Informácie o teplote v škole

Vonkajšia teplota

(18.1.) 2 oC
(7.1.) -6,1 oC

Chodba A (Slniečko)

20,3 oC
19,2 oC

Učebne A (Slniečko)

23,0 oC
22,6 oC

Chodba B (vpravo)

24 oC
24 oC

Učebne B (U2)

23,3 oC
24,5 oC

Kúrenie (výmenník)

51,2 oC
51,5 oC

Zimné obdobie

 • nezdržujte sa dlhodobo pod veľkými sklenenými plochami (Slniečko, prechodné schodisko medzi budovami, schodisko v budove A – pod nimi je vždy padavý studenší vzduch, s odborníkmi hľadáme riešenie pre tento problém celej novšej budovy)
 • v prehriatej miestnosti:
  • otvorte dvere do chodby (ak je to možné) – triedy sa zvyknú prehrievať a na chodbe vzniká pocit chladu. Ideálna teplota je okolo 23 oC
  • vypnite radiátory (nie všetky)
  • vetrajte nárazovo každé 3- 4 hodiny na začiatku hodiny (približne 3-4 minuty otvortečo najviac okien – aby sa vymenil vzduch a neochladzovali steny)
  • nenechajte otvorené okná pri odchode z učebne (môže tam hodina odpadnúť a na ďalšej sa nedá učiť)
 • v podchledenej miestnosti:
  • otvorte dvere do chodby, aby sa vyrovnal teplotný rozdiel
  • zapnite radiátory (niekto vám ich vypol, lebo mu bolo teplo)
  • v prípade, že vám niekto nechal vetrať dlhé obdobie, pomocné ohrievače nájdete v zástupcovni

Letné obdobie

 • v prípade vysokých teplôt sa vetrá v noci a ráno (do cca 10:00 – zabezpečujú upratovačky). Potom je vetranie neefektívne a naopak vháňa teplý vonkajší vzduch do budovy (čo zhoršuje sklenníkový charakter budovy školy – Slniečko)
 • v prípade potreby sa ráno využíva vzduchotechnika – vháňa chladnejší vonkajší vzduch do Slniečka a teplý vzduch z najvyššieho podlažia odčerpáva von, klimatizáciu škola nemá
 • vnútorné žalúzie bohužiaľ zvyšujú teplotu miestností, preto sa snažíme nájsť akternatívne riešenia

Problémy:

 • výrazné rozdiely termoizolačných vlastností budovy A a budovy B (vytvára pocitový chlad)
 • obrovské sklenené plochy so zlou termoizoláciou použitých okien (Slniečko, schodisko medzi budovami, schodisko v Slniečku, sklenníkový efekt v lete, chladenie vzduchu v zime)
 • rozdiely teploty v učebniach a chodbách (hlavne Slniečko)
 • pocitový chlad spôsobený rozdielmy teplôt (napr. učebňa 24 oC – Slniečko 20 oC)
 • sklenníkový efekt