Ekonomicko - technický úsek Gymnázia bilingválneho

Personálne zabezpečenie

Hospodárka: Ing. Margita Kamenišťáková
Email: margita.kamenistakova@gbza.eu
Telefón: 0915958982

Administratíva, PAM: Ing. Zuzana Kovačiková
Email: pam@gbza.eu
Telefón: 041/7645568

Sekretariát: Bc. Michaela Prudovičová
Email: gbza@gbza.eu
Telefón: 041/7645568

Správca počítačovej siete: Ing. Peter Margetín
Email: peter.margetin@gbza.eu

Školník: Peter Záň

Informátorka: Helena Krištofíková

Upratovačky: Viera Hrošovská, Alena Štefková, Anna Samcová

Aktuálne projekty:

21. máj 2021 – kosenie pred školou a záhrady, oprava pôvodného gauča od riaditeľa – výmena dosky

20. máj 2021 – skladanie novej sektorovej skrine v LAB, premeny nábytku v LAB/kab.FYZ

19. máj 2021 – skladanie novej sektorovej skrine v LAB, zlomené plátno v UCHE – opravy

12. máj 2021 – čistenie dvora tlakovým čističom

4. máj 2021 – čistenie priestoru pred školou tlakovým čističom