Ekonomicko - technický úsek Gymnázia bilingválneho

Aktuálne projekty:

Personálne zabezpečenie

Mgr. Imrich Milo
Zástupca pre technicko - ekonomickú činnosť

0905 867 911
imrich.milo@gbza.eu

Mgr. Peter Margetín
Správca počítačovej siete
  • IKT riešenia v škole
  • riešenie problémov
  • pomoc pri správe školského informačného systému

peter.margetin@gbza.eu