3/2018        3/2018        3/2018        3/2018        3/2018        3/2018        3/2018        3/2018        3/2018

Číslo z knihy faktúr Dodávateľ IČO Suma celkom Dátum prijtia Číslo objed-návky Číslo zmluvy Predmet
 1/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  357,00  05. 01. 2018  zmluva Z201636419  záloha za el. energiu 01/2018
 2/2018  ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  20,44  05. 01. 2018  zmluva z 03. 01. 2017  stravovanie žiakov 12/2017
 3/2018  UNIQA, poisťovňa, a. s. Lazaretská 15, Bratislava  00653501  4,35   05. 01. 2018  4607006583  doplatok k zmluve č. 4607006583
 4/2018  SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina  36672297  385,71   05. 01. 2018  20171296 z 02. 06. 2017  vodné stočné
 5/2018  DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina  36391000  11217,60   05. 01. 2018  Z201643490  stravné lístky 3000 ks
 6/2018  Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina  00321796  1,00   05. 01. 2018  zmluva zo dňa 02. 01. 2009  Mesto  Žilina prenájom pozemku 2018
 7/2018  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  448,40   05. 01. 2018  dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010  stravovanie žiakov 12/2017
 8/2018  ALEX. s. r. o. Hadovská 870, Komárno  36553859  345,60  08. 01. 2018  150/2017  jedálenská zostava
 9/2018  RICOH, Slovakia, s. r. o. Vajnorská  100/B, Bratislava  31331785  232,04  08. 01. 2018  zmluva zo dňa 09. 06. 2009  kopírovanie 4. Q. 2017
 10/2018  Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469,  18,38  08. 01. 2018  2029807110  telekomunikačné služby 041/7645568
 11/2018 Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  333,07  08. 01. 2018  zmluva Z201636419  vyúčtovanie el. energie 12/2017
 12/2018   Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina  36008869  143,40  10. 01. 2018  zmluva č. 1103284285  ochrana objektu 1-6/2018
 13/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  1146,02  10. 01. 2018  zmluva 470069  vyúčtovanie dodávky pary za 12/2017
 14/2018  Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  18,20  11. 01. 2018  2030561728  telekomunikačné služby 041/7234301
 15/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  15,96  11. 01. 2018  zmluva z 20.12.2007  prenájom a pranie rohoží
 16/2018  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  80,26  11. 01. 2018  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie  12/2017
 17/2018  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  44,78  22. 01. 2018  A2219934  telekomunikačné služby
 18/2018  RVC, Nám. Vajanského  1, Martin  31938434  79,27  22. 01. 2018  1/2018  RVC Martin – semináre
 19/2018  RVC, Nám. Vajanského  1, Martin  31938434  19,00  22. 01. 2018  6/2018  RVC Martin – seminár
 20/2018  RVC, Nám. Vajanského  1, Martin  31938434  19,00  22. 01. 2018  7/2018  RVC Martin – seminár
 21/2018  Wolters Kluwer SR, s. r. o. Mlynské nivy 48, Bratislava  31348262  149,00  23. 01. 2018  8/2018  Predplatné Direktor TOP
 22/2018  SVS pre TVŠ, nám. Svobodu 9, Bratislava  31789471  12,00  23. 01. 2018  4/2018  SVS TVŠ členské 2018
 23/2018  Slovpap SK  s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina  44229950  59,57  26. 01. 2018  9/2018  kancelárske a hygienické potreby
 24/2018  Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava  31322051  36,20  29. 01. 2018  zmluva 65459623  poistné Luxembursko
 25/2018 Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  357,00  01. 02. 2018  zmluva Z201636419  záloha za el. energiu 02/2018
 26/2018   Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  01. 02. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 01/2018
 27/2018  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683  90,00  01. 02. 2018  zmluva zo dňa 14. 03. 2016  pitný režim
 28/2018  Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava  31322051  60,08  01. 02. 2018  zmluva 65459627  poistná zmluva Švédsko
 29/2018  SŠ Kráľovnej pokoja, Na Závažíí 2, Žilina  37909533  39,00  01. 02. 2018 zmluva z  28. 11. 2017  prenájom telocvične 01/2018
 30/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  15,96  05. 02. 2018  zmluva z 20.12.2007  prenájom a pranie rohoží
 31/2018  SANET, Vazovova 5, Bratislava  17055270  33,00  05. 02. 2018  zmluva z 05. 05. 2014  členský príspevok 2018
 32/2018   Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  168,00  05. 02. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  odborná prehliadka PHP
 33/2018  ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  18,98  06. 02. 2018  zmluva z 03. 01. 2017  stravovanie žiakov 01/2018
 34/2018  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  197,20  06. 02. 2018  zmluva z 12. 12. 2017  stravovanie žiakov 01/2018
 35/2018  Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  21,54  08. 02. 2018   2029807110  telekomunikačné služby 041/7645568
 36/2018 Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  441,92  08. 02. 2018  zmluva Z201636419  vyúčtovanie el. energie 01/2018
 37/2018  AF Žilina, s. r. o. Mariánske námestie 11, Žilina  47937459  43,70  08. 02. 2018  14/2018  Hviezdoslavov Kubín – ceny školské kolo
 38/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  787,33  08. 02. 2018  zmluva 470069  vyúčtovanie dodávky pary za 01/2018
 39/2018   Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  342,72  08. 02. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  ročná kontrola EPS
 40/2018  Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava  31322051  22,26  08. 02. 2018  55276441  poistná zmluva  lyžiarsky kurz
 41/2018  Petit press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava  35790253  156,00  09. 02. 2018  10/2018  inzercia – MY Žilinské noviny, MY Kysucké noviny
 42/2018  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  780,00  12 02. 2018  79/2017  prenájom telocvične 01/2018
 43/2018  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  665,95 12. 02. 2018  dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010  stravovanie žiakov 01/2018
 44/2018  Mestské divadlo Žilina, Horný val 3, Žilina  30229839  3000,00  12. 02. 2018  5/2018  národné kolo súťaže španielskych divadiel – prenájom priestorov
 45/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  41,45 12. 02. 2018  133/2017  aktualizácia Administratíva a hospodárenie 02/2018
 46/2018  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  90,00  14. 02. 2018  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírky a kopírovanie 01/2018
 47/2018  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  44,00 19. 02. 2018  A2219934  telekomunikačné služby
 48/2018  ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica  3133131  23,10  19. 02. 2018  tlačivá
 49/2018  SANET, Vazovova 9, Bratislava  17055270  150,00  19. 02. 2018  zmluva z 25. 04. 2014  služby počítačovej siete SANET 1. Q. 2018
 50/2018  RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava  31331785  72,00  21. 02. 2018  zmluva z 30. 01. 2018  inštalácia kopírovacieho stroja RICOH
 51/2018  DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina  36391000  530,38  21. 02. 2018  Z201643490  súťaž španieslkych divadiel
 52/2018  Sport Academy Vrátna, s. r.o. Starý Dvor 1494  44528701  10499,16  26. 02. 2018  Zmluva z 05. 12. 2017  lyžiarsky kurz 2018
 53/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  357,00  01. 03. 2018  zmluva Z201636419  el. energia 03/2018
 54/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  01. 03. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 02/2018
 55/2018  Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, Žilina  00321796  1056,00  01. 03. 2018  rozhodnutie za KO  miestne dane za komunálny odpad 2018
 56/2018  Cirkevná ZŠ, Gaštanová 53, Žilina  37904299  30,24  01. 03. 2018  zmluva z 19. 09. 2017  stravovanie žiakov 01/2018
 57/2018  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  106,22  06. 03. 2018  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírky a kopírovanie 02/2018
 58/2018  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  395,20  06.03. 2018   dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010  stravovanie žiakov 02/2018
 59/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  15,96  06. 03. 2018  zmluva z 20.12.2007  pranie a prenájom rohoží
 60/2018  Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  24,08  06. 03. 2018   2029807110  telekomunikačné služby
 61/2018  Slovpap SK  s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina  44229950  468,32  09. 03. 2018  19/2018  kancelárske, hygienické potreby
 62/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  1679,04  09. 03. 2018  zmluva 470069  dodávka pary za 02/2018
 63/2018  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina   00397563  360,00  09. 03. 2018  79/2017  prenájom telocvične 02/2018
 64/2018  SŠ Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina   37909533  13,00  09. 03. 2018  zmluva z  28. 11. 2017  prenájom telocvične 02/2018
 65/2018  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  138,72  09. 03. 2018   zmluva z 12. 12. 2017  stravovanie žiakov 02/2018
 66/2018  ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  17,52  09. 03. 2018  zmluva z 03. 01. 2017  stravovanie žiakov 02/2018
 67/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  272,39  09. 03. 2018   zmluva Z201636419  vyúčtovanie dodávky el. energie 02/2018
 68/2018  Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurbanova 44, Žilina  30222052  50,00  12. 03. 2018  17/2018  prenájom auly
 69/2018  Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava   31322051  43,53  19. 03. 2018  Zmluva 55287855  poistné Karmun
 70/2018  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  44,24  19. 03. 2018  A2219934  telekomunikačné služby
 71/2018  TT NAOS, s. r. o. , Októbrová 32, Varín  47379685  120,85  20. 03. 2018  KK OFJ – občerstvenie
 72/2018  Cirkevná ZŠ, Gaštanová 53, Žilina  37904299  23,52  20. 03. 2018  zmluva 01/01/2017  stravovanie žiakov 02/2018
 73/2018  Web Retail, s. r. o. , Husinecká 10, Praha, ČR  28876431  141,64  23. 03. 2018  22/2018  Diaamond lampa
 74/2018  SAD, Košická 2, Žilina  36407771  100,00  23. 03. 2018  20/2018  preprava žiakov na exkurziu do Varína
 75/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava   35908718  42,65  26. 03. 2018  153/2017  Personálne riadenie 3/2018
 76/2018  Uniqa poisťovňa, a. s. , Lazaretská 15, Bratislava  00653501  305,24  26. 03. 2018  zmluva 9160084188  poistka požiar, krádež
 77/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  04. 04. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 03/2018
 78/2018  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683  78,00  04. 04. 2018  zmluva zo dňa 14. 03. 2016  zabezpečenie pitného režimu
 79/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  357,00   04. 04. 2018   zmluva Z201636419  záloha na dodávku el. energie 03/2018
 80/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava   35742364  22,03   04. 04. 2018  zmluva z 20.12.2007  pranie a prenájom rohoží
 81/2018  DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina  36391000  9348,00   04. 04. 2018  Z201643490  stravné lístky 2500 ks
 82/2018  ICV Košice, Družstevná 232/2, Košice  51424266  30,00   06. 04. 2018  29/2018  seminár Efektívne vedenie školskej administratívy
 83/2018   ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  27,74   06. 04. 2018  zmluva z 03. 01. 2017  stravovanie žiakov 03/2018
 84/2018  Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  21,56   06. 04. 2018  2029807110  telekomunikačné služby
 85/2018  Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina  46931317  184,32   09. 04. 2018  2/2018  prenájom plavecké dráhy  03/2018
 86/2018  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina   00397563  626,05   09. 04. 2018  dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 03/2018
 87/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina   36403032  1239,18   09. 04. 2018  470069  vyúčtovanie dodávky pary za 03/2018
 88/2018  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  149,49   09. 04. 2018  zmluva zo 14. 02. 2018  stravovanie žiakov 03/2018
 89/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  365,50   09. 04. 2018   zmluva Z201636419  vyúčtovanie dodávky el. energie 03/2018
 90/2018  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  615,00   09. 04. 2018  79/2017  prenájom telocvične 03/2018
 91/2018  IMI TRADE, s. r. o. Jánošíkova  31565531  466,87  16. 04. 2018  21/2018  Erasmus plus – medzinárodná konferencia ŽilinaMUN 2018
 92/2018  Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov  36336173  42,00  16. 04. 2018  zmluva z 28. 02. 2018  PZS za 03/2018
 93/2018  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  114,86  16. 04. 2018  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie za 03/2018
 94/2018  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  44,42  16. 04. 2018  A2219934  telekomunikačné služby
 95/2018  SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina   36672297  672,26  16. 04. 2018  20171296 z 02. 06. 201  vodné a stočné
 96/2018  RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava  31331785  168,13  18. 04. 2018  zmluva z 30. 01. 2018  kopírovanie  1. Q. 2018
 97/2018  Soft Studio, s. r. o. Gaštanová 50, Žilina  46244760  74,40  18. 04. 2018  24/2018  2 x doména Erasmus
 98/2018  JUDr. Bedlovičová, Kuzmányho 16, Banská Bystrica  50341286  70,00  18. 04. 2018  33/2018  seminár Vznik a zmeny pracovného pomeru
 99/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava   35908718  41,45  24. 04. 2018  133/2017  aktualizácia Administratíva a hospodárenie 04/2018
 100/2018  Cirkevná ZŠ, Gaštanová 53, Žilina  37904299  33,60   24. 04. 2018 zmluva 01/01/2017  stravovanie žiakov 03/2018
 101/2018  Uniqa poisťovňa, a. s. , Lazaretská 15, Bratislava  00653501  909,44   26. 04. 2018  poistka č. 91600092433  poistenie budovy
 102/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  30. 04.  2018   mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 04/2018
 103/2018  TT NAOS, s. r. o. , Októbrová 32, Varín  47379685  286,82   02. 05. 2018 32/2018  Erasmus HOPE – ŽilinaMUN 2018 občerstvenie
 104/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava   47542667  357,00   02. 05. 2018  zmluva Z201636419  záloha za el. energiu 04/2018
 105/2018  BOSS Hotel, Čepiel 1, Žilina  44160984  224,90  03. 05.  2018 31/2018  Erasmus HOPE – ŽilinaMUN 2018 – obed
 106/2018  ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  20,40  09. 05. 2018  zmluva z 21. 03. 2018  stravovanie žiakov 04/2018
 107/2018  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  125,73   09. 05. 2018  zmluva zo 14. 02. 2018  stravovanie žiakov 04/2018
 108/2018  SN Real. s. r. o. Višňová 11, Prešov  36653497  200,00   09. 05. 2018  26/2018  dokumentácia o ochrane osobných údajov
 109/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava   47542667  212,47   09. 05. 2018  zmluva Z201636419  vyúčtovanie dodávky el. energie za 04/2018
 110/2018  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  20,30  09. 05.  2018   2029807110  telekomunikačné služby
 111/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  1067,72   09. 05. 2018  zmluva č. 470069  vyúčtovanie dodávky pary za 04/2018
 112/2018  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  45,00   09. 05. 2018  79/2017  prenájom telocvične 04/2018
 113/2018  Slovpap SK  s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina  44229950  427,25   09. 05. 2018  35/2018  kancelárske, hygienické potreby
 114/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  15,96   09. 05 .2018  Z201643490  pranie a prenájom rohoží
 115/2018  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  119,78   11. 05. 2018  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie za 04/2018
 116/2018   Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  483,55   11. 05. 2018  dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010  stravovanie žiakov 04/2018
 117/2018  Mestská krytá plaváreň, s. r. o. Vysokoškolákov 8, Žilina   46931317  768,00   11. 05. 2018  3/2018  prenájom plaveckých dráh 04/2018
 118/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  217,20   15. 05. 2018   mandátna zmluva z 01. 12. 2017   štvrťročná kontrola EPS
 119/2018  Uniqa poisťovňa, a. s. , Lazaretská 15, Bratislava  00653501  -42,45  16. 05.  2018  zmluva 4607005381  vyúčtovanie  pri ukončení zmluvy
 120/2018  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  44,36   16. 05. 2018  A2219934  telekomunikačné služby
 121/2018  SŠ Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina  37909533  13,00   16. 05. 2018  zmluva z  28. 11. 2017  prenájom telocvične 03/2018
 122/2018  SANET, Vazovova 9, Bratislava  17055270  150,00  28. 05.  2018  zmluva z 25. 04. 2014  služby počítačovej siete SANET 2. Q. 2018
 123/2018  Cirkevná ZŠ, Gaštanová 53, Žilina  37904299  28,56  28. 05.  2018  zmluva 01/01/2017  stravovanie žiakov 04/2018
 124/2018  Uniqa poisťovňa, a. s. , Lazaretská 15, Bratislava  00653501  39,51  28. 05.  2018  zmluva 9160084188  doplatok k poistke
 125/2018  Univerzita Mateja Bela, Národná 12, Banská Bystrica  30232295  -4,62   28. 05. 2018  zmluva o pedag. praxi z 19. 1. 2018  prevádzkové náklady
 126/2018  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683  84,00   04. 06.  2018  zmluva zo dňa 14. 03. 2016  minerálna voda
 127/2018  Rescan, M. Rázusa 56, Žilina  50117998  120,00   04. 06. 2018  38/2018  minikurz prvej pomoci pre žiakov
 128/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  15,96  04. 06.  2018  Z201643490  pranie a prenájom rohoží
 129/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  04. 06.  2018   mandátna zmluva z 01. 12. 2017   BOZP a PO za 04/2018
 130/2018  ICV Košice, Družstevná 232/2, Košice  51424266  30,00   06. 06. 2018  40/2018  seminár Novela Zákonníka práce
 131/2018  Lyreco CE SE, Panholec 20, Pezinok  35958120  630,00   06. 06. 2018  37/2018  kancelársky papier A4
 132/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  357,00   06-. 06. 2018  zmluva Z201636419  zálohová platba za el. energiu 05/2018
 133/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  685,62   07. 06. 2018 zmluva č.  470069  vyúčtovanie dodávky pary za 05/2018
 134/2018  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava   35763469  23,03   07. 06. 2018  zmluva

2029807110

 telekomunikačné služby
 135/2018  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  255,00  07. 06.  2018  79/2017  prenájom telocvične 05/2018
 136/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  183,31   07. 06. 2018  zmluva Z201636419  vyúčtovanie dodávky el. energie za 05/2018
 137/2018  ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  8,40   11. 06. 2018  zmluva z 21. 03. 2018   stravovanie žiakov 05/2018
 138/2018  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  126,00   11. 06. 2018   zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie za 05/2018
 139/2018  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  433,20   11. 06. 2018  dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010  stravovanie žiakov 05/2018
 140/2018  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  140,58   11. 06. 2018  zmluva zo 14. 02. 2018  stravovanie žiakov 05/2018
 141/2018  Slovpap SK  s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina  44229950  264,62   11. 06. 2018  41/2018  kancelárske, hygienické potreby
 142/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava   35908718  42,65   13. 06. 2018  153/2017  Personálne riadenie 5/2018
 143/2018  Prescont, s. r. o. Porúbka 96  36437352  292,80   18. 06. 2018  39/2018  ročná odborná prehliadka tlakových nádob
 144/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  41,45   18. 06. 2018  133/2017  aktualizácia Administratíva a hospodárenie 06/2018
 145/2018  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  45,50  18. 06.  2018  A2219934  telekomunikačné služby
 146/2018  Cirkevná ZŠ, Gaštanová 53, Žilina  37904299  33,60   26. 06. 2018  zmluva 01/01/2017  stravovanie žiakov 05/2018
 147/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  22,03   27. 06. 2018  Z201643490  pranie a prenájom rohoží
 148/2018  ASC, s.r o. Svoradova 7/1, Bratislava  31361161  399,00   27. 06. 2018  44/2018  asc agenda komplet  SŠ 2019
 149/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00   27. 06. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 06/2018
 150/2018  EDOS-PEM, s. r. o. Tematínska  4, Bratislava  36287229  87,00   3. 07. 2018  45/2018  seminár Zmeny v IS ŠP
 151/2018  ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  20,40   3. 07. 2018  zmluva z 21. 03. 2018   stravovanie žiakov 06/2018
 152/2018  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  45,00   3. 07. 2018  79/2017  prenájom telocvične 06/2018
 153/2018  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  540,00   3. 07. 2018  95/2017  prenájom telocvične 01-06/2018 – záujmové vzdelávanie
 154/2018  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  19,99   10. 07. 2018 zmluva

2029807110

 telekomunikačné služby
 155/2018  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  146,52   10. 07. 2018  zmluva zo 14. 02. 2018  stravovanie žiakov 06/2018
 156/2018  Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov  36336173  126,00   10. 07. 2018  zmluva z 28. 02. 2018  PZS za 2. Q. 2018
 157/2018  Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina   36008869  143,40   10. 07. 2018  zmluva č. 1103284285  ochrana objektu 7-12/2018
 158/2018  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  64,21   10. 07. 2018  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie za 06/2018
 159/2018  SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina  36672297  588,53  10. 07.  2018  20171296 z 02. 06. 2017  vodné, stočné
 160/2018   Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  916,79  10. 07. 2018  zmluva č.  470069  vyúčtovanie dodávky pary za 06/2018
 161/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  60,52   10. 07. 2018  zmluva Z201636419  vyúčtovanie dodávky el. energie za 06/2018
 162/2018 RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava  31331785  273,90   10. 07. 2018  zmluva z 30. 01. 2018  kopírovanie 2. Q. 2018
 163/2018  LAMOS, s r. o. Stránske 82  36758728  10 000,00  11. 07. 2018  Zmluva o dielo z 04. 07. 2018  výmena okien
 164/2018 RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  31,05  12. 07. 2018  153/2017  Personálne riadenie 7/2018
 165/2018  JA Slovensko, n. o. Pribinova 25, Bratislava  42166292  30,00   13. 07. 2018  50/2018  JA Učebnica ekonómie
 166/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  73,45   16. 07. 2018  46/2018  Zákony v školskej praxi
 167/2018  JA Slovensko, n. o. Pribinova 25, Bratislava  42166292  30,00  16. 07.  2018  51/2018  JA Viac ako peniaze
 168/2018  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  45,30  16. 07.  2018  A2219934  telekomunikačné služby
 169/2018   IVES KOšice, Čsl,. armády 20, Košice  00162957  161,32   23. 07. 2018  Zmluva o dielo z 31. 05. 2012  služby WINIBEU – update
 170/2018  Uniklima, s. r. o. Jablonové 108  50010905  100,00   23. 07. 2018  48/2018  oprava vzdouchotechniky
 171/2018  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  287,85   23. 07. 2018  dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010  stravovanie žiakov 06/2018
 172/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  9,89   24. 07. 2018  Z201643490  prenájom rohoží
 173/2018  ŠEVT, a. s.  Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica  3133131  36,37   24. 07. 2018  47/2018  tlačivá
 174/2018  Inet, s. r. o.  Radvanská 25, B. Bystrica 45543372  7,20   24. 07. 2018  49/2018  registrácia domény gbza.eu
 175/2018 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00   06. 08. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 07/2018
 176/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  217,20   06. 08. 2018  zmluva z 3. 06. 2016  kontrola EPS
 177/2018  Cirkevná ZŠ, Gaštanová 53, Žilina  37904299  33,60   06. 08. 2018  zmluva 01/01/2017  stravovanie žiakov 06/2018
 178/2018  Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava  47542667  246,48   07. 08. 2018  zmluva Z201636419  vyúčtovanie dodávky el. energie za 07/2018
 179/2018  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  19,99  08. 08.  2018 zmluva 2029807110  telekomunikačné služby
 180/2018  DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina  36391000  11217,60   08. 08. 2018  Z201643490  stravné lístky 3000 ks
 181/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  916,79   08. 08. 2018  zmluva č.  470069  vyúčtovanie dodávky pary 07/2018
 182/2018  Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava  31322051  261,01   10. 08. 2018  zmluva 65474554  komplexné  poistenie Camino
 183/2018 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  33,54   20. 08. 2018  zmluva 01/01/2017  prenájom a kopírovanie 07/2018
 184/2018   LAMOS, s r. o. Stránske 82  36758728  3586,40   20. 08. 2018  Zmluva o dielo z 04. 07. 2018  výmena platových okien
 185/2018  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  44,84   20. 08. 2018  A2219934  telekomunikačné služby
 186/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  42,65   24. 08. 2018  153/2017  Personálne riadenie 8/2018
 187/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  9,89   03. 09. 2018  Z201643490  prenájom rohoží
 188/2018  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683  78,00   03. 09. 2018  zmluva zo dňa 14. 03. 2016  minerálna voda
 189/2018  Slovpap SK  s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina  44229950  621,14   03. 09. 2018  57/2018  kancelárske, hygienické potreby, fixy
 190/2018  Lengel, s. r. o.  Hájska 5, Viničné  51723123  2670,00   03. 09. 2018  Zmluva o dielo zo dňa 20. 08. 2018  oprava stropu
 191/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00   03. 09. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 08/2018
 192/2018  OXICO, Panónska cesta 6, Bratislava  11667958  101,24   03. 09. 2018  53/2018  učebnice franc. jazyka
 193/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  41,45   05. 09. 2018  133/2017  Administratíva a hospodárenie školy 09/2018
 194/2018  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  33,80   07. 09. 2018   zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie za 08/2018
 195/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  916,79   07. 09. 2018  zmluva č.  470069  vyúčtovanie dodávky pary 08/2018
 196/2018  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  22,60  10. 09. 2018  zmluva 2029807110  telekomunikačné služby
 197/2018  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  45,42   17. 09. 2018  zmluva A2219934  telekomunikačné služby
 198/2018  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 48, Žilina  36403008  -514,22   18. 09. 2018  zmluva z 01. 08. 2018  vyúčtovanie el. energie 9/2018
 199/2018  SANET, Vazovova 9, Bratislava  17055270  150,00   18. 09. 2018  zmluva z 05. 05. 2014  služby počítačovej siete SANET 3. Q. 2018
 200/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  15,96  19. 09.  2018  Z201643490  prenájom rohoží a pranie
 201/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00   26. 09. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 09/2018
 202/2018  PROCES, s. r. o. Tajovského 2, Banská Bystrica  31570879  60,00   01. 10. 2018  59/2018  upgrade mzdového programu
 203/2018  Institut de la Providence, Belgicko  500,00   02. 10. 2018  pozvánka  medzinárodná konferencia VIP 2018
 204/2018  RICOH Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, Bratislava  31331785  135,19   03. 10. 2018  zmluva z 30. 01. 2018  kopírovanie 3. Q. 2018
 205/2018  Littera, s. r. o. M. R. Štefánika 22, Martin  33580611  3885,00  03. 10.  2018  54/2018  učebnice cudzieho jazyka
 206/2018  Pro Benefit, s. r. o. , kpt. Jaroša 49, Púchov  36336173  126,00   04. 10. 2018   zmluva z 28. 02. 2018  PZS za 3. Q. 2018
 207/2018  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  544,35   04. 10. 2018  dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010  stravovanie žiakov 09/2018
 208/2018  ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  21,60   04. 10. 2018  zmluva z 21. 03. 2018  stravovanie žiakov 09/2018
 209/2018  Inštitút pre aktívne občianstvo, Vyšehradská 16, Bratislava  42448450  300,00  04. 10. 2018  Dohoda o vzájomnej spolupráci z  05. 09. 2018  seminár Školy, ktoré menia svet
 210/2018  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava   35763469  23,21  08. 10.  2018  zmluva 2029807110  telekomunikačné služby
 211/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  916,79   08. 10. 2018  zmluva 470069  dodávka pary – vyúčtovanie za 09/2018
 212/2018  Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 15, Prešov  17070775  300,00   08. 10. 2018  61/2018  kurz pre inštruktorov zjazdového lyžovania
 213/2018  ŠEVT, a. s.  Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica  3133131  211,20   08. 10. 2018  47/2018  tlačivá
 214/2018 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina  36672297  406,69   08. 10. 2018  20171296 z 02. 06. 2017  vodné, stočné
 215/2018  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  179,88  08. 10.  2018  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie za 09/2018
 216/2018  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  249,48   09. 10. 2018  zmluva zo 14. 02. 2018  stravovanie žiakov  09/2018
 217/2018  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  150,00  09. 10.  2018  42/2018  prenájom telocvične 09/2018
 218/2018  RVC Martin, Vajanského 1, Martin  31938434  38,00  09. 10.  2018  64/2018  seminár Zmeny vo vnútorných predpisoch škôl
 219/2018  Nadační fond Gaudeamus, Nerudova 7, Cheb  25228633  350,00   10. 10. 2018  Zmluva o  poskytnutí preddavku  Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR
 220/2018  SLK Rajecké Teplice, Panenská 33, Bratislava  31642284  181,80   11. 10.  2018  66/2018  seminár riaditeľov štátnych gymnázií
 221/2018  Slovpap Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  44229950  231,05   12. 10. 2018  63/2018  čistiace a hygienické potreby, fixy na tabuľu
 222/2018  OXICO, Panónska cesta 6, Bratislava  11667958  121,84   12. 10. 2018  55/2018  učebnice francúzskeho jazyka
 223/2018  Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina 36403008  -114,70   19. 10. 2018  zmluva z 01. 08. 2018  vyúčtovanie dodávky el. energie 09/2018
 224/2018  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  44,30  06. 11. 2018  zmluva A2219934  telekomunikačné služby
 225/2018  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  19,99   06. 11. 2018  zmluva 2029807110  telekomunikačné služby
 226/2018  AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice  36184683  84,00   06. 11. 2018  zmluva zo dňa 14. 03. 2016  minerálna voda
 227/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364 15,90   06. 11. 2018  Z201643490  prenájom a pranie rohoží
 228/2018  Mind Craft, s. r. o. Tatranská 9, Žilina  48225088  472,00   07. 11. 2018  68/2018  Erasmus + HOPE teambuildigová aktivita
 229/2018  Tenisový klub, Za plavárňou 1, Žilina  14222990  324,00   07. 11. 2018  56/2018  prenájom tenisových dvorcov
 230/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347 54,00   07. 11. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 10/2018
 231/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  217,20   07. 11. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  štvrťročná kontrola EPS
 232/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  118,92  07. 11.  2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  odstránenie  zistených nedostatkov
 233/2018  VALVE, a. s. Kragujevská 398, Žilina  44641494  9479,94   07. 11. 2018  zmluva o dielo zo dňa 24. 09. 2018  oprava výmenníkovej stanice
 234/2018  Cirkevná ZŠ a MŠ, Gaštanová  53, Žilina  37904299  8,40   07. 11. 2018  zmluva z  stravovanie žiakov 09/2018
 235/2018  Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava  35790253  79,20   07. 11. 2018  70/2018  inzercia Deň otvorených dverí
 236/2018  Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava  35790253  79,20   07. 11. 2018  71/2018  inzercia Deň otvorených dverí
 237/2018  Publishing house, a.s. J. Milca 6, Žilina  46495959  40,00  07. 11.  2018  72/2018  inzercia Deň otvorených dverí
 238/2018  ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  20,40  09. 11. 2018  zmluva z 21. 03. 2018  stravovanie žiakov 10/2018
 239/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  907,52   09. 11. 2018  907,52  zmluva 470069  vyúčtovanie dodávky pary 10/2018
 240/2018  Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava  31322051  10,32   09. 11. 2018  poistná zmluva zo dňa 08. 11. 2018  individuálne poistenie ČR
 241/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava   35908718  42,65  12. 11.  2018  153/2017  Personálne riadenie 10/2018
242 /2018   Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  956,65   12. 11. 2018   dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010  stravovanie žiakov 10/2018
 243/2018  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  360,00  12. 11.  2018  42/2018  prenájom telocvične 10/2018
 244/2018   ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  219,78   12. 11. 2018  zmluva zo 14. 02. 2018  stravovanie žiakov 10/2018
 245/2018  Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava  35790253  60,00   12. 11. 2018  73/2018  inzercia Deň otvorených dverí
 246/2018  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  129,44  15. 11.  2018  zmluva 01/01/2017 prenájom a kopírovanie za 10/2018
 247/2018  Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, Bratislava  00653501  820,00  15. 11.  2018  zmluva 9127002777   poistné zodpovednosť za škodu
 248/2018  Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina  36403008  52,59  15. 11. 2018  zmluva z 01. 08. 2018  vyúčtovanie dodávky el. energie 10/2018
 249/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava   35742364  16,54  15. 11. 2018   Z201643490  prenájom a pranie rohoží
 250/2018  SANET, Vazovova 9, Bratislava  17055270  150,00  21. 11. 2018  zmluva z 05. 05. 2014  služby počítačovej siete SANET 4. Q. 2018
 251/2018   Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  57,10  21. 11. 2018   zmluva A2219934  telekomunikačné služby
 252/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  43,78  21. 11. 2018  74/2018  lieky do lekárničky
 253/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  28. 11. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 11/2018
 254/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  41,45  28. 11. 2018  133/2017  administratíva a hospodárenie školy 11/2018
 255/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  70,45  28. 11. 2018  75/2018  Integrácia v škole
 256/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  47,50  28. 11. 2018  46/2018  Zákony v školskej praxi
 257/2018  AaT Investments, s. r. o., Komárno  45527971  1550,60  03. 12. 2018  76/2018  PC 3 ks
 258/2018  Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava  31322051  13,76  03. 12. 2018  poistenie  ČR
 259/2018  DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina  36391000  -327,16  03. 12. 2018   Z201643490  vrátené stravné lístky – refundácia
 260/2018  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  22,91  06. 12. 2018  zmluva 2029807110  telekomunikačné služby
 261/2018   ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  22,80  07. 12. 2018  zmluva z 21. 03. 2018  stravovanie žiaci 11/2018
 262/2018  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina  36403032  1283,04  07. 12. 2018  470069  vyúčtovanie dodávky pary 11/2018
 263/2018  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  772,35  10. 12. 2018  dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010  stravovanie žiaci 11/2018
 264/2018   ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  228,69  10. 12. 2018  zmluva zo 14. 02. 2018  stravovanie žiaci 11/2018
 265/2018  Slovpap Sk s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina  44229950  602,93  10. 12. 2018  78/2018  kancelárske a čistiace potreby
 266/2018   Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  114,68  11. 12. 2018  zmluva 01/01/2017  prenájom a kopírovanie 11/2018
 267/2018  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  810,00  11. 12. 2018  42/2018  prenájom telocvične 11/2018
 268/2018   Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  51,55  17. 12. 2018   zmluva A2219934  telekomunikačné služby
 269/2018  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava   35742364  22,61  17. 12. 2018   Z201643490  prenájom a pranie rohoží
 270/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  17. 12. 2018  mandátna zmluva z 01. 12. 2017  BOZP a PO za 12/2018
 271/2018   PROCES, s. r. o. Tajovského 2, Banská Bystrica  31570879  235,20  17. 12. 2018  Zmluva č. 2006/030/UL  upgrade mzdového programu 2019
 272/2018  RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  42,65  17. 12. 2018  153/2017  Personálne riadenie 12/2018
 273/2018  ZIGO, pracovné odevy Žilina  43909159  156,77  18. 12. 2018  79/2018  pracovné odevy
 274/2018  Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 48, Žilina  36403008  -17,84  18. 12. 2018  zmluva z 01. 08. 2018  vyúčtovanie dodávky el. energie  11/2018
 275/2018  Lyreco CE SE, Panholec 20, Pezinok  35958120  552,00  18. 12.2018  77/2018  kancelársky papier
 276/2018  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  1082,02  19. 12. 2018  80/2018  revízie
 277/2018  WTrade. M. Dohnányho, Žilina  34933336  197,19  20. 12. 2018  81/2018  valec Xerox 5325