Číslo z knihy faktúr Dodávateľ IČO Suma celkom Dátum prijtia Číslo objed-návky Číslo zmluvy Predmet 
1/2015 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 10500,00 08. 01. 2015 10K114135 stravné lístky 3000 ks
2/2015 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 644,57 08. 01. 2015 570/2003a z 10.10.2003 vodné, stočné
3/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 503,51 08. 01. 2015 zmluva z 21.03.2012 kopírovanie, prenájom
4/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 08. 01. 2015 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží 12/2014
5/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 635,10 12. 01. 2015 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 12/2014
6/2015 Cerberos, s. r. o., Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 12. 01. 2015 zmluva z 28. 10. 2002 ochrana objektu 1-6/2015
7/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 15,26 12. 01. 2015 2030561728 telekomunikačné služby
8/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 46,51 12. 01. 2015 2029807110 telekomunikačné služby
9/2015 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 437,00 12. 01. 2015 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 12/2014
10/2015 Voice soft, Vysokoškolákov 6, Žilina 17978742 83,21 12. 01. 2015 1/2015 kancelárske potreby
11/2015 Educo consult, s.r.o. Vysokoškolákov 4 Žilina 36663484 30,00 14. 01. 2015 seminár Ročné zúčtovanie 2014
12/2015 SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 -1348,06 15. 01. 2015 7222081600 vyúčtovanie dodávky el. energie 2014
13/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 160,70 19. 01. 2015 A2219934 telekomunikačné služby
14/2015 DOXX Minerál, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36395668 43,56 26. 01. 2015 zmluva z 1. 2. 2009 minerálna voda
15/2015 EDIS vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina 00397563 108,24 28. 01. 2015 2/2015 tlač brožúry Lahoracero
16/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 65,41 02. 02. 2015 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírky 1/2015
17/2015 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 8,80 02. 02. 2015 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 1/2015
18/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 02. 02. 2015 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží 1/2015
19/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 43,81 05. 02. 2015 zmluva z 19. 01. 2007 BOZP a PO za 1/2015
20/2015 ŠJ  pri ZŠ Lichardova 24, Žilina 37812891 139,65 05. 02. 2015 zmluva z 02. 01. 2015 stravovanie žiakov 1/2015
21/2015 ŠJ pri ZŠ Javorku 32, Žilina 37812904 100,70 05. 02. 2015 zmluva z 08. 01. 2015 stravovanie žiakov 1/2015
22/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 327,16 09. 02. 2015 470069 vyúčtovanie dodávky pary 1/2015
23/2015 Elektrosped, a. s. Pestovateľská 13Bratislava 35765038 2,60 09. 02. 2015 4/2015 predlžovací kábel
24/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 192,83 09. 02. 2015 3/2015 prehliadka HP, oprava
25/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 564,00 09. 02. 2015 48/2014 prenájom  priestorov  pre výučbu TV 1/2015
26/2015 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 18,98 09. 02. 2015 zmluva z 04. 09. 2014 stravovanie žiakov 1/2015
27/2015 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 433,20 09. 02. 2015 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 1/2015
28/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,23 09. 02. 2015 2029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
29/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,56 09. 02. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
30/2015 Voice soft, Vysokoškolákov 6, Žilina 17978742 30,00 09. 02. 2015 1/2015 krieda
31/2015 ŠEVT, a. s. Cementárenská 16, B. Bystrica 31331131 23,64 16. 02. 2015 29/2014 tlačivá
32/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 160,03 17. 02. 2015 A2219934 telekomunikačné služby
33/2015 alza.cz, Jateční 33a Praha 27082440 495,18 17. 02. 2015 7/2015 PC DELL
34/2015 Klemo, s. r. o. Tehelná 4, Zvolen 36049061 16,65 20. 02. 2015 6/2015 učebnica Finančná gramotnosť
35/2015 SANET, Vazovova 9, Bratislava 17055270 150,00 20. 02. 2015 zmluva z 25. 04. 2014 služby SANET 1-3/2015
36/2015 TECO Ing. Králik, Vysokoškolákov 41, Žilina 30601550 49,56 20. 02. 2015 5/2015 oprava signalizačného systému
37/2015 DOXX Minerál, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36395668 43,56 20. 02. 2015 zmluva zo dňa 1. 2. 2009 minerálna voda
38/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 65,41 02. 03. 2015 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírky 2/2015
39/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 02. 03. 2015 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží 1/2015
40/2015 NÚ CŽV Košice 00699438 20,00 03. 03. 2015 9/2015 seminár Elektronické trhovisko
41/2015 Educo consult, s.r.o. Vysokoškolákov 4 Žilina 36663484 40,00 05. 03. 2015 13/2015 seminár Zákonník práce
42/2015 UNIQA poisťovňa, a. s. Bratislava 00653501 308,82 05. 03. 2015 zmluva zo dňa 15. 05. 2013 poistenie majetku
43/2015 ŠJ pri ZŠ Javorku 32, Žilina 37812904 75,05 05. 03. 2015 zmluva z 08. 01. 2015 stravovanie žiakov 02/2015
44/2015 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 33,00 05. 03. 2015 zmluva zo dňa 25. 04. 2014 členský príspevok 2015
45/2015 ŠJ  pri ZŠ Lichardova 24, Žilina 37812891 94,05 05. 03. 2015 zmluva z 02. 01. 2015 stravovanie žiakov 02/2015
46/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 06. 03. 2015 zmluva z 19. 01. 2007 BOZP a PZS za 02/2015
47/2015 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 9,60 12. 03. 2015 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 02/2015
48/2015 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 17,52 12. 03. 2015 zmluva z 04. 09. 2014 stravovanie žiakov 02/2015
49/2015 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 328,70 12. 03. 2015 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 02/2015
50/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 24,41 12. 03. 2015 2029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
51/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 12. 03. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
52/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 312,00 12. 03. 2015 48/2014 prenájom  priestorov  pre výučbu TV 2/2015
53/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1142,42 12. 03. 2015 470069 vyúčtovanie dodávky pary 2/2015
54/2015 COPYMAT, s. r. o., M. Rázusa 24, Žilina 36005631 399,94 19. 03. 2015 12/2015 oprava kopír. strojov, tonery
55/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 160,18 19. 03. 2015 A2219934 telekomunikačné lsužby
56/2015 Sociálna poisťovňa, a. s.  pobočka Žilina 30807484 211,30 19. 03. 2015 platba r. 2014
57/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 22,03 01. 04. 2015 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží 2/2015
58/2015 Autodoprava l. Liška, Oslobodenia 62, Žilina 47451823 342,00 01. 04. 2015 10/2015 doprava žiakov na exkurziu
59/2015 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 137,90 01. 04. 2015 18/2015 čistiace a hyg. potreby, fixy
60/2015 Bizmark, s. r. o., Palisády 33, Bratislava 35850957 333,00 07. 04. 2015 Sociálny fond
61/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 485,27 07. 04. 2015 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírky za 3/2015, kopírovanie 1-3/2015
62/2015 DOXX Minerál, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36395668 43,56 07. 04. 2015 zmluva z 1. 2. 2009 minerálna voda
63/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 387,99 10. 04. 2015 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 3/2015
64/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 10. 04. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
65/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 25,19 10. 04. 2015 2029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
66/2015 Impromat-Slov, s. r. o. Koceľova 9, Bratislava 31331785 269,04 10. 04. 2015 Dohoda z 09. 06. 2008 kopírovanie 1. Q.  2015
67/2015 Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8, Žilina 46931317 63,84 10. 04. 2015 14/2015 prenájom plaveckých dráh 03/2015
68/2015 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 634,98 10. 04. 2015 570/2003a z 10.10.2003 vodné, stočné
69/2015 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 532,00 10. 04. 2015 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 3/2015
70/2015 ŠJ pri ZŠ Javorku 32, Žilina 37812904 115,90 10. 04. 2015 zmluva z 08. 01. 2015 stravovanie žiakov 3/2015
71/2015 ŠJ  pri ZŠ Lichardova 24, Žilina 37812891 147,25 10. 04. 2015 zmluva z 02. 01. 2015 stravovanie žiakov 3/2015
72/2015 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 28,80 13. 04. 2015 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 3/2015
73/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 21. 04. 2015 dodatok č. 4 k zmluve z 19. 01. 2007 BOZP, PO a PZS za 3/2015
74/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 184,99 21. 04. 2015 17/2015 zmluva z 19. 01. 2007 výmena núdzových svietidiel
75/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 564,00 13. 04. 2015 48/2014 prenájom priestorov na výučbu TV 03/2015
76/2015 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 30,66 13. 04. 2015 zmluva z 04. 09. 2014 stravovanie žiakov 3/2015
77/2015 IPEKO, , s. r. o Jazmínová 16, Zvolen 47405279 35,00 15. 04. 2015 19/2015 seminár Zmeny v právomoci, povinnostiach RŠ
78/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 162,85 21. 04. 2015 A2219934 telekomunikačné služby
79/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 22. 04. 2015 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží 3/2015
80/2015 TRUMM, s. r. o. Kostolište 144 44623399 245,49 28. 04. 2015 20/2015 tonery
81/2015 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 10 500 11. 05. 2015 10K114135 stravné lístky 3000 ks
82/2015 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 385,70 11. 05. 2015 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 4/2015
83/2015 ŠJ  pri ZŠ Lichardova 24, Žilina 37812891 114,00 11. 05. 2015 zmluva z 02. 01. 2015 stravovanie žiakov 4/2015
84/2015 Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8, Žilina 46931317 625,63 11. 05. 2015 14/2015 prenájom bazénu – výučba TV 3/2015
85/2015 Ing. M. Mikudíková, Legionárska 21, Žilina 45473552 300,00 12. 05. 2015 22/2015 rozpočet na protihkukovú stenu
86/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 12. 05. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
87/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 31,40 12. 05. 2015 2029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
88/2015 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 21,90 12. 05. 2012 zmluva z 04. 09. 2014 stravovanie žiakov 4/2015
89/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 12. 05. 2015 dodatok č. 4 k zmluve z 19. 01. 2007 BOZP, PO a PZS za 4/2015
90/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1338,68 12. 05. 2015 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 4/2015
91/2015 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 12,80 12. 05. 2015 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žkakov 4/2015
92/2015 KOROS, Pri celulózke 100, Žilina 10942181 122,80 12. 05. 2015 25/2015 pracovné odevy
93/2015 NÚ CŽV, Zádielsk 1, Košice 00699438 40,00 12. 05. 2015 24/2015 Seminár Odmeňovanie  v školstve
94/2015 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, Žilina 00321796 1056,00 12. 05. 2015 výmer 1621308354 miestne dane – komunálny odpad
95/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 36,00

 

12. 05. 2015 48/2014 prenájom  4/2015
96/2015 ŠJ pri ZŠ Javorku 32, Žilina 37812904 84,55 13. 05. 2015 zmluva z 08. 01. 2015 stravovanie žiakov 4/2015
97/2015 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 201,12 13. 05. 2015 23/2015 čistiace a hyg. potreby
98/2015 Autodoprava L. Liška, Oslobodenia 62, Žilina 47451823 702,34 18. 05. 2015 21/2015 preprava žiakov – exkurzia
99/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 167,35 18. 05. 2015 A2219934 telekomunikačné služby
100/2015 EKO SPORT SCHOOLE,  Jaseňová 30, Žilina 30580099 92,54 19. 05. 2015 27/2015 učebné pomôcky TV
101/2015 SANET, Vazovova 9, Bratislava 17055270 150,00 21. 05. 2015  č. 5010114 z 25. 04. 2014 služby SANET 4-6/2015
102/2015 Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8, Žilina 46931317 38,30 22. 05. 2015 16/2015 prenájom bazéna 5/2015
103/2015 Ivan Pračko, Družstevná 6, Považská Bystrica 46490795 62,88 02. 06. 2015 33/2015 protihmyzové siete
104/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 65,41 02. 06. 2015 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírky za 5/2015
105/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 02. 06. 2015 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
106/2015 Tribyt, s. r. o, Rudnaya 21 Žilina 36391930 95,50 02. 06. 2015 32/2015 stolička čalúnená
107/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 65,41 02. 06. 2015 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírky za 4/2015
108/2015 ŠJ  pri ZŠ Lichardova 24, Žilina 37812891 75,05 02. 06. 2015 zmluva z 02. 01. 2015 stravovanie žiakov 5/2015
109/2015 Š. Čuchor, ELTEAM, Nová Doba 489 33793191 933,00 02. 06. 2015 30/2015 vzduchovky, terče –  učebné pomôcky TV
110/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 02. 06. 2015 dodatok č. 4 k zmluve z 19. 01. 2007 BOZP, PO a PZS za 5/2015
111/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1121,51 04. 06. 2015 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 5/2015
112/2015 Lyreco CE, SE Na pántoch 18, Bratislava 35958120 482,87 08. 06. 2015 26/2015 kancelársky papier, fixy
113/2015 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 344,85 08. 06. 2015 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 5/2015
114/2015 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 24,82 08. 06. 2015 zmluva z 04. 09. 2014 stravovanie žiakov 5/2015
115/2015 ŠJ pri ZŠ Javorku 32, Žilina 37812904 98,80 08. 06. 2015 zmluva z 08. 01. 2015 stravovanie žiakov 5/2015
116/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 10. 06. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
117/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 20,78 10. 06. 2015 2029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
118/2015 Extreme digital zTt, Budapešť 274,10 11. 06. 2015 35/2015 fotoaparát Samsung
119/2015 Elektrosped, a. s. Pestovateľská 13,  Bratislava 35765038 13,80 11. 06. 2015 36/2015 pamäťová karta k fotoaparátu
120/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 312,00 11. 06. 2015 48/2014 prenájom 5/2015
121/2015 Milan Veťka, Nécseya 3, Žilina 46800140 189,30 22. 06. 2015 34/2015 oprava chladiacej vitríny
122/2015 IVES, Čs. armády 20, Košice 00162957 161,32 22. 06. 2015 zmluva zo dňa 31. 05. 2012 WinIbeu update
123/2015 DOXX minerál, s .r . o. Kálov 356, Žilina 36395868 43,56 22. 06. 2015 zmluva z 1. 02. 2009 minerálna voda
124/2015 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 14,40 22. 06. 2015 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 5/2015
125/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 164,11 22. 06. 2015 A2219934 telekomunikačné služby
126/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 22,03 22. 06. 2015 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
127/2015 Impromat-Slov, s. r. o. Koceľova 9, Bratislava 31331785 224,71 23. 06. 2015 dohoda z 09. 06. 2008 kopírovanie 2. Q. 2015
128/2015 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 296,22 24. 06. 2015 41/2015 čistiace a hyg. potreby
129/2015 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 873,00 24. 06. 2015 40/2015 toaletný papier, papierové utierky
130/2015 M. Vrábel 135,00 25. 06. 2015 37/2015 čisteie kanalizácie
131/2015 EDIS vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina 00397563 108,24 01. 07. 2015 38/2015 tlač brožúry Lahoracero
132/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 48,00 01. 07. 2015 48/2014 prenájom 6/2015
133/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 408,00 01. 07. 2015 49/2014 prenájom 1-6/2015
134/2015 VAAT, s. r.o. Žilinská Lehota 110 45585954 172,80 02. 07. 2015 39/2015 údržba ihriska
135/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 520,28 03. 07. 2015 zmluva z 21.03.2012 kopírovanie a prrenájom za 6/2015
136/2015 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 720,62 03. 07. 2015 570/2003a z 10.10.2003 vodné, stočné
137/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 03. 07. 2015 dodatok č. 4 k zmluve z 19. 01. 2007 BOZP, PO a PZS za 6/2015
138/2015 ŠJ  pri ZŠ Lichardova 24, Žilina 37812891 47,50 03. 07. 2015 zmluva z 02. 01. 2015 stravovanie žiakov 6/2015
139/2015 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 8,00 03. 07. 2015 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 6/2015
140/2015 Ing. Kabát, KTN servis, Dolná Trnovská 139, Žilina 22634321 789,59 03. 07. 2015 43/2015 oprava čerpadla, servopohonu
141/2015 ŠJ pri ZŠ Javorku 32, Žilina 37812904 113,05 07. 07. 2015 zmluva z 08. 01. 2015 stravovanie žiakov 6/2015
142/2015 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 259,35 07. 07. 2015 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 6/2015
143/2015 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 23,36 07. 07. 2015 zmluva z 04. 09. 2014 stravovanie žiakov 6/2015
144/2015 aSc, Svoradova 7, Bratislava 31361161 189,00 07. 07. 2015 45/2015 asc agenda upgrade
145/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 407,32 07. 07. 2015 470069 para 6/2015
146/2015 Cerberos, s. r. o., Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 13. 07. 2015 zmluva z 28. 10. 2002 ochrana objektu 1-6/2015
147/2015 Sovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 13. 07. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
148/2015 Sovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,38 13. 07. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
149/2015 Internet Mall Slovakia, s. r.o.  Pasienkova 12599/20, Bratislava 35950226 27,28 14. 07. 2015 48/2015 rádiomagnetofón Hyundai
150/2015 Inet. s.k. s. r. o. Radvanská 25, Banská Bystrica 45543372 9,00 14. 07. 2015 49/2015 registrácia „gbza.eu“
151/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 160,97 17. 07. 2015 A2219934 telekomunikačné služby
152/2015 EZAL, Dolné Rudiny 1, Žilina 22634452 122,70 17. 07. 2015 44/2015 čistiace a hygienické potreby
153/2015 Ďurajková Helena, J. Sklenára 1, Žilina 41562020 129,60 03. 08. 2015 52/2015 terénne úpravy
154/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 6,07 03. 08. 2015 zmluva z 20.12.2007 pranie rohoží
155/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 03. 08. 2015 dodatok č. 4 k zmluve z 19. 01. 2007 BOZP, PO a PZS za 7/2015
156/2015 Ďurajková Helena, J. Sklenára 1, Žilina 41562020 81,00 03. 08. 2015 54/2015 terénne úpravy
157/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 65,41 04. 08. 2015 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírky za 7/2015
158/2015 TAL Company, s. r. o. Štúrova 14, Žilina 45717711 10 000 04. 08. 2015 zmluva z 14. 07. 2015 dokončenie protihlukovej steny
159/2015 EDIS, s. r. o. Horný Val 9/19, Žilina 36408751 100,00 05. 08. 2015 55/2015 toner
160/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 907,32 07. 08. 2015 470069 para za 7/2015
161/2015 Ing. Kovaľ Miloš, Murgašova  11, Žilina 84,96 07. 08. 2015 47/2015 znalecký posudok
162/2015 Generali, a. s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava 35709332 132,00 07. 08. 2015 zmluva 5720037119 poistné
163/2015 Ing. Sýkora Ondrej, Pod sadom 774/27, Žilina 44865708 250,00 07. 08. 2015 50/2015 geodetické práce
164/2015 Sovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 23,94 11. 08. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
165/2015 Sovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 11. 08. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
166/2015 alza.cz, Jateční 33a Praha 27082440 148,62 11. 08. 2015 57/2015 anténa, bezp. zámky
167/2015 Eektrosped, a. s. Pestovateľská 13 Bratislava 35765038 516,00 11. 08. 2015 58/2015 2x notebook
168/2015 IP Studio, Družstevná 6, Považská Bystrica 46490795 694,45 11. 08. 2015 51/2015 oprava žalúzií
169/2015 ŠEVT, a. s. Cementárenská 16, B. Bystrica 31331131 25,51 11. 08. 2015 53/2015 tlačivá
170/2015 Oange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 180,06 17. 08.2015 A2219934 telekomunikačné služby
171/2015 DOXX minerál, s .r . o. Kálov 356, Žilina 36395868 43,56 25. 08. 2015 zmluva z 1. 02. 2009 minerálna voda
172/2015 SANET, Vazovova 9, Bratislava 17055270 50,00 25. 08. 2015 č. 5010114 z 25. 04. 2014 služby  za 7-9/2015
173/2015 ProCes, s. ro. o Tajovského 2, Banská Bystrica 31570679 90,00 27. 08. 2015 59/2015 školenie
174/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, 30814677 65,41 02. 09. 2015 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírky za 8/2015
175/2015 aSc, Svoradova 7, Bratislava 31361161 63,00 03. 09. 2015 46/2015 asc update rozvrhy
176/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 07. 09. 2015 dodatok č. 4 k zmluve z 19. 01. 2007 BOZP,PO a PZS za 8/2015
177/2015 NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice 00699438 20,00 07. 09. 2015 64/2015 seminár Aktuálne zumeny v zákone 317/2009 Z.z.
178/2015 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 193,62 09. 09. 2015 61/2015 hygienické potreby
179/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 907,32 09. 09. 2015 470069 vyúčtovanie za paru 8/2015
180/2015 Tribyt, s. r. o, Rudnaya 21 Žilina 36391930 8,20 09. 09. 2015 32a/2015 doúčtovanie stolička
181/2015 Junior Achievement Záhradnícka 60, Btratislava 42166292 20,00 09. 09. 2015 56/2015 školenie Etika v  podnikaní
182/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislav 35763469 20,78 09. 09. 2015 2029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
183/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislav 35763469 14,80 09. 09. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
184/2015 TAL Company, s. r. o. Štúrova 14, Žilina 45717711 16924,22 09. 09. 2015 zmluva z 14. 07. 2015 dokončenie pritihlukovej steny
185/2015 TAL Company, s. r. o. Štúrova 14, Žilina 45717711 2524,70 09. 09. 2015 dodatok k zmluve z 14. 07. 2015 dokončenie protihlukovej steny
186/2015 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 72,50 11. 09. 2015 65/2015 fixy, odpadkové koše
187/2015 Vesna, n. o. Smolenická 14, Bratislava 45739153 76,00 16. 09. 2015 69/2015 seminár Odmeňovanie zamestnancov
188/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 169,93 17. 09. 2015 A2219934 telekomunikačné služby
189/2015 V. M. Trans, s. ro. o. SNP 49, Strečno 36438588 150,00 21. 09. 2015 68/2015 preprava žiakov  –  exkurzia
190/2015 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 7 525,00 22. 09. 2015 10K114135 stravné lístky  2150 ks
191/2015 Autodoprava l. Liška, Oslobodenia 62, Žilina 47451823 150,00 22. 09. 2015 66/2015 preprava žiakov – exkurzia
192/2015 Ing. Kabát, KTN servis, Dolná Trnovská 139, Žilina 22634321 831,00 24. 09. 2015 74/2015 oprava kanalizácie
193/2015 Ing. Kabát, KTN servis, Dolná Trnovská 139, Žilina 22634321 1468,13 24. 09. 2015 73/2015 výmena radiátorov
194/2015 RICOH Slovakia, s.r.o. Koceľova 9, Bratislava 31331785 150,43 25. 09. 2015 Dohoda z 09. 06. 2008 kopírovanie za 3. Q. 2015
195/2015 Chobot Štefan, Podhorie 68 33345597 544,69 01. 10. 2015 75/2015 oprava omietok
196/2015 Chobot Štefan, Podhorie 68 33345597 182,64 01. 10. 2015 76/2015 dodávka strešky nad vzduchotechnikou
197/2015 Chobot Štefan, Podhorie 68 33345597 176,20 01. 10. 2015 71/2015 čistenie striešky a dlažby
198/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 05. 10. 2015 zmluva z 19. 01. 2007 BOZP, PO a PZS za 9/2015
199/2015 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 22,40 05. 10. 2015 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 9/2015
200/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 289,04 06. 10. 2015 zmluva z 21.03.2012 kopírovanie a prenájom kopírky 9/2015
201/2015 ŠJ  pri ZŠ Lichardova 24, Žilina 37812891 156,75 06. 10. 2015 zmluva z 02. 01. 2015 stravovanie žiakov 9/2015
202/2015 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 462,23 06. 10. 2015 570/2003a z 10.10.2003 vodné, stočné 3.Q. 2015
203/2015 Tichý, s. r. o, Štefánika 47, Varín 45535426 472,80 06. 10. 2015 84/2014 projektová dokumentácia, výmena dopr. značiek
204/2015
205/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 587,32 08. 10. 2015 470069 vyúčtovanie za paru  9/2015
206/2015 ŠJ pri ZŠ Javorku 32, Žilina 37812904 76,95 08. 10. 2015 zmluva z 08. 01. 2015 stravovanie žiakov 9/2015
207/2015 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 191,90 08. 10. 2015 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 9/2015
208/2015 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 38,29 08. 10. 2015 80/2015 fixy, hygienické potreby
209/2015 Štátny komorný orchester, Dolný Val 47, Žilina 00228672 182,40 12. 10. 2015 78/2015 vstupenky na koncert
210/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 20,78 12. 10. 2015 2029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
211/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 12. 10. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
212/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 48,00 12. 10. 2015 42/2015 prenájom TV 9/2015
213/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 12. 10. 2015 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
214/2015 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 23,36 12. 10. 2015 zmluva z 25. 08. 2015 stravovanie žiakov 9/2015
215/2015 DOXX Minerál, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36395668 43,56 14. 10. 2015 zmluva zo dňa 1. 2. 2009 minerálna voda
216/2015 Ing. V. Ďurkáč, Limbová 13 Žilina 10942572 2400,00 14. 10. 2015 79/2015 projektová dokumentácia
217/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 171,82 19. 10. 2015 A2219934 telekomunikačné služby
218/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 13,90 19. 10. 2015 83/2015 vyjadrenie k sieťam – platba vo fa č. 243/2015
219/2015 PEREX, a. s. Trnavská cesta 39/A, Bratislava 00685313 105,36 22. 10. 2015 81/2015 inzercia
220/2015 Elektrosped, a. s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038 65,00 23. 10. 2015 84/2015 mikrovlnná rúra
221/2015 Uniqa poisťovňa, a. s. Lazaretského 15, Bratislava 00653501 782,80 26. 10. 2015 poistka č. 4607006583 poistné zodpovednosť za škody  11/2015 – 10/2016
222/2015 ŠEVT, a. s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 151,20 26. 10. 2015 53/2014 tlačivá
223/2015 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 36,00 26. 10. 2015 82/2015 inzercia DOD
224/2015 H. Ďurajková, J. Sklenára 1, Žilina 41562020 64,80 27. 10. 2015 72/2015 terénne úpravy
225/2015 Slovenská debatná asociácia, Pražská 11, Bratislava 31801480 453,00 28. 10. 2015 86/2015 1. stredoslovenský regionálny turnaj – záujmové vzdelávanie
226/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 65,41 02. 11. 2015 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírky 10/2015
227/2015 Tenisový klub, Za plavárňou 1, Žilina 14222990 144,00 02. 11. 2015 60/2015 prenájom tenisových kurtov
228/2015 Lycée M. Rodange Luxemburg 670,00 02. 11. 2015 SAAIC Erasmus nandárodné stretnutie Luxemburg
229/2015 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 27,20 04. 11. 2015 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 10/2015
230/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 04. 11. 2015 dodatok č. 4 k zmluve z 19. 01. 2007 BOZP,PO a PZS za 10/2015
231/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1285,51 09. 11. 2015 470069 vyúčtovanie odberu pary za 10/2015
232/2015 Žilinská univerzita, Veľký diel, Žilina 00397563 468,00 09. 11. 2015 42/2015 prenájom telocvične za 10/2015
233/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 20,86 09. 11. 2015 2029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačníé služby
234/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 09. 11. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
235/2015 ŠJ  pri ZŠ Lichardova 24, Žilina 37812891 152,00 09. 11. 2015 zmluva z 02. 01. 2015 stravovanie žiakov 10/2015
236/2015 ŠJ pri ZŠ Javorku 32, Žilina 37812904 86,45 09. 11. 2015 zmluva z 08. 01. 2015 stravovanie žiakov 10/2015
237/2015 Uniqa poisťovňa, a. s. Lazaretského 15, Bratislava 00653501 77,20 09. 11. 2015 poistka č. 4607005381 poistné Datalan
238/2015 MIPAP, s. r. o., Štúrova  1304/C, Kysucké Nové Mesto 45597839 240,00 09. 11. 2015 88/2015 kancelársky papier
240/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 09. 11. 2015 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
241/2015 NÚ CŽV, Zádielska 1, Bratislava 00699438 20,00 09. 11. 2015 90/2015 seminár
242/2015 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 751,45 12. 11. 2015 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 10/2015
239/2015 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 26,28 09. 11. 2015 zmluva z 25. 08. 2015 stravovanie žiakov 10/2015
243/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 186,59 18. 11. 2015 A2219934 telekomunikačné služby
244/2015 MADO plus, s. r. o.  M. R. Štefánika 33, Žilina 45623171 24,00 18. 11. 2015 92/2015 tlač posterov
245/2015 Konzervatórium, J. M Hurbana 48, Žilina 00162752 160,00 20. 11. 2015 85/2015 prenájom koncertnej sály
246/2015 Prescont, s. r. o. Porúbka 96 36437352 172,80 23. 11. 2015 70/2015 odborné prehladky tlakových nádob
247/2015 Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina 00158623 690,50 23. 11. 2015 89/2015 kateringové služby
248/2015 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 150,00 26. 11. 2015 zmluva z 25. 04. 2015 počítačová sieť 10-12/2015
249/2015 Penzión Kohútik, s. r.o. Oravská Lesná 963 35836831 110,40 26. 11. 2015 93/2015 školenie, ubytovanie
250/2015 Nadosah, sk, Weberova 2, Prešov 45329753 275,00 26. 11. 2015 Erasmus plus letenka
251/2015 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 65,41 01. 12. 2015 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírky 11/2015
252/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 02. 12. 2015 dodatok č. 4 k zmluve z 19. 01. 2007 BOZP, POa PZS za 11/2015
253/2015 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 622,25 08. 12. 2015 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 11/2015
254/2015 ŠJ pri ZŠ Javorku 32, Žilina 37812904 87,40 08. 12. 2015 zmluva z 08. 01. 2015 stravovanie žiakov 11/2015
255/2015 ŠJ  pri ZŠ Lichardova 24, Žilina 37812891 125,40 08. 12. 2015 zmluva z 02. 01. 2015 stravovanie žiakov 11/2015
256/2015 EZAL, Dolné Rudiny 1, Žilina 130,33 08. 12. 2015 95/2015 čistiace prostriedky
257/2015 EDIS, s. r. o. Dolný val, 9, Žilina 36408751 62,86 08. 12. 2015 97/2015 kábel
258/2015 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 291,57 08. 12. 2015 94/2015 hygienické potreby, fisy, kriedy
259/2015 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1216,29 08. 12. 2015 470069
260/2015 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038 517,00 08. 12. 2015 98/2015 notebook ASUS
261/2015 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 22,03 08. 12. 2015 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
262/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 504,00 08. 12. 2015 42/2015 prenájom telocvične 11/2015
263/2015 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 27,74 08. 12. 2015 zmluva z 25. 08. 2015 stravovanie žiakov 11/2015
264/2015 NÚ CŽV, Zádielska 1, Bratislava 20,00 08. 12. 2015 99/2015 seminár Fin. kontrola
265/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 27,94 09. 12. 2015 2029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
266/2015 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 09. 12. 2015 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
267/2015 TAL Company, s. r. o. Štúrova 14, Žilina 45717711 18151,08 09. 12. 2015 dostavba protihlukovej steny
268/2015 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 12,80 09. 12. 2015 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 11/2015
269/2015 DOXX Minerál, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36395668 43,56 10. 12. 2015 zmluva zo dňa 1. 2. 2009 minerálna voda
270/2015 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 -269,50 10. 12. 2015 10K114135 vrátené stravné lístky 77 ks
271/2015 PROCES, s. r. o. Tajovského 2, Banská Bystrica 31570879 232,18 16. 12. 2015 zmluva č. 2006/030/Ul WISP MZdy 2016
272/2015 Chránená dielňa ALFA, s. r. o. Kyjevské nám. 2., B. Bystrica 46932038 480,00 16. 12. 2015 100/2015 papierové utierky
273/2015 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 10,40 16. 12. 2015 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 12/2015
274/2015 RICOH Slovakia, s. r. l. Koceľova 9, Bratislava 31331785 158,60 16. 12. 2015 Dohoda zo dňa 09. 06. 2008 kopírovnaie 4. Q. 2015
275/2015 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 169,25 17. 12. 2015 A2219934 telekomunikačné služby
276/2015 Livonec, Hraničná 13, Poprad 31730671 54,00 17. 12. 2015 dodatok č. 4 k zmluve z 19. 01. 2007 BOZP, PO a PZS za 12/2015
277/2015 Chobot Štefan, Podhorie 68 33345597 641,04 17. 12. 2015 96/2015 doddávka a monzáž dverí
278/2015 Peško A. OAPE, Mojšova Lúčka 104 33859451 60,00 18. 12. 2015 101/2015 oprava ventilu
279/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 264,00 18. 12. 2015 77/2015 prenájom telocvične záujmové vzdelávanie
280/2015 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 444,00 18. 12. 2015 42/2015 prenájom telocvične 12/2015
281/2015 ŠJ pri ZŠ Javorku 32, Žilina 37812904 58,90 18. 12. 2015 zmluva z 08. 01. 2015 stravovanie žiakov 12/2015
282/2015 ŠJ  pri ZŠ Lichardova 24, Žilina 37812891 119,70 18. 12. 2015 zmluva z 02. 01. 2015 stravovanie žiakov 12/2015
283/2015 Voice soft, Vysokoškolákov Žilina 199,66 18. 12. 2015 102/2015 kancelárske potreby