislava 51178401 96,00 12. 09. 2019 66/2019 kartičky, raznica
 214/2019 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 45,78 16. 09. 2019 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
 215/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 217,20 24. 09. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 servis EPS 3. Q, 2019
 216/2019 DPMŽ, a. s.  Kvačalova 2, Žilina 36007099 190,01 24. 09. 2019 73/2019 preprava žiakov exkurzia Súľov
 217/2019 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 16,54 24. 09. 2019 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
 218/2019 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 -385,78 24. 09. 2019 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie el. energie 09/2019
 219/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 217,20 02. 10. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 štvrťročná kontrola EPS
 220/2019 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 36,00 02. 10. 2019 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 prenájom stojanov 4.Q. 2019
 221/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 159,65 02. 10. 2019 zmluva 01/01/2017 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  09/2019
 222/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 144,48 02. 10. 2019 zmluva z 21. 05. 2019 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  09/2019
 223/2019 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava 31331785 145,16 08. 10. 2019 zmluva z 30. 01. 2018 kopírovanie 3. q. 2019
224/2019 Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov 3633617 126,00 08. 10. 2019 zmluva z 28. 02. 2018 PZS za 3. Q. 2019
 225/2019 Základná škola  Lichardova  24, Žilina 37812891 232,05 08. 10. 2019 zmluva z 21. 02. 2019 stravovanie žiaci 09/2019
 226/2019 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 852,50 08. 10. 2019 dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 stravovanie žiaci 09/2019
 227/2019 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 30,00 08. 10. 2019 51/2019 prenájom telocvične 09/2019
 228/2019 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 79,20 08. 10. 2019 74/2019 inzercia Deň otvorených  dverí
 229/2019 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o.  Železničiarska 13, Bratislava 35730129 60,00 08. 10. 2019 75/2019 seminár Riaditeľ školy
 230/2019 Littera. M. R. Štefánika 22, Martin 33580511 27,10 08. 10. 2019 81/2019 Erasmus KA2 EWF učebnice Solutions
 231/2019 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 454,43 09. 10. 2019 470069 vyúčtovanie  dodávky pary 09/2019
 232/2019 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 378129 04 15,90 09. 10. 2019 zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 stravovanie žiaci 09/2019
 233/2019 M. Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom 500 34757716 59,70 09. 10. 2019 82/2019 Nadácia Volkswagen – kvety na výsadbu
 234/2019 ARIAN, s. r. o. Jánošíkova 19, Žilina  47022817 30,00 14. 10. 2019 80/2019 Erasmus KA1 2018  banner
 235/2019 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 -28,11 14. 10. 2019 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie el. energie 09/2019
 236/2019 Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 49,28 15. 10. 2019 zmluva zo dňa 02. 09. 2019 stravovanie žiaci 09/2019
 237/2019 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 48,46 16. 10. 2019 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
 238/2019 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 79,20 16. 10. 2019 74/2019 inzercia Deň otvorených  dverí
 239/2019 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 16,54 16. 10. 2019 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
 240/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 486,60 21. 10. 2019 85/2019 čistiace prostriedky, fixy
 241/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 217,20 21. 10. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 štvrťročná kontrola EPS
 242/2019 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 78,00 04. 11. 2019 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 pramenitá voda
 243/2019 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 60,00 04. 11. 2019 76/2019 inzercia DOD banner
 244/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 139,48 04. 11. 2019 zmluva 01/01/2017 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  10/2019
 245/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 04. 11. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 BOZP a PO za 10/2019
 246/2019 Tenisový klub, za Plavárňou 1, Žilina 14222990 420,00 04. 11. 2019 68/2019 prenájom tenisových kurtov – TV
 247/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 166,31 04. 11. 2019 zmluva z 21. 05. 2019 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  10/2019
 248/2019 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 307,63 05. 11. 2019 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
 249/2019 Lyreco, SE CE Panholec 20, Pezinok 35958120 564,00 05. 11. 2019 79/2019 kancelársky papier
 250/2019 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 57,43 07. 11. 2019 zmluva 87017609 komplexné poistenie Megalux
 251/2019 Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 12,32 07. 11. 2019 zmluva zo dňa 02. 09. 2019 stravovanie žiaci 10/2019
 252/2019  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 22,74 07. 11. 2019 2029807110 telekomunikačné služby
 253/2019 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 1555,00 11. 11. 2019 dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 stravovanie žiaci 10/2019
 254/2019 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 378129 04 19,08 11. 11. 2019 zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 stravovanie žiaci 10/2019
 255/2019 Základná škola  Lichardova  24, Žilina 37812891 247,80 11. 11. 2019 zmluva z 21. 02. 2019 stravovanie žiaci 10/2019
 256/2019 Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na závaží 2, Žilina 37909533 60,00 11. 11. 2019 zmluva zo dňa 28. 10. 2019 prenájom telocvične 10/2019 – VP
 257/2019 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1113,20  11. 11. 2019 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 10/2019
 258/2019 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 -2400,00  11. 11. 2019 Z201852455_Z z 18. 12. 2018 dobropis za 600 ks stravných lístkov
 259/2019 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 36,00  14. 11. 2019 76/2019 inzercia DOD banner
 260/2019 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 210,00  14. 11. 2019 51/2019 prenájom telocvične 10/2019
 261/2019 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 16,54  14. 11. 2019 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
 262/2019 Slovpap, Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 104,90  15. 11. 2019 89/2019 hygienické potreby, fixy na tabuľu
 263/2019 Spectrum, s. r. o. Bernolákova 66, Žilina 31601863 42,25  15. 11. 2019 84/2019 lišty k sieti Wifi
 264/2019 EDIS, s. r. o. Horný Val 8/17, Žilina 36408751 2893,00  15. 11. 2019 88/2019 zariadenie a materiál k sieti Wifi
 265/2019 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,30 15. 11. 2019 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
 266/2019 SLK Rajecké Teplice, Panenská 33, Bratislava 31642284 169,80 18. 11. 2019 78/2019 seminár ARŠG
 267/2019 Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 136,35 18. 11. 2019 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky el. energie 10/2019
 268/2019  SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 150,00 21. 11. 2019 zmluva z 05. 05. 2014 služby počítačovej siete 4. Q. 2019
 269/2019 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 19,99 26. 11. 2019 2029807110 telekomunikačné služby
 270/2019 Internetmania SK, s. r. o. Osloboditeľov 65/6, Liptovský Mikuláš 50462164 61,77 26. 11. 2019 94/2019 toner, kancelárske potreby Erasmus+
 271/2019 Grand MS, s. r. o. I. Krasku 1881, Prievidza 36231796 20,30 26. 11. 2019 93/2019 tonery Erasmus+
 272/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 28. 11. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 BOZP a PO za 11/2019
 273/2019 JOMIZ, s. r. o. A. Bernoláka 51, Žilina 51908808 1027,50 28. 11. 2019 90/2019 20. výročie školy – občerstvenie
 274/2019 Poradca podnikateľa,s. r. o. M. Rázusa 23A, Žilina 31592503 84,00 28. 11. 2019 95/2019 seminár PAM
 275/2019 Dom odborov, s. r. o. ,A. Bernoláka 51, Žilina 31577318 1300,00 03. 12. 2019 zmluva zo dňa 13. 08. 2019 20. výročie školy – prenájom priestorov
 276/2019 Uniqa poisťovňa, a. s. , Lazaretská 15, Bratislava 00653501 885,60 03. 12. 2019 zmluva č. 9127002777 poistné zodpovednosť za škody
 277/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 122,82 03. 12. 2019 zmluva 01/01/2017 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  11/2019
 278/2019 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 153,90 03. 12. 2019 zmluva z 21. 05. 2019 prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  11/2019
 279/2019 ARIAN, s. r. o. Jánošíkova 19, Žilina  47022817 233,00 04. 12. 2019 87/2019 20. výročie školy – propagačné predmety
 280/2019 Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 9,24 05. 12. 2019 zmluva zo dňa 02. 09. 2019 stravovanie žiaci 11/2019
281/2019 Základná škola V. Javorku 32, Žilinaina 378129 04 18,82 06. 12. 2019 zmluva č. 1/2019 z 20. 03. 2019 stravovanie žiaci 11/2019
282/2019 Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na závaží 2, Žilina 37909533 60,00 06. 12. 2019 zmluva zo dňa 28. 10. 2019 prenájom telocvične 11/2019 – VP
283/2019 Proces, s. r. o. Tajovského 2, Banská Bystrica 31570879 241,08 06. 12. 2019 zmluva č. 2006/030/UL upgrade programu Mzdy a personalistika
284/2019 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 20,71 09. 12. 2019 2029807110 telekomunikačné služby
285/2019 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 801,19 09. 12. 2019 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 11/2019
286/2019 Základná škola  Lichardova  24, Žilina 37812891 208,95 09. 12. 2019 zmluva z 21. 02. 2019 stravovanie žiaci 11/2019
287/2019 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 795,00 10. 12. 2019 51/2019 prenájom telocvične 11/2019
288/2019 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 1290,00 10. 12. 2019 dodatok č. 8 k zmluve z 12. 12. 2018 stravovanie žiaci 11/2019
289/2019 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 22,61 10. 12. 2019 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
290/2019 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 12. 12. 2019 mandátna zmluva z 01. 12. 2017 BOZP a PO za 12/2019
291/2019 The Projekt, s. r. o. Staré Grunty 18, Bratislava 51178401 1999,20 12. 12. 2019 66/2019 210 ks Žurnál Školák
292/2019 EDIS, s. r. o. Horný Val 8/17, Žilina 36408751 3981,00 13. 12. 2019 97/2019 notebooky, PC, tlačiareň, projektory
293/2019  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 46,18 16. 12. 2019 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
294/2019  Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008 106,46 16. 12. 2019 zmluva z 01. 08. 2018 vyúčtovanie dodávky el. energie 11/2019
295/2019 Slovpap, s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 327,84 20. 12. 2019 96/2019 čistiace, kancelárske potreby

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]