Rada školy

Predseda:

JUDr. Erika Sandanusová (zvolený zástupca rodičov)

 

Členovia:

Ing. Iveta Sedláčková (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

PhDr. Janka Eldesová (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Mgr. Lenka Ferenčáková (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

JUDr. Mgr. Lucia Kyselová (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Ing. Mária Gažová (zvolený zástupca rodičov, tajomníčka)

Ing. Dušan Paulíny (zvolený zástupca rodičov)

Mgr. Martina Díriová  (zvolený zástupca pedagogických pracovníkov)

Mgr. Lucia Hrúzová (zvolený zástupca pedagogických pracovníkov)

Peter Záň (zvolený zástupca nepedagogických pracovníkov)

Barbora Čelešová (zvolený zástupca žiakov)

 

Štvorročné funkčné obdobie rady školy  je zriaďovateľom schválené od 24.04.2016 do 23.04.2020.