Číslo z knihy faktúr Dodávateľ IČO Suma celkom Dátum prijatia Číslo obj. Číslo zmluvy Predmet
1/2017 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 10332,00 09. 01. 2017 16K114188 stravné lístky
2/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1892,47 09. 01. 2017 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 12/2016
3/2017 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 612,21 09. 01. 2017 570/2003a z 10.10.2003 vodné a stočné 10-12/2016
4/2017 MIPAP, s. r. o. Stúrova 1304 Kysucké Nové Mesto 45597839 480,00 11. 01. 2017 2/2017 kancelársky papier A4
5/2017 Trifit-ZA, s. r. o., Republiky  16, Žilina 31611494 72,67 11. 01. 2017 1/2017 toner Xerox 5325
6/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 21,12 11. 01. 2017 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
7/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 11. 01. 2017 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
8/2017 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 18,98 11. 01. 2017 zmluva z 25. 08. 2016 stravovanie žiakov
9/2017 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 119,68 11. 01. 2017 zmluva z 12. 12. 2016 stravovnaie žiakov
10/2017 NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice 00699438 20,00 11. 01. 2017 7/2017 seminár Ročné zúčtovanie dane
11/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 12. 01. 2017 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
12/2017 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 466,45 12. 01. 2017 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov
13/2017 OXICO, Panónska cesta 4, Bratislava 11667958 39,79 13. 01. 2017 8/2017 KK OFJ – ceny
14/2017 Partner Retail, s. r. o. Klincova37, Bratislava 48127124 361,18 18. 01. 2017 4/2017 tonery
15/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 172,76 18. 01. 2017 A2219934 telekomunikačné služby
16/2017 Digicom, s. r. o. Predmestská 81, Žilina 36003107 178,36 18. 01. 2017 12/2017 valec Xerox  5325
17/2017 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 75,92 19. 01. 2017 zmluva z 03. 01. 2017 stravovanie žiakov
18/2017 SVS pre TVŠ, Nám. gen. Svobodu 9, Bratislava 31789471 12,00 19. 01. 2017 16/2017 členský príspevok 2017
19/2017 Slovenská debatná asociácia, Pražská 11, Bratislava 31801480 191,00 19. 01. 2017 debatný klub
20/2017 Digicom, s. r. o. Predmestská 81, Žilina 36003107 74,04 24. 01. 2017 14/2017 toner Xerox 5325
21/2017 EZAL,Dolné Rudiny 1, Žilina 22634452 340,91 24. 01. 2017 5/2017 čistiace a hygienické prostriedky
22/2017 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 553,63 27. 01. 2017 17/2017 čistiace a hygienické prostriedky, fixy
23/2017 Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, Nováky 37922190 39,00 27. 01. 2017 18/2017 seminár Registratúra
24/2017 AF Žilina, s. r. o. Mariánske námestie 11, Žilina 47937459 185,78 01. 02. 2017 11/2017 ceny pre účastníkov KK OFJ
25/2017 AF Žilina, s. r. o. Mariánske námestie 11, Žilina 47937459 44,88 01. 02. 2017 19/2017 ceny do súťaže Hviezdoslavov Kubín
26/2017 Cerberos, s. r. o, Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 01. 02. 2017 zmluva č. 1103284285 ochrana objektu 1-6/2017
27/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 651,62 01. 02. 2017 3/2017 revízia el. inštalácie a požiarnych dverí
28/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 654,54 01. 02. 2017 10/2017 revízna kontrola elektrických spotrebičov
29/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 120,24 01. 02. 2017 15/2017 oprava EPS
30/2017 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 43,56 01. 02. 2017 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 minerálna voda – pitný režim
31/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 02. 02. 2017 mandátna zmluva BOZP, PO a PZS za 01/2017
32/2017 Copymat, s. r. o. M. Rázusa 24, Žilina 36005631 173,40 02. 02. 2017 20/2017 oprava kopírovacieho stroja
33/2017 OXICO, Panónska cesta 4, Bratislava 11667958 286,96 02. 02. 2017 6/2017 učebnice francúzskeho jazyka
34/2017 Bukovec, s. r. o.  U vlečky 1541, Strážnice, ČR 25335219 950,99 13. 02. 2017 21/2017 6 ks sedacia lavica Andrea
35/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1560,65 13. 02. 2017 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 1/2017
36/2017 Gymnázium sv. Františka, Hurbanova 44, Žilina 30222052 13,60 13. 02. 2017 stravovanie žiakov 01/2017
37/2017 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 84,68 13. 02. 2017 zmluva z 03. 01. 2017 stravovanie žiakov 01/2017
38/2017 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 140,08 13. 02. 2017 zmluva z 12. 12. 2016 stravovanie žiakov 01/2017
39/2017 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 553,85 13. 02. 2017 stravovanie žiakov 01/2017
40/2017 Pracovné odevy Zigo, s. r. o. Na stanicu 16, Žilina 43909159 123,01 13. 02. 2017 22/2017 pracovné odevy
41/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 342,72 13. 02. 2017 9/2017 servis EPS
42/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 204,00 13. 02. 2017 24/2017 odborná prehliadka PHP
43/2017 Cerberos, s. r. o, Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 19,92 13. 02. 2017 25/2017 výjazd zásahovou skupinou pri hlásení poplachu v budove školy
44/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 13. 02. 2017 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
45/2017 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 705,00 13. 02. 2017 66/2016 prenájom telocvične za 1/2017
46/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 13. 02. 2017 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
47/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 21,60 13. 02. 2017 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
48/2017 Horský hotel Srdiečko, Demänovská dolina 72 31560636 10564,00 13. 02. 2017 113/2016 lyžiarsky výcvik
49/2017 Autodoprava L. Liška, s. r. o. Oslobodenia 62, Žilina – Bánová 47451823 120,00 13. 02. 2017 27/2017 preprava žiakov na exkurziu
50/2017 Z+M servis,a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 132,00 13. 02. 2017 26/2017 podstavný stolček pod kopírovací stroj
51/2017 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 33,00 13. 02. 2017 členský poplatok 2017
52/2017 Elektrosped, a. s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038 258,00 17. 02. 2017 29/2017 notebook HP 250GS
53/2017 LECOL, spol. s. r. o.  Hurbanova 3, Rajec 31610447 23,52 20. 02. 2017 13/2017 zneškodnenie chemikálií
54/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 178,06 20. 02. 2017 A2219934 telekomunikačné služby
55/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 -4,74 20. 02. 2017 A2219934 telekomunikačné služby dobropis
56/2017 SAD, a.s. Košická 2, Žilina 36407771 120,00 20. 02. 2017 28/2017 preprava žiakov na exkurziu
57/2017 SANET, Vazovova 9, Bratislava 17055270 150,00 20. 02. 2017 zmluva z  25. 04. 2014 služby počítačovej siete SANET 1-3/2017
58/2017 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 93,09 21. 02.2 017 23/2017 kancelársky, hygiencký materiál, fixy na tabuľu
59/2017 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta  16, Banská Bystrica 31331131 37,50 21. 02. 2017 65/2016 tlačivá
60/2017 Indícia, n. o. Karloveská 6C, Bratislava 45736286 57,00 21. 02. 2017 32/2017 seminár Učíme sa pre život
61/2017 NAY, a. s. Tuhovská 15, Bratislava 35739487 149,00 21. 01. 2017 31/2017 tlačiareň EPSON
62/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 -55,76 22. 02. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie 1/2017
63/2017 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 43,56 02. 03. 2017 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 minerálna voda
64/2017 Gymnázium sv. Františka, Hurbanova 44, Žilina 30222052 12,00 02. 03. 2017 stravovanie žiakov 02/2017
65/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 06. 03. 2017 mandátna zmluva BOZP, PO a PZS za 02/2017
66/2017 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 455,05 06. 03. 2017 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 02/2017
67/2017 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 28,98 13. 03. 2017 zmluva 01/01/2017 prenájom kopírovacieho stroja
68/2017 UNIQA, poisťovňa, a. s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 308,52 13. 03. 2017 4607005636 poistenie majetku
69/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1408,66 13. 03. 2017 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 02/2017
70/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 13. 03. 2017 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
71/2017 ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 75,92 13. 03. 2017 zmluva z 03. 01. 2017 stravovanie žiakov 02/2017
72/2017 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 127,84 13. 03. 2017 zmluva z 12. 12. 2016 stravovanie žiakov 02/2017
73/2017 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 645,00 13. 03. 2017 66/2016 prenájom telocvične  02/2017
74/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 20,78 13. 03. 2017 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
75/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 13. 03. 2017 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
76/2017 Cirkevná ZŠ a MŠ, Gaštanová 53, Žilina 37904299 5,04 13. 03. 2017 zmluva č. 1/2017 stravovanie žiakov 02/2017
77/2017 IMP Services, s. r. o. Na Šefranici 19, Žilina 46594035 372,00 14. 03. 2017 33/2017 oprava školského rozhlasu
78/2017 alza.cz, Jateční 33a, Praha 370,28 15. 03. 2017 38/2017 skartovačka
79/2017 Tatry mountain resorts, Demänovská dolina 72 31560636 315,00 15. 03. 2017 42/2017 skipasy lyžiarsky kurz
80/2017 Tatry mountain resorts, Demänovská dolina 72 31560636 405,00 15. 03. 2017 41/2017 skipasy lyžiarsky kurz
81/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 400,00 16. 03. 2017 zmluva Z201636419 záloha  na el. energiu 03/2017
82/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 173,68 16. 03. 2017 A2219934 mobilné služby
83/2017 Moje tonery 48,01 16. 03. 2017 44/2017 tonery
84/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 586,08 20. 03. 2017 34/2017 výmena požiarnych dverí
85/2017 Vetro-plus,s r. o. Hviezdoslavova 33, Žilina 36410896 28,76 21. 03. 2017 45/2017 termosky 3 ks
86/2017 Vetro-plus,s r. o. Hviezdoslavova 33, Žilina 36410896 28,76 21. 03. 2017 46/2017 termosky 3 ks Erasmus
87/2017 Tatry mountain resorts, Demänovská dolina 72 31560636 252,00 22. 03. 2017 47/2017 služby inštruktora lyžiarsky kurz
88/2017 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 100,00 22. 03. 2017 37/2017 preprava žiakov na exkurziu
89/2017 Copymat, s. r. o. M. Rázusa 24, Žilina 36005631 30,00 23. 03. 2017 39/2017 oprava tlačiarne
90/2017 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 74,05 27. 03. 2017 43/2017 kancelárske potreby
91/2017 Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina 33373850 95,00 27. 03. 2017 35/2017 čistenie kanalizácie
92/2017 IMI TRADE, s. r. o. Jánošíkova 268/12, Žilina 31565531 633,60 27. 03. 2017 51/2017 reklamné predmety ZAMUN 2017
93/2017 EZAL, Renáta Zacharová, Dolné Rudidny 1, Žilina 22634452 670,84 29. 03. 2017 53/2017 čistiace prostriedky
94/2017 Autodoprava L. Liška, s. r. o. Oslobodenia 62, Žilina – Bánová 47451823 1290,76 29. 03. 2017 98/2016 preprava žiakov na lyžiarsky kurz a späť
95/2017 Hotel BOSS, Čepieľ 1, Žilina 44160984 308,70 03. 04. 2017 55/2017 ZAMUN  – obed pre 17 osôb
96/2017 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 100,00 03. 04. 2017 48/2017 preprava žiakov Varín a späť
97/2017 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 60,00 03. 04. 2017 52/2017 prepravia žiakov KNM a späť
98/2017 Kamil Mahút Stavomat, Belá 65 10950711 130,30 03. 04. 2017 49/2017 stretnutie gymnaziálnych dejepisárov
99/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 03. 04. 2017 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
100/2017 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 635,57 04. 04. 2017 570/2003a z 10.10.2003 vodné, stočné
101/2017 TM Sound, s. r. o. Bytčianska 122, Žilina 44293801 1373,04 04. 04. 2017 57/2017 rekroduktory
102/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 400,00 04. 04. 2017 zmluva Z201636419 záloha na el. energiu 04/2017
103/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 05. 04. 2017 mandátna zmluva BOZP, PO a PZS za 03/2017
104/2017 Gymnázium sv. Františka, Hurbanova 44, Žilina 30222052 13,60 05. 04. 2017  zmluva 2010 stravovanie žiakov 03/2017
105/2017 ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 87,60 05. 04. 2017 zmluva z 03. 01. 2017 stravovanie žiakov 03/2017
106/2017 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta  16, Banská Bystrica 31331131 88,58 05. 04. 2017 54/2017 ZAMUN kancelárske potreby
107/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1218,34 07. 04. 2017 470069  vyúčtovanie dodávky pary 03/2017
108/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 21,11 10. 04. 2017 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
109/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 10. 04. 2017 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
110/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 82,80 10. 04. 2017 50/2017 školenie, EPS  za 03/2017
111/2017 Trifit-ZA, s. r. o., Republiky  16, Žilina 31611494 67,42 10. 04. 2017 62/2017 toner MT302B
112/2017 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 495,00 10. 04. 2017 66/2016 prenájom telocvične 03/2017
113/2017 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 125,12 10. 04. 2017 zmluva z 12. 12. 2016 stravovanie žiakov 03/2017
114/2017 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 23,36 10. 04. 2017 zmluva z 25. 08. 2016 stravovanie žiakov 03/2017
115/2017 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 510,15 10. 04. 2017 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 03/2017
116/2017 RICOH, Slovakia, s. r. o. Vajnorská  100/B, Bratislava 31331785 434,06 11. 04. 2017 zmluva zo dňa 09. 06. 2009 kopírovanie 1. Q. 2017
117/2017 EZAL, Renáta Zacharová, Dolné Rudiny 1, Žilina 22634452 111,81 12. 04. 2017 5/2017 čistiace a hygienické  potreby
118/2017 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 153,60 12. 04. 2017 zmluva 01/01/2017 prenájom a kopírovanie 03/2017
119/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 176,02 18. 04. 2017 A2219934 telekomunikačné služby
120/2017 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 10332,00 19. 04. 2017 16K114188 stravné lístky 3000 ks
121/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 64,79 25. 04. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie  el. energie 02/2017
122/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 241,12 26. 04. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie el. energie 03/2017
123/2017 Chobot Štefan, Podhorie 68 33345597 8536,23 26. 04. 2017 110/2016 oprava kanalizácie
124/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 57,84 02. 05. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie el. energie 01/2017
125/2017 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 60,98 02. 05. 2017 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 minerálna voda
126/2017 OMOSS,s. r. o. Hotel Arman, Osadská 15, Trstená 36390151 220,00 02. 05. 2017 60/2017 seminár
127/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 400,00 02. 05. 2017 zmluva Z201636419 zálohová platba 05/2017
128/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 02. 05. 2017 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
129/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 05. 05. 2017 mandátna zmluva BOZP, PO a PZS za 04/2017
130/2017 Cirkevná ZŠ a MŠ, Gaštanová 53, Žilina 37904299 33,60 05. 05. 2017 zmluva č. 1/2017 stravovanie žiakov 04/2017
131/2017 MIPAP, s.r. o. Štúrova 1304 Kysucké Nové Mesto 45597839 480,00 05. 05. 2017 65/2017 kancelársky papier
132/2017 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 66,65 05. 05. 2017 zmluva 01/01/2017 prenájom  kopírky a kopírovanie 04/2017
133/2017 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 90,00 05. 05. 2017 66/2016 prenájom telocvične  04/2017
134/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 863,24 10. 05. 2017 470069 vyúčtovanie dodávky pary 04/2017
135/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 224,90 10. 05. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie el. energie 04/2017
136/2017 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 51,55 10.05. 2017 63/2017 fixy na tabuľu, perá
137/2017 ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 70,08 10. 05. 2017 zmluva z 03. 01. 2017 stravovanie žiakov 04/2017
138/2017 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 20,44 10.05. 2017 zmluva z 25. 08. 2016 stravovanie žiakov 04/2017
139/2017 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 406,60 10. 05. 2017 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 04/2017
140/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 21,04 10. 05. 2017 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
141/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 10. 05. 2017 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
142/2017 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 127,84 10. 05. 2017 zmluva z 12. 12. 2016 stravovanie žiakov 04/2017
143/2017 NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice 00699438 20,00 11. 05. 2017 68/2017 školenie E-government
144/2017 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 100,00 11. 05. 2017 64/2017 prepravia žiakov ZA – Varín a späť
145/2017 MKP, s. r. o., Vysokoškolákov 8, Žilina 46931317 614,40 11. 05. 2017 36/2017 prenájom plaveckých dráh 04/2017
146/2017 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 31331131 5,60 12. 05. 2017 71/2017 tlačivá
147/2017 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 220,07 17. 05. 2017 72/2017 hygienické, kancelárske potreby
148/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 183,85 17. 05. 2017 A2219934 telekomunikačné služby
149/2017 M+M Pavol Mladšík Matuškova 51 Žilina 30579104 284,56 22. 05. 2017 58/2017 zásuvkový kontajner
150/2017 Cirkevná ZŠ a MŠ, Gaštanová 53, Žilina 37904299 11,76 22. 05. 2017 zmluva č. 1/2017 stravovanie žiakov 04/2017
151/2017 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 150,00 22. 05. 2017 zmluva z 25. 04. 2014 služby počítačovej siete SANET 4-6/2017
152/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 217,20 22. 05. 2017 59/2017 kontrola EPS 1. Q. 2017
153/2017 EZAL, Renáta Zacharová, Dolné Rudiny 1, Žilina 22634452 534,60 22. 05. 2017 66/2017 čistiace a hygienické potreby
154/2017 MKP, s. r. o., Vysokoškolákov 8, Žilina 46931317 224,64 22. 05. 2017 56/2017 prenájom plaveckých dráh 05/2017
155/2017 JA Slovensko, n. o. Pribinova 25, Bratislava 42166292 30,00 23. 05. 2017 73/2017 registračný poplatok
156/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 26. 05. 2017 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
157/2017 RESCAN, M. Rázusa 46, Žilina 50117998 120,00 26. 05. 2017 67/2017 minikurz prvej pomoci
158/2017 Interatívna škola, s. r. o. Vajanského 29, Prešov 45888329 75,00 01. 06. 2017 69/2017 školenie Myšlienkové mapy
159/2017 Interatívna škola, s. r. o. Vajanského 29, Prešov 45888329 75,00 01. 06. 2017 69/2017 školenie Myšlienkové mapy
160/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 400,00 01. 06. 2017 zmluva Z201636419 zálohová platba el. energia 06/2017
161/2017 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 34,85 01. 06. 2017 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 minerálna voda
162/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 01. 06. 2017 mandátna zmluva BOZP, PO a PZS za 05/2017
163/2017 DPMŽ, s. r. o. Kvačalaova 2, Žilina 36007099 174,72 05. 06. 2017 70/2017 preprava žiakov Súľov
164/2017 ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 61,32 05. 06. 2017 zmluva z 03. 01. 2017 stravovanie žiakov 05/2017
165/2017 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 100,00 05. 06. 2017 74/2017 preprava žiakov ZA- Varín a späť 23. 05. 2017
166/2017 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 92,20 05. 06. 2017 zmluva 01/01/2017 prenájom a kopírovanie 05/2017
167/2017 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 157,76 06. 06. 2017 zmluva z 12. 12. 2016 stravovanie žiakov 05/2017
168/2017 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 27,74 07. 06. 2017 zmluva z 25. 08. 2016 stravovanie žiakov 05/2017
169/2017 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 165,00 07. 06. 2017 66/2016 prenájom telocvične 05/2017
170/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1057,37 07. 06. 2017 470069 vyúčtovanie  odberu pary 05/2017
171/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 199,51 08. 06. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie el. energie 05/2017
172/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 08. 06. 2017 2030561728 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
173/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 24,68 08. 06. 2017 029807110 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
174/2017 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 403,75 14. 06. 2017 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 05/2017
.175/2017 EZAL, Renáta Zacharová, Dolné Rudiny 1, Žilina 22634452 -64,80 14. 06. 2017 66/2017 vrátenie čist. prostriedkov
176/2017 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 532,70 14. 06. 2017 570/2003a z 10.10.2003 vodné, stočné
177/2017 aSc s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 219,00 15. 06. 2017 76/2017 asc agenda  update 2017/2018
178/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 171,43 19. 06. 2017 A2219934 telekomunikačné služby
179/2017 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 00162957 161,32 21. 06. 2017 zmluva zo dňa 31. 05. 2012 uptade WINIBEU
180/2017 Prescont, s. r. o. Porúbka 96 36437352 172,80 22. 06. 2017 75/2017 prehladka tlakových nádob
181/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 22,03 26. 06. 2017 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
182/2017 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 24,82 04. 07. 2017 zmluva z 25. 08. 2016 stravovanie žiakov 06/2017
183/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 400,00 04. 07. 2017 zmluva Z201636419 záloha na el. energiu 07/2017
184/2017 RICOH, Slovakia, s. r. o. Vajnorská  100/B, Bratislava 31331785 247,94 04. 07. 2017 zmluva zo dňa 09. 06. 2009 kopírovanie 2. Q. 2017
185/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 10. 07. 2017 mandátna zmluva BOZP, PO a PZS za 06/2017
186/2017 JA Slovensko, n. o. Pribinova 25, Bratislava 42166292 30,00 10. 07. 2017 78/2017 registračný poplatok Učebnica ekonómie
187/2017 SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 187,41 10. 07. 2017 č. 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
188/2017 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 540,00 10. 07. 2017 100/2016 prenájom FIT klubu 1-6/2017 záujmové vzdelávanie
189/2017 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 60,00 10. 07. 2017 66/2016 prenájom 06/2017
190/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 110,60 10. 07. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie el. energie 06/2017
191/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 877,72 10. 07. 2017 470069 vyúčtovanie 06/2017
192/2017 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 163,20 10. 07. 2017 zmluva z 12. 12. 2016 stravovanie žiakov 06/2017
193/2017 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 225,15 10. 07. 2017 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 06/2017
194/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 17,51 10. 07. 2017 2030561728 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
195/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 39,77 10. 07. 2017 029807110 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
196/2017 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 71,34 10. 07. 2017 zmluva 01/01/2017 prenájom a kopírovanie 06/2017
197/2017 inet.sk, s. r. o., Radvanská 25, Banská Bystrica 45543372 7,20 17. 07. 2017 81/2017 registrácia gbza.eu
198/2017 ŠJ pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 43,80 17. 07. 2017 zmluva z 03. 01. 2017 stravovanie žiakov 06/2017
199/2017 Cirkevná ZŠ a MŠ, Gaštanová 53, Žilina 37904299 30,24 17. 07. 2017 zmluva č. 1/2017 stravovanie žiakov 05/2017
200/2017 Cirkevná ZŠ a MŠ, Gaštanová 53, Žilina 37904299 31,92 17. 07. 2017 zmluva č. 1/2017 stravovanie žiakov 06/2017
201/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 172,83 17. 07. 2017 A2219934 telekomunikačné služby
202/2017 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 80,00 17. 07. 2017 77/2017 Sociálny fond – preprava
203/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 11,02 26. 07. 2017 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
204/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 115,79 01. 08. 2017 83/2017 elekromontáž zásuviek
205/2017 Victoria-maliarske práce, na Malý diel 5, Žilina 50914731 250,00 01. 08. 2017 84/2017 maľovanie kabinetu
206/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 400,00 02. 08. 2017 zmluva Z201636419 záloha na el. energiu 08/2017
207/2017 SOFT studio, s. r. o. Gaštanová 50, Žilina 50392115 72,00 02. 08. 2017 86/2017 grafické spracovanie web stránky – Erasmus plus
208/2017 Cerberos, s. r. o. Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 02. 08. 2017 zmluva č. 1103284285 ochrana objektu 7-12/2017
209/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 873,98 02. 08. 2017 zmluva 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 07/2017
210/2017 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 37,10 07. 08. 2017 zmluva 01/01/2017 prenájom a kopírovanie  07/2017
211/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 07. 08. 2017 mandátna zmluva BOZP, PO a PZS za 07/2017
212/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 217,20 07. 08. 2017 dodatok č. 5  k mandátnej zmluve kontrola EPS 2. Q. 2017
213/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 -150,95 08. 08. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie el. energie 07/2017
214/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 40,39 10. 08. 2017 029807110 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
215/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 18,20 10. 08. 2017 2030561728 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
216/2017 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 392,18 10. 08. 2017 85/2017 kanc. potreby, toal. papier
217/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 160,84 18. 08. 2017 A2219934 telekomunikačné služby
218/2017 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 293,85 18. 08. 2017 88/2017 čistiace a hygienické potreby
219/2017 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 150,00 30. 08. 2017 zmluva z 25. 04. 2014 služby počítačovej siete SANET 7-9/2017
220/2017 IMP Services, s. r. o. Na Šefranici 19, Žilina 46594035 283,20 30. 08. 2017 89/2017 diagnostika a oprava reproduktorov
221/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 400,00 04. 09. 2017 zmluva Z201636419 záloha za el. energiu 09/2017
222/2017 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 114,98 04. 09. 2017 88/2017 čistiace a hygienické potreby
223/2017 AQUA PRO, s. r. o. Pod Furčou 7, Košice 36184683 79,32 04. 09. 2017 zmluva zo dňa 14. 03. 2016 minerálna voda
224/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,31 07. 09. 2017 029807110 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
225/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 18,20 07. 09. 2017 2030561728 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
226/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 07. 09. 2017 mandátna zmluva BOZP, PO a PZS za 08/2017
227/2017 Littera, M. R. Štefánika 22, Martin 33580511 2730,00 07. 09. 2017 91/2017 učebnice AJ
228/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 873,98 11. 09. 2017 470069 vyúčtovanie 08/2017
229/2017 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 34,28 11. 09. 2017 zmluva 01/01/2017 prenájom a kopírovanie za 08/2017
230/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 -134,61 11. 09. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie el. energie za 08/2017
231/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 2,47 18. 09. 2017 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží 08/2017
232/2017 NÚ CŽV, Zádielska 2, Košice 00699438 20,00 18. 09. 2017 96/2017 seminár Rozpočtové hospodárenie
233/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 160,30 20. 09. 2017 A2219934 telekomunikačné služby
234/2017 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 30,29 26. 09. 2017 55248054 poistné Poľsko
235/2017 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 7852,32 26. 09. 2017 Z201643490 stravné lístky – zamestnanci
236/2017 IMI Trade, s. r. o. Jánošíkova 21, Žilina 31565531 534,00 27. 09. 2017 92/2017 Erasmus – USB kľúče
237/2017 IMI Trade, s. r. o. Jánošíkova 21, Žilina 31565531 99,24 27. 09. 2017 94/2017 Erasmus – perá
238/2017 IPEKO Zvolen, s. r. o. Jazmínová 16, Zvolen 47405279 80,00 03. 10. 2017 108/2017 seminár Zákazky s nízkou hodnotou
239/2017 IPEKO Zvolen, s. r. o. Jazmínová 16, Zvolen 47405279 40,00 03. 10. 2017 107/2017 seminár Ochrrana osobných údajov
240/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 400,00 03. 10. 2017 zmluva Z201636419 záloha za 10/2017
241/2017 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 24,82 05. 10. 2017 zmluva z 03. 01. 2017 stravovanie žiakov 09/2017
242/2017 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 171,36 05. 10. 2017 zmluva z 12. 12. 2016 stravovanie žiakov 09/2017
243/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 05. 10. 2017 mandátna zmluva BOZP, PO a PZS za 09/2017
244/2017 IPEKO Zvolen, s. r. o. Jazmínová 16, Zvolen 47405279 40,00 05. 10. 2017 117/2017 seminár Sťažnosti
245/2017 LUTON, s .r. o., Topoľová 4, Žilina 00591467 160,02 05. 10. 2017 104/2017 Erasmus gravírovanie
246/2017 Slovpap SK  s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 131,38 05. 10. 2017 109/2017 kancelárske a čistiace prostriedky
247/2017 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 163,46 06. 10. 2017 zmluva 01/01/2017 prenájom a kopíjrovanie 09/2017
248/2017 OMOSS, Hotel Arman, Osadská 15, Trstená 36390151 110,00 06. 10. 2017 105/2017 seminár slovenčinárov
249/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,89 11. 10. 2017 029807110 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
250/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 18,20 11. 10. 2017 2030561728 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
251/2017 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 327,75 11. 10. 2017 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 09/2017
252/2017 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 180,00 11. 10. 2017 79/2017 prenájom telocvične 09/2017
253/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1274,00 11. 10. 2017 470069 vyúčtovanie pary za 09/2017
254/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 167,44 11. 10. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie 09/2017
255/2017 RICOH, Slovakia, s. r. o. Vajnorská  100/B, Bratislava 31331785 180,07 12. 10. 2017 zmluva zo dňa 09. 06. 2009 kopírovanie 3. Q. 2017
256/2017 SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 414,36 12. 10. 2017 20171296 z 02. 06. 2017 vodné, stočné
257/2017 Arian, s. r. o. Jánošíkova 19, Žiliha 47022817 189,00 12. 10. 2017 103/2017 Erasmus papierový zakldač
258/2017 Arian, s. r. o. Jánošíkova 19, Žiliha 47022817 255,96 12. 10. 2017 97/2017 Erasmus folder, publikácia
259/2017 Arian, s. r. o. Jánošíkova 19, Žiliha 47022817 49,56 12. 10. 2017 106/2017 Erasmus Roll up, menovky
260/2017 Arian, s. r. o. Jánošíkova 19, Žiliha 47022817 189,00 12. 10. 2017 102/2017 Erasmus papierový zakladač
261/2017 SLK Rajecké Teplice, Panenská 33, Bratislava 31642284 187,80 12. 10. 2017 119/2017 seminár AŠRG
262/2017 Union poisťovňa, a. s.  Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 12,62 13. 10. 2017 Zmluva č. 55251978 cestnové poistenie ČR
263/2017 Verlag Dashofer, Železničiarska 13, Bratislava 35730129 147,00 13. 10. 2017 121/2017 smernice a orgnaizačné predpisy pre školstvo
264/2017 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 -1319,50 13. 10. 2017 16K114188 stravné lístky – dobropis
265/2017 NF Gaudeamus, Nrudova 7, Cheb 25228633 350,00 18. 10. 2017 Zmluva zo dňa 16. 10. 2017 dejepisná súťaž Cheb
266/2017 PC SUpport, M. Rázusa 70, Žilina 47192917 25,00 18. 10. 2017 87/2017 oprava WinIbeu
267/2017 Cirkevná ZŠ a MŠ, Gaštanová 53, Žilina 37904299 5,04 18. 10. 2017 zmluva č. 1/2017 stravovanie žiakov 09/2017
268/2017 Pavol Mladšík, M+M, Matuškova 51, Žilina 30579104 740,00 18. 10. 2017 116/2017 skrinky, nádstavce
269/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 160,18 18. 10. 2017 A2219934 telekomunikačné služby
270/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 18. 10. 2017 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
271/2017 K. Mahút Stavomat, Budovateľov 65, Belá 10950711 109,80 20. 10. 2017 118/2017 seminár dejepisárov
272/2017 Inštitút pre aktívne občianstvo, Vyšehradská 16, Bratislava 42448450 70,00 20. 10. 2017 126/2017 seminár Školy, ktoré menia svet
273/2017 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 79,20 20. 10. 2017 120/2017 inzercia – Deň otvorenýchd verí
274/2017 NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice 00699438 60,00 23. 10. 2017 127/2017 seminár Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy
275/2017 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 145,00 25. 10. 2017 98/2017 Erasmus – preprava
276/2017 Centrum pre európsku politiku, Panenská 30, Bratislava 31770983 50,00 02. 11. 02017 132/2017 seminár Ako učiť v EÚ
277/2017 Aqua Pro, Pod Fučou 7, Košice 36184683 78,00 03. 11. 2017 zmluva zo dňa 04. 03. 2016 minerálna voda
278/2017 Slovpap SK  s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 232,75 03. 11. 2017 130/2017 kancelárske, hygienické potreby, fixy
279/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 217,20 03. 11. 2017 mandátna zmluva štvrťročná konrola EPS
280/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 352,28 03. 11. 2017 mandátna zmluva revízia el. inštalácie
281/2017 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 79,20 03. 11. 2017 120/2017 inzercia Deň otvorených dverí
282/2017 Publishing House, a.s. J. Milca 6, Žilina 46495959 40,00 03. 11. 2017 124/2017 inzercia Deň otvorených dverí
283/2017 Rosnerová Helena KOROS, Pri Celulózke 100, Žilina 10942181 56,80 03. 11. 2017 128/2017 pracovné odevy
284/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 400,00 03. 11. 2017 zmluva Z201636419 el. energia  11/2017
285/2017 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 495,00 13. 11. 2017 79/2017 prenájom telocvične 10/2017
286/2017 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 907,25 13. 11. 2017 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 10/2017
287/2017 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 208,08 13. 11. 2017 zmluva z 12. 12. 2016 stravovanie žiakov 10/2017
288/2017 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 24,82 13. 11. 2017 zmluva z 03. 01. 2017 stravovanie žiakov 10/2017
289/2017 Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 13. 11. 2017 mandátna zmluva BOZP, PO a PZS 10/2017
290/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 31,39 13. 11. 2017 029807110 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
291/2017 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 18,20 13. 11. 2017 2030561728 z 20. 01. 2015 telekomunikačné služby
292/2017 RAABE, s. r. o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 70,45 13. 11. 2017 133/2017 publikácia Administratíva a hospodárenie školy
293/2017 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 924,04 13. 11. 2017 470069 vyúčtovanie  dodávky pary za 10/2017
294/2017 Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava 47542667 363,82 13. 11. 2017 zmluva Z201636419 vyúčtovanie dodávky el. energie 10/2017
295/2017 Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava 44195591 203,17 13. 11. 2017 zmluva 01/01/2017 prenájom a kopírovanie 10/2017
296/2017 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 13,50 16. 11. 2017 zmluva  55258109 poistka ČR
297/2017 ŠEVT, a. s. Cementárenská  cesta 16, Banská Bystrica 31331131 133,20 20. 11. 2017 30/2017 tlačivá
298/2017 Tenisový klub Žilina, Za plavárňou 1, žilina 14222990 228,00 20. 11. 2017 93/2017 prenájom  tenisových kurtov
299/2017 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 20. 11. 2017 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
300/2017 Cirkevná ZŠ a MŠ, Gaštanová 53, Žilina 37904299 33,60 20. 11. 2017 zmluva č. 1/2017 stravovanie žiakov 10/2017
301/2017 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 560,88 21. 11. 2017 zmluva 16K114188 stravné lístky 150*3,80
302/2017 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 125,55 21. 11. 2017 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
303/2017 SANET, Vazovova 9, Bratislava 17055270 150,00 21. 11. 2017 zmluva zo dňa 25. 04. 2014 služby SANET
304/2017  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  05. 12. 2017  mandátna zmluva  BOZP, PO a PZS za 11/2017
305/2017  TNL Slovakia, s. r. o. Štepnice 12, Slovenský Grob  50656741  138,60  05. 12. 2017  137/2017  kancelársky papier
306/2017  Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava  47542667  400,00  05. 12. 2017  zmluva Z201636419  el. energia 12/2017
307/2017  Dark Side, Hlinská 2592, Žilina  50398067  143,50  06. 12. 2017  135/2017  Erasmus Hope súťaž Laser tag
308/2017  RAABE, s. r. o., Heydukova 12-14, Bratislava  35908718  41,45  11. 12. 2017  133/2017  Aktualizácia Administratíva a hospodárenie
309/2017  Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032  1145,93  11. 12. 2017  470069  vyúčtovanie  dodávky pary za 11/2017
310/2017  Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina  00397563  752,40  11. 12. 2017  dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010  stravovanie žiakov 11/2017
 311/2017  Energy Europe, SE, Kopčianská 10, Bratislava  47542667  391,62  11. 12. 2017  zmluva Z201636419  vyúčtovanie 11/2017
 312/2017  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  750,00  11. 12. 2017  79/2017  prenájom telocvične 11/2017
 313/2017  Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  18,20  11. 12. 2017  2030561728 z 20. 01. 2015  telekomunikačné služby
 314/2017  Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava  35763469  35,84  11. 12. 2017  029807110 z 20. 01. 2015  telekomunikačné služby
 315/2017  UNIQA poisťovňa, a. s.  Lazaretská 15, Bratislava  00653501  23,68  11. 12. 2017  poistka č.  4607005381  poistné
 316/2017  Lindstrom, Orešianska  3, Trnava  35742364  22,03  12. 12. 2017  zmluva z 20.12.2007  prenájom a pranie rohoží
 317/2017  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  191,76  12. 12. 2017  zmluva z 12. 12. 2016  stravovanie žiakov 11/2017
 318/2017  MIPAP, s. r. o Štúrova 1304, KNM  45597839  504,00  12. 12. 2017  138/2017  kancelársky papier
 319/2017  Z+M servis, a. s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  44195591  135,96  12. 12. 2017  zmluva 01/01/2017  prenájom kopírky a kopírovanie
 320/2017  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  360,00  12. 12. 2017  95/2017  prenájom telocvične 9-12/2017 – VP
 321/2017  Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina  00397563  585,00

 

 12. 12. 2017  79/2017  prenájom telocvične 1/2017
 322/2017  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  869,35  13. 12. 2017  134/2017  revízie
 323/2017  Livonec SK, s r. o. Tulská 33, Žilina  48121347  54,00  13. 12. 2017  mandátna zmluva  BOZP, PO a PZS za 12/2017
 324/2017  DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina  36391000  334,40  13. 12. 2017  zmluva 16K114188  dobropis 88*3,80
 325/2017  Sportika SK, s. r. o. Osadná 2, Bratislava  46061703  309,72  13. 12. 2017  139/2017  žiacke futbalové dresy
 326/2017  UNIQA poisťovňa, a. s.  Lazaretská 15, Bratislava  00653501  820,00  13. 12. 2017  9127002777  poistka 12. 12. 2017 – 13. 12. 2018
 327/2017  EDIS, s. r. o. , Horný Val 8/17, Žilina  36408751  116,80  14. 12. 2017  140/2017  LCD monitor
 328/2017  ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina  37812904  26,28  14. 12. 2017  zmluva z 03. 01. 2017  stravovanie žiakov 11/2017
 329/2017  Alex, s. r. o.  Hadovská 870, Komárno  3655859  1488,00  14. 12. 2017  148/2017  10 ks sedačky
 330/2017  Proces, s. r. o. Tajovského 2, Banská Bystrica  31570879  232,18  18. 12. 2017  Zmluva č.  200/030/UL  update WINPAM
 331/2017  Cirkevná ZŠ a MŠ, Gaštanová 53, Žilina  37904299  33,60 18. 12. 2017  zmluva č. 1/2017  stravovanie žiakov 11/2017
 332/2017  Cirkevná ZŠ a MŠ, Gaštanová 53, Žilina  37904299  26,88  18. 12. 2017  zmluva č. 1/2017  stravovanie žiakov 12/2017
 333/2017  Arian servis, s. r.o. Jánošíkova 264, Žilina  47022817  144,78  18. 12. 2017  147/2017  3 ks roll-up, samolepky
 334/2017  Voice soft, Vysokoškolákov 6, Žilina  14231069  52,06  18. 12. 2017  149/2017  stolové kalendáre
 335/2017  Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava  35697270  12,34  18. 12. 2017  A2219934  telekomunikačné služby
 336/2017  EDIS, s. r. o. , Horný Val 8/17, Žilina  36408751  106,00  18. 12. 2017  146/2017  switch
 337/2017  Deoline Group, s. r. o, Jaktáře 1664, Uherské Hradiště  01399918  339,57  18. 12. 2017  151/2017  3 ks nástenka 240x120cm
 338/2017  Slovpap SK  s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina  44229950  736,75  19. 12. 2017  141/2017  kancelárske, hygienické, čistiace potreby, fixy
 339/2017  ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina  37812891  149,60  19. 12. 2017  zmluva z 12. 12. 2016  stravovanie žiakov 12/2017
 340/2017  Slovpap SK  s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina  44229950  245,11  20. 12. 2017  152/2017  kancelárske potreby, fixy