Stránka je v príprave.

Predmetové olympiády

BIBLICKÁ  OLYMPIÁDA 

– školské kolo (13.12.2018) – 1. miesto – Mária Wallenfelsová, III.F                                                            –  2. miesto – Ivana Wallenfelsová, V.E                                                                           –  3. miesto – Valéria Brnčalová, II.E

 

GEOGRAFICKÁ  OLYMPIÁDA

– školské kolo  (12.01.2018) 

– krajské kolo (09.02.2018) – 4. miesto – Sandanus Michal, V.G

 

OLYMPIÁDA  ĽUDSKÝCH  PRÁV 

– školské kolo (04.12.2017) – 1. miesto – Matej Drdák, IV.G

2. miesto – Alexandra Chomová, V.E

3. miesto –  Johana Divišová, III.E

 

OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU 

– školské kolo (05.12.2017) – 1. miesto – Makula Jozef, IV.F

2. miesto – Muška Michal Gabriel, III.G

3. miesto –  Janasová Alexandra, II.F

 

OLYMPIÁDA  V SLOVENSKOM JAZYKU

– školské kolo (07.11.2017)

Kategória B (1. a 2. ročník) –   1. miesto – Kára Sádecká, I.F, 2. miesto  – Barbora Palušová, I.E,  3. miesto – Emma Čačková, I.G

Kategória A (3. – 5. ročník) – 1. miesto – Filip Janči, IV.G ,  2. miesto – Ema Paulínyová, IV.F,  3. miesto – Adriana Moravčíková, III.G

 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM  JAZYKU

– školské kolo (14.11.2017) – kategória 2A: 1. miesto – Klára Sádecká, I.F

2. miesto – Anna Cyprianová, II.F

3. miesto – Jana Bodóová, II.G

                                              – kategória 2B: 1. miesto – Filip Štrba, IV.E

2. miesto – Dominika Jakubcová, IV.F

3. miesto – Marietta Žifčáková, IV.E

                                              – kategória 2C1: 1. miesto – Petra Martikánová. V.G

2. miesto – Michaela Barošová, V.G

– okresné kolo (17.01.2018)                                                                                                                    – kategória 2B: 2. miesto – Filip Štrba,  IV.E

– kategória 2A: 4. miesto – Klára Sádecká, I.F

 

-krajské kolo (14.02.2018) – kategória 2C1: 6. miesto – Petra Martikánová, V.G

 

 

OLYMPIÁDA  V NEMECKOM JAZYKU

školské kolo (20.11.2017)

– kategória 2A:  1. miesto – Paulovičová Veronika, I.F

2. miesto –  Ferechová Katarína, I.F

– kategória 2C: 1. miesto – Durmis Natália, II.E

 

– okresné kolo (18.01.2018)

kategória 2A:  2. miesto – Paulovičová Veronika, I.F

 

– krajské kolo (13.02.2018)

 – kategória 2A:  2. miesto – Paulovičová Veronika, I.F

 – kategória 2C: 2. miesto – Durmis Natália, II.E

 

 

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

– školské kolo (05.12.2017) – 1. miesto – Zuzana Kráľová, V.E

2. miesto – Mia Mojsejová, IV.E

– krajské kolo (12.02.2018) – 2. miesto – Zuzana Kráľová, V.E

3. miesto – Mia Mojsejová, IV.E

 

OLYMPIÁDA  Z BIOLÓGIE

– školské kolo (04.12.2017) – kategória A :  1. miesto – Gabriela Grofová, IV.F

2. miesto – Andrea Mináriková, V.G

                                                                        3. miesto – Marián Bielka, IV.F

                                              – kategória B:  1. miesto – Michal Kapasný , III.G

2. miesto – Alexandra Hrušková, III.G

3. miesto – Romana Takáčová, III.G

Športové súťaže

ŽUPNÁ  KALOKAGATIA

(L. Lichnerová – III.E, E. Kasáková-III.G, M. Sandanus – V.G, M. Bielka – IV.F, L. Ihnatišin-IV.F)

– krajské kolo (21.9.2017) – 1. miesto smiley a opätovné získanie putovného pohára predsedu Žilinského samosprávneho kraja

– celoštátne  kolo s medzinárodnou účasťou  (28.9.2017) – 1. miestoyessmileyyes

BEDMINTON

Vianočný turnaj “O majstra školy”

Dievčatá: 1. Natália Seduchová IV.E, 2. Lucia Knihová IV.G, 3. Ema Kasáková III.G, 4. Soňa Dobroňová V.G

Chlapci: 1.Tomáš Peter Hrtus IV.G, 2. Michal Sandanus V.G, 3. Lukáš Ihnatišín IV.F, 4. Martin Wallenfels I.G

CEZPOĽNÝ  BEH 

– Majstrovstvá školy (25.9.2017) – kategória dievčat I. a II. ročníka – 1. miesto – Júlia Beláková, II.F

– kategória dievčat III. – V. ročníka – 1. miesto – Soňa Dobroňová, V.G

– kategória chlapcov I. a II. ročníka – 1. miesto Radovan Beňo, II.F

– kategória chlapcov III. – V. ročníka – 1. miesto Samuel Jančo, III.G

– Majstrovstvá okresu (27.9.20174) – kategória dievčat  – 1. miesto ( L.Lichnerová, III.E, E.Kasáková, III.G,                                                                                                                                                     S.Dobroňová, V.G)

– kategória chlapcov – 1. miesto (S.Jančo,III.G, M.Sandanus, V.G, R.Beňo, II.F)

– Majstrovstvá kraja (10.10.2017) smiley kategória dievčat  – 2. miesto  + S.Dobroňová  (V.G)  3. miesto v súťaži                                                                                                                                                          jednotlivcov)

– kategória chlapcov – 6. miesto

 

FLORBAL

– Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov SŠ (26.10.2017) – účasť žiakov

 

ŠACH

– Majstrovstvá okresu stredných škôl v šachu (08.11.2017) – 3. miesto – Adriana Krivková, III.F

 

MAJSTROVSTVÁ STREDNÝCH ŠKôL  VO VOLEJBALE (15.02.2018)

– chlapci – 3. miesto : Tomáš Hrtus (IV.G), Michal Sandanus (V.G), Michal Muška (III.G), Richard Samec (IV.E), Lukáš Ihnatišin, Samir Harbaz (IV.F)

Predmetové súťaže

STREDOŠKOLSKÁ  ODBORNÁ  ČINNOSŤ

-školské kolo (13.02.2018)

Odbor 02: Matematika, fyzika
2. miesto: Simona Chyláková, III.F

Odbor 06: Zdravotníctvo, farmakológia
1. miesto: Tímea Gažová, V.E

Odbor 13: História, filozofia, právne vedy
1. miesto: Natália Matúšková, III.E

Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
1. miesto: Ľubomíra Keblušková. I.E

Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia
1. miesto: Patrícia Šmáriková, IV.F

 

 

INFORMATIKA

– súťaž Informatický bobor iBobor – kategória Kadet- Martina Chabadová, I.G – 98. percentil

 

JAZYKOVÉ SÚŤAŽE

– Súťaž mladých prekladateľov 2017 – víťazmi súťaže sa stali:
1. miesta:
Emília Boháčová, V.E (preklad z ANJ)
Alexandra Cigániková, V.F (preklad z FRJ)
Filip Janči, IV.G (preklad zo ŠPJ)
2. miesta:
Júlia Beláková, II.F (preklad z ANJ)
Michal Gabriel Muška, III.G (preklad z FRJ)
Katarína Czánová, IV.E (preklad zo ŠPJ)
3. miesto:
Lujza Klocháňová, III.F (preklad z FRJ)
Čestné uznanie:
Mária Wallenfelsová, III.F (preklad z FRJ)

 

 

OBČIANSKA  NÁUKA  – DEJEPIS

Modelové zasadnutie UN TOMUN (Toruň, Poľsko) – Matej Drdák (prezident Bezpečnostnej rady), Alexandra Janásová (zisk ocenenia The Best Delegate), Samuel Nguyen, Emma Paulínyová, Bianka Turská

 

Modelové zasadnutie inštitúcií Európskej únie ( Brno, 18.-22. septembra 2017) –  M. Bellay (IV.G), M. Drdák (IV.G) a A. Harciník (IV.F).

M. Bellay skončil na 3.mieste spomedzi najúspešnejších účastníkov simulovaného zasadnutia Európskeho parlamentu a postupuje do Bratislavy  na záverečnú konferenciu projektu s medzinárodnou účasťou .

 

Záverečná konferencia projektu Rozhoduj o Európe (Bratislava, 10.11.2017) – M. Bellay (IV.G) – účasť

 

Stretnutie prezidentov Nemecka a SR  v žilinskej Synagóge (17.11.2017) – Emma Paulínyová, IV.F – účasť

 

Prevencia kriminality (22.11.2017, 06.12.2017) – beseda so zástupcami väznice v Sučanoch – účasť žiakov IV. ročníka

 

Finále dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR (23.11.2017) – 40. miesto z 75 ( Andrej Harciník, Emma Paulínyová – IV.F,  Matej Drdák – IV.G)

 

Stretnú sa rabín, kňaz a imám … (17.01.2018)– beseda s predstaviteľmi troch svetových náboženstiev, výber žiakov II. a IV. ročníka

 

Sociálno-politické otázniky – celoslovenská vedomostná súťaž pre študentov SŠ (06.02. 2018)

Matej Drdák (IV.G) –  1. miesto           Marián Bellay (IV.G) –  2. miesto

SlOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 – prvý ročník súťaže o cenu René 2017 – zapojené prvé štyri ročníky
HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN
školské kolo (06.02.2018)

Kategória próza:

  1. miesto: Paulína Žideková, III.F
  2. miesto: Klára Knapcová, I.F
  3. miesto: Dorota Kresáňová, I.G a Alexandra Šimšajová, I.F

Čestné uznanie: Adriána Moravčíková, III.G

Kategória poézia:

  1. miesto: Sarah Hubová, I.F
  2. miesto: Begűm Tunčerová, IV.G
  3. miesto: nebolo udelené

Čestné uznanie: Marián Bielka, IV.F

Kategória divadlo poézie:

  1. miesto: Begűm Tunčerová, IV.G, Petra Strýčková IV.G, Petra Štefancová IV.F, Adriána Moravčíková III.G

 

ŠPANIELSKY  JAZYK

Národné kolo divadiel španielskych bilingválnych sekcií na Slovensku (8. – 9. 02. 2018)

– 2. miesto v súťaži divadelných súborov                                                                      –  2. miesto za najlepšiu herečku festivalu (Adriana Moravčíková, III.G)                – 2. miesto za najlepšieho herca festivalu  (Samuel Nguyen, III.E)                            – cena za najlepšie kostýmy festivalu