Program DOD 2019 – 10.10. 2019

8,50 – slávnostné otvorenie v Slniečku školy

8,55-13,30

– návšteva vyučovacích hodín podľa záujmu od 1., 3. a 5. ročníka

– prezentácia francúzskej a španielskej sekcie

– prezentácia ŽilinaMUN

– Erasmus Days

– prezentácia Žiackej školskej rady a Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu

– benefičná desiata

10,00 – stretnutie s riaditeľom školy a výchovnou poradkyňou v zborovni školy

12,00 – stretnutie s riaditeľom školy a výchovnou poradkyňou v zborovni školy

15,00 – neformálne stretnutie s riaditeľom školy do 17:00

Čo ponúkame študentom v školskom roku 2019/2020

– španielsku a francúzsku bilingválnu sekciu založené na medzinárodných zmluvách (spolu 434 študentov)
– výberové kolektívy žiakov (90 prijatých študentov z 280 uchádzačov)
– 6 zahraničných lektorov v španielskej a 4 vo francúzskej sekcii
– výmenný pobyt pre 2. ročník so študentmi v Dánsku a Taliansku a pre 3. ročník so študentmi v Španielsku a Francúzsku
– kontakt so študentmi zahraničných škôl v rámci mobilít (zo Španielska, Fínska, Belgicka)
– členstvo v skupine škôl EUROPROJECT (19 škôl z 18 krajín EÚ) http://www.europrojectnet.eu/schools.html)
– elitné výsledky z maturity v slovenskom a anglickom jazyku (2017/2018) a rating (celkové 12 miesto zo 178 hodnotených gymnázií – INEKO)
– úspechy v športových súťažiach
– medzinárodná konferencia Model United Nations ŽilinaMUN v troch jazykoch (pre 150 študentov z 12 krajín sveta – https://youtu.be/EQzi_WzDiNg) a účasť na medzinárodných MUN konferenciách (India, Poľsko, Maďarsko, Česká republika)
– Prírodovedný deň, stretnutia s absolventmi, čitateľské súťaže
– Erasmus+ projekty (aktuálny projekt MEGA, Vzdelávanie bez hraníc, HOPE – partnerské školy z Luxemburska, Španielska, Nemecka, Belgicka, Fínska a Poľska)
– Cena vojvodu z Edinburgu – osobný rast a rozvoj študentov
– krúžky – divadlo – španielske, francúzske, slovenské, debatný klub, projekt Záhrada, chemická šou, … (https://youtu.be/Ssmix2N_3Mk)
– LEAF (osobný rast učiteľov)
– oddychové zóny, multifunkčné, petangové a nohejbalové ihrisko, záhrada