Číslo z knihy faktúr Dodávateľ IČO Suma celkom Dátum prijtia Číslo objed-návky Číslo zmluvy Predmet 
1/2016 ŠJ pri ZŠ Martinská  20 Žilina 00624128 23,36 05. 01. 2016 zmluva z 04. 09. 2014 stravovanie žiakov 12/2015
2/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 18,43 12. 01. 2016 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
3/2016 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 443,65 12. 01. 2016 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovnie žiakov 12/2015
4/2016 RVC, nám. Vajanského 1, Martin 31938434 79,24 12. 01. 2016 1/2016 členský príspevok 2016
5/2016 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 12 250 12. 01. 2016 10K114135 stravé lístky 3500 ks
6/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 20,99 12. 01. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
7/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 12. 01. 2016 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
8/2016 RVC, nám. Vajanského 1, Martin 31938434 19,00 12. 01. 2016 1/2016 seminár Ročné zúčtovanie
9/2016 Cerberos, s. r. o., Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 12. 01. 2016 zmluva z 28. 10. 2002 ochrana objektu 1-6/2016
10/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1505,32 12. 01. 2016 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 12/2015
11/2016 COMPY COM, s. r. o. , Vrbického 6, L. Mikuláš 46555731 177,30 12. 01. 2016 2/2016 5 ks reproduktory
12/2016 SSE, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 1414,96 14. 01. 2016 7222081 vyúčtovanie dodávky el. energie 2015
13/2016 Elektrosped, a. s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765036 29,20 14. 01. 2016 4/2016 učebné pomôcky na TVŠ
14/2016 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 431,65 15. 01. 2016 zmluva z 21.03.2012 kopírovanie a prenájom kopírky 12/2015
15/2016 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 611,96 15. 01. 2016 570/2003a z 10.10.2003 vodné a stočné 4. Q. 2015
16/2016 Sportex.cz, U. Prúhonu 17, Praha 76479583 237,70 15. 01. 2016 3/2016 lopty na TVŠ
17/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 168,60 20. 01. 2016 A2219934 mobilné služby
18/2016 SVS TV, L. Svobodu 9, Bratislava 31789471 12,00 25. 01. 2016 8/2016 členský príspevok 2016
19/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 146,21 25. 01. 2016 6/2016 revízia a oprava PHP
20/2016 DOXX Minerál, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36395668 43,56 01. 02. 2016 zmluva zo dňa 1. 2. 2009 minerálna voda
21/2016 Vysoká škola báňská, Ostrava 61989100 1580 CZK 01. 02. 2016 7/2016 ubytovanie na seminári 10. 02. 2016
22/2016 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 7,20 01. 02. 2016 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 1/2016
23/2016 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 120,00 01. 02. 2016 5/2016 inzercia
24/2016 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 65,41 01. 02. 2016 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírky 1/2016
25/2016 MIPAP, s. r. o. Štúrova 1304/C, Kysucké N. Mesto 45597839 480,00 04. 02. 2016 10/2016 kancelársky papier
26/2016 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 33,00 04. 02. 2016 členský príspevok 2016
27/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 04. 02. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 služby BOZP, PO a PZS za 1/2016
28/2016 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 376,20 04. 02. 2016 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 1/2016
29/2016 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 83,22 05. 02. 2016 1/2016 z 05. 01. 2016 stravovanie žiakov 1/2016
30/2016 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 154,76 05. 02. 2016 zmluva z 21. 12. 2015 stravovanie žiakov 1/2016
31/2016 ŠJ pri ZŠ Martinská 20, Žilina 00624128 20,44 05. 02. 2016 zmluva z 25. 08. 2015 stravovanie žiakov 1/2016
32/2016 ŠEVT, Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 31331131 28,20 08. 02. 2016 53/2015 tlačivá
33/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 08. 02. 2016 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží 1/2016
34/2016 Alza.cz, Jateční 33a Praha 27082440 353,39 09. 02. 2016 11/2016 záložné zdroje
35/2016 Talentída, n. o. Vranovská 6, Bratislava 45738777 224,00 09. 02. 2016 12/2016 súťaž Matematický klokan
36/2016 Alza.cz, Jateční 33a Praha 27082440 38,81 10. 02. 2016 13/2016 toner HP
37/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 10. 02. 2016 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
38/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 22,43 10. 02. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
39/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1015,96 10. 02. 2016 470069 vyúčtovanie odberu pary 1/2016
40/2016 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 393,22 10. 02. 2016 9/2016 toaletný papier
41/2016 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 384,00 15. 02. 2016 42/2015 prenájom telocvične 1/2016
42/2016 ÁČKO, a. s.  Textilná 19, Ružomberok 31577148 7153,30 23. 02. 2016 103/2015 Lyžiarsky výcvik strava + ubytovanie
43/2016 Alza.cz, Jateční 33a Praha 27082440 115,01 23. 02. 2016 15/2016 USB, DVD
44/2016 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 150,00 23. 02. 2016 zmluva z 25. 04. 2016 služby SANET
45/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 168,44 02. 03. 2016 A2219934 telekomunikačné služby
46/2016 Uniqa pisťovňa,a.s. Lazaretského 15, Bratislava 00653501 308,52 03. 03. 2016 4607005636 poistné majetok a efekt
47/2016 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 183,96 03. 03. 2016 zmluva z 21. 12. 2015 stravovanie žiakov 2/2016
48/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 03. 03. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 služby BOZP, PO a PZS za 2/2016
49/2016 Mesto Žlina, Námestie obetí komunizmu 1 00321796 1056,00 03. 03. 2016 1621397198 poplatok za komunálny odpad 2016
50/2016 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 451,25 07. 03. 2016 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie  žiakov 2/2016
51/2016 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 65,41 07. 03. 2016 zmluva z 21.03.2012 prenájom kopírovacieho stroja  02/2016
52/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 748,06 07. 03. 2016 470069 vyúčtovanie dodávky pary 02/2016
53/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 07. 03. 2016 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
54/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 179,75 07. 03. 2016 15/2016 revízia bleskozvodov
55/2016 Autodoprava L. Liška, s. r. o., Oslobodenia 62, Žilina 47451823 564,12 08. 03. 2016 87/2015 preprava žiakov na lyžiarsky kurz
56/2016 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 103,66 10. 03. 2016 1/2016 z 05. 01. 2016 stravovanie žiakov 02/2016
57/2016 ŠJ pri ZŠ Martinská 20, Žilina 00624128 20,44 10. 03. 2016 zmluva z 25. 08. 2015 stravovanie žiakov 02/2016
58/2016 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 492,00 10. 03. 2016 42/2015 prenájom telocvične 02/2016
59/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 10. 03. 2016 2030561728 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
60/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 22,34 10. 03. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
61/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 754,50 10. 03. 2016 16/2016 revízia elektro a protipožiarnych dverí
62/2016 Alza.cz, Jateční 33a Praha 27082440 640,69 14. 03. 2016 20/2016 dataprojektor
63/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 175,13 17. 03. 2016 A2219934 telekomunikačné služby
64/2016 M. Ondrejka – Wtrade, M. Dohnányho 817/1A, Žilina 34933336 63,56 22. 03. 2016 27/2016 toner TN 302B
65/2016 EZAL, Dolné Rudiny j, Žilina 22634452 120,88 23. 03. 2016 25/2016 čistiace a hygienické potreby
66/2016 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 768,71 29. 03. 2016 24/2016 čistiace a hygienické potreby
67/2016 Autodoprava L. Liška, s. r. o., Oslobodenia 62, Žilina 47451823 43,80 29. 03. 2016 23/2016 preprava žiakov Bitarová
68/2016 Grand Hotel Permon, Pribylina 1486 44130651 159,40 01. 04. 2016 30/2016 seminár – ubytovanie
69/2016 Sociálna poisťovňa, a. s. pobočka Žilina 30807484 77,41 01. 04. 2016 rozhodnutie penále za rok 2014
70/2016 Sociálna poisťovňa, a. s. pobočka Žilina 30807484 42,34 01. 04. 2016 rozhodnutie penále za rok 2015
71/2016 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 100,00 01. 04. 2016 19/2016 prepravia žiakov ZA – Varín
72/2016 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 50,00 01. 04. 2016 22/2016 preprava žiakov ZA – Bitarová
73/2016 Aqua Pro, s. rl. o.  Pod Furčou 7, Košice 36184693 52,27 01. 04. 2016 zmluva 2016484 z 14. 03. 2016 minerálna voda
74/2016 RICOH, s.r.o. Koceľova 9, Bratislava 31331785 241,42 04. 04. 2016 dohoda zo dňa 09. 06. 2008 kopírovanie 1. Q. 2016
75/2016 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 601,49 06. 04. 2016 570/2003a z 10.10.2003 vodné a stočné za 1. Q. 2016
76/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 9,89 06. 04. 2016 zmluva z 20.12.2007 prenájom rohoží
77/2016 Liivonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 06. 04. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 BOZP, PO a PZS za 03/2016
78/2016 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 774,04 06. 04. 2016 zmluva z 21.03.2012 prenájom a kopírovanie za 1. Q. 2016
79/2016 TAL Company, s.r.o., Štúrova 14, Žilina 45717711 804,48 06. 04. 2016 29/2016 maliarske práce
80/2016 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 93,44 06. 04. 2016 1/2016 z 05. 01. 2016 stravovanie žiakov 03/2016
81/2016 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 146,00 06. 04. 2016 zmluva z 21. 12. 2015 stravovanie žiakov 03/2016
82/2016 Gigastore, sk, Kragujevská 9, Žilina 46840451 275,36 06. 04. 2016 31/2016 notebook HP 250
83/2016 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 8,80 07. 04. 2016 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 03/2016
84/2016 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 10,40 07. 04. 2016 zmluva z 31. 08. 2010 stravovnaie žiakov 02/2016
85/2016 ŠJ pri ZŠ Martinská 20, Žilina 00624128 21,90 07. 04. 2016 zmluva z 25. 08. 2015 stravovanie žiakov 03/2016
86/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 978,29 07. 04. 2016 470069 vyúčtovanie za 03/2016
87/2016 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 340,10 11. 04. 2016 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 03/2016
88/2016 DOXX Restaurant, Kálov 356, Žilina 31579060 471,50 11. 04. 2016 26/2016 Deň učiteľov – sociálny fond
89/2016 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 420,00 11. 04. 2016 42/2015 prenájom telocvične 03/2016
90/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 21,97 11. 04. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
91/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 11. 04. 2016 2030561728 z 20.01.2015 telekomunikačné služby
92/2016 FINES, a. s. Dolné Rudiny 1, Žilina 36405965 97,00 14. 04. 2016 32/2016 kancelárska stolička
93/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 168,03 18. 04. 2016 A2219934 telekomunikačné služby
94/2016 DOXX stravné lístky, s. r. o.  Kálov 356, Žilina 36391000 14000,00 18. 04. 2016 10K114135 stravné lístky 4000 ks
95/2016 TigerPrint, s. r. o. Sládkovičova 13 Žilina 45698813 753,00 18. 04. 2016 33/2016 Erasmus – reklamné predmety
96/2016 Trinet Corp. s. r. o. KNM 36362786 66,00 18. 04. 2016 34/2016 6 ks karimatky
97/2016 TigerPrint, s. r. o. Sládkovičova 13 Žilina 45698813 161,60 20. 04. 2016 36/2016 2 ks postery
98/2016 Helena Ďurajková, j. Sklenára 1,  Žilina 41562020 162,00 26. 04. 2016 21/2016 úprava terénu – zemné práce
99/2016 Elektrosped, a. s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765036 20,30 26. 04. 2016 40/2016 laserové ukazovátko
100/2016 K. Mahút Stavomat a spol. Budovateľov 65, Belá 10950711 53,00 26. 04. 2016 41/2016 seminár dejepisárov
101/2016 Er-Ka Kreo,  s. r. o. Závodského cesta 24, Žilina 572,80 26. 04. 2016 38/2016 ZAMUN  občerstvenie
102/2016 SAD, Košická 2, Žilina 36407771 192,00 02. 05. 2016 28/2016 preprava žiakov – exkurzia
103/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 02. 05.2016 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
104/2016 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 266,09 02. 05. 2016 43/2016 kancelárske, hyg. a učebné pomôcky
105/2016 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 271,31 04. 05. 2016 zmluva z 21.03.2012 kopírovanie a prenájom 04/2016
106/2016 Spectrum, s. r. o., A. Bernoláka 66, Žilina 31601863 74,70 04. 05. 2016 45/2016 led žiarovky
107/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 04. 05. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 BOZP, PO a PZS za 04/2016
108/2016 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 146,00 04. 05. 2016 1/2016 z 05. 01. 2016 stravovanie žiakov 04/2016
109/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 1,00 06. 05. 2016 A2219934 mobilný telefón Samsung J3
110/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 1,00 06. 05. 2016 A2219934 mobilný telefón Samsung J3
111/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 1,00 06. 05. 2016 A2219934 mobilný telefón Samsung J3
112/2016 Mestská krytá plaváreň,s. r.o.Vysokoškolákov 8, Žilina 46931317 689,47 06. 05. 2016 18/2016 prenájom plaveckých dráh
113/2016 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 60,00 06. 05. 2016 42/2015 prenájom telocvične 04/2016
114/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 835,04 09. 05. 2016 470069 vyúčtovanie pary za 04/2016
115/2016 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 201,48 09. 05. 2016 zmluva z 21. 12. 2015 stravovanie žiakov 04/2016
116/2016 ŠJ pri ZŠ Martinská 20, Žilina 00624128 27,74 09. 05. 2016 zmluva z 25. 08. 2015 stravovanie žiakov 04/2016
117/2016 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 384,75 09. 05. 2016 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 04/2016
118/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 25,06 09. 05. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
119/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 09. 05. 2016 2030561728 z 20.01.2015 telekomunikačné služby
120/2016 XEROX Limited, Einsteinova 23, Bratislava 30814677 65,41 11. 05. 2016 zmluva z 21.03.2012 kopírovací stroj
121/2016 EDOS-PEM, s. r. o. , Tematínska 4, Bratislava 36287229 55,00 11. 05. 2016 50/2016 seminár Registratúra 2016
122/2016 NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice 00699438 20,00 12. 05. 2016 51/2016 seminár Účtovnícvo 1. časť
123/2016 NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice 00699438 20,00 12. 05. 2016 52/2016 seminár Účtovníctvo 2. časť
124/2016 NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice 00699438 20,00 16. 05. 2016 53/2016 seminár Personalistika
125/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 196,33 17. 05. 2016 A2219934 telekomuniakčné služby
126/2016 RESCAN, K. Johaníková, M. Rázusa 46, Žilina 50117998 120,00 23. 05. 2016 48/2016 príprava na súťaž
127/2016 RESCAN, K. Johaníková, M. Rázusa 46, Žilina 50117998 120,00 23. 05. 2016 49/2016 kurz 1. pomoci
128/2016 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 150,00 23. 05. 2016 služby SANET
129/2016 Centralchem, s. r. o. , Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 31625444 24,12 26. 05. 2016 54/2016 síran hlinito-draselný
130/2016 Autodoprava L. Liška, s. r. o., Oslobodenia 62, Žilina 47451823 170,71 26. 05. 2016 47/2016 preprava žiakov Súľov
131/2016 Elektrosped, a. s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765036 58,60 01. 06. 2016 56/2016 externý HDD
132/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 01. 06. 2016 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
133/2016 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 11,20 01. 06. 2016 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov  04/2016
134/2016 ŠJ Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina 30222052 11,20 01. 06. 2016 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 05/2016
135/2016 Aqua Pro, s. rl. o.  Pod Furčou 7, Košice 36184693 43,56 02. 06. 2016 zmluva 2016484 z 14. 03. 2016 minerálna voda
136/2016 IP Studio, Družstevná 6, Považská Bystrica 46490795 79,90 03. 06. 2016 57/2016 látková roletka
137/2016 DPMŽ, Kvačalova 2, Žilina 36007099 90,00 03. 06. 2016 46/2016 preprava žiakov – H. Hričov
138/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 03. 06. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 BOZP, PO a PZS za 05/2016
139/2016 Prescont, s. r. o. Porúbka 96 36437352 520,80 07. 06. 2016 58/2016 revízia tlakových
140/2016 OMOSS, s. r. o Hotel Arman, Trstená 36390151 110,00 07. 06. 2016 59/2015 seminár
141/2016 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 305,90 07. 06. 2016 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 05/2016
142/2016 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 129,94 07. 06. 2016 1/2016 z 05. 01. 2016 stravovanie žiakov 05/2016
143/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1253,35 08. 06. 2016 470069 vyúčtovanie 05/2016
144/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 22,19 08. 06. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
145/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 08. 06. 2016 2030561728 z 20.01.2015 telekomunikačné služby
146/2016 ŠJ pri ZŠ Martinská 20, Žilina 00624128 29,20 08. 06. 2016 zmluva z 25. 08. 2015 stravovanie žiakov 05/2016
147/2016 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 210,24 09. 06. 2016 zmluva z 21. 12. 2015 stravovanie žiakov 05/2016
148/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 1,00 13. 06. 2016 A2219934 mobilný telefón Nokia
149/2016 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 360,00 14. 06. 2016 42/2015 prenájom telocvične 05/2016
150/2016 Slovpap SK, s. r. o. Pittsburgská 5, Žilina 44229950 272,27 15. 06. 2016 60/2016 kancelárske a hygienické potreby
151/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 58,72 17. 06. 2016 A2219934 telekomunikačné služby
152/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 137,93 27. 06. 2016 44/2016 revízia núdzového osvetlenia
153/2016 Mindlab, s. r. o.  Malobřevnovská 2, Praha 29005248 60,00 27. 06. 2016 61/2016 časopis Psychologie
154/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 22,03 27. 06. 2016 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
155/2016 IVES, ČSL. armády 20, Košice 00162957 161,32 27. 06. 2016 zmluva R69/2012 update WinIbeu
156/2016 SEVAK, a. s.  Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 741,63 01. 07. 2016 570/2003a z 10.10.2003 vodné, stočné 2. Q. 2016
157/2016 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 125,56 01. 07. 2016 1/2016 z 05. 01. 2016 stravovanie žiakov 06/2016
158/2016 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 189,80 01. 07. 2016 zmluva z 21. 12. 2015 stravovanie žiakov 06/2016
159/2016 RÚVZ, V. Spanyola 27, Žilina 17335876 213,30 01. 07. 2016 12.05.2016 meranie hluku
160/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 07. 07. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 BOZP, PO a PZS za 06/2016
161/2016 Junior Achievement, n. o. Záhradnícka 60, Bratislava 42166292 30,00 07. 07. 2016 67/2016 registračný poplatok
162/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 924,12 08. 07. 2016 470069 vyúčtovanie dodávky pary 06/2016
163/2016 Sklorez, A. Kmeťa 30, Žilina 33740356 197,64 08. 07. 2016 68/2016 výmena skla
164/2016 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 432,00 08. 07. 2016 77/2015 prenájom  telocvične 1-6/2016 – záujmová činnosť
165/2016 ŠJ pri ZŠ Martinská 20, Žilina 00624128 18,98 08. 07. 2016 zmluva z 25. 08. 2015 stravovanie žiakov 06/2016
166/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 08. 07. 2016 2030561728 z 20.01.2015 telekomunikačné služby
167/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 20,78 08. 07. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
168/2016 RICOH, s.r.o. Koceľova 9, Bratislava 31331785 249,71 11. 07. 2016 dohoda zo dňa 09. 06. 2008 kopírovanie 2. Q. 2016
169/2016 Chobot Štefan, Podhorie 98 33345597 944,14 12. 07. 2016 39/2016 smetné koše
170/2016 Inet sk, s. r. o. Radvanská 25, Banská Bystrica 45543372 9,00 14. 07. 2016 73/2016 registrácia gbza.eu
171/2016 ASC, s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 189,00 14. 07. 2016 64/2016 upgrade SŠ2016/2017
172/2016 Junior Achievement, n. o. Záhradnícka 60, Bratislava 42166292 30,00 14. 07. 2016 71/2016 vzdelávanie Viac ako peniaze
173/2016 Junior Achievement, n. o. Záhradnícka 60, Bratislava 42166292 30,00 14. 07. 2016 72/2016 registračný poplatok
174/2016 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 157,70 14. 07. 2016 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 06/2016
175/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 170,57 18. 07. 2016 A2219934 telekomunikačné služby
176/2016 Chabada Ján, Stavebné práce, Jaseňová 4, Žilina 10955411 553,00 18. 07. 2016 75/2016 maliarske práce
177/2016 SAD, a. s. Košická 2, Žilina 36407771 65,00 19. 07. 2016 63/2016 Sociálny fond – preprava
178/2016 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 31331131 6,29 21. 07. 2016 65/2016 tlačivá
179/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 13,49 21. 07. 2016 zmluva z 20.12.2007 prenájom a pranie rohoží
180/2016 Cerberos, s. r. o., Rajecká cesta 17, Žilina 36008869 143,40 26. 07. 2016 zmluva z 28. 10. 2002 ochrana objektu 7-12/2016
181/2016 Digicom, s. r. o.  Predmestská 81, Žilina 36003107 164,67 04. 08. 2016 74/2016 komunikačná infraštruktúra
182/2016 ASC, s. r. o. Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 63,00 04. 08. 2016 70/2016 upgrade rozvrhy 2016/2017
183/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 924,12 05. 08. 2016 470069 vyúčtovanie dodávky pary 07/2016
184/2016 Alza.cz, Jateční 33a Praha 27082440 5900,18 22. 08. 2016 76/2016 14 ks PC HP
185/2016 Chabada Ján, Stavebné práce, Jaseňová 4, Žilina 10955411 240,00 22. 08. 2016 75/2016 maliarske práce
186/2016 Ing. Sýkora, Geodetické práce, Pod sadom 27, Žilina 44865708 250,00 22. 08. 2016 55/2016 geodetické práce
187/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 22. 08. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 BOZP, PO a PZS za 07/2016
188/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 22. 08. 2016 2030561728 z 20.01.2015 telekomunikačné služby
189/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 32,26 22. 08. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
190/2016 SANET, Vazovova 5, Bratislava 17055270 150,00 23. 08. 2016 zmluva z 25. 04. 2014 služby SANET 7-9/2016
191/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 173,66 23. 08. 2016 A2219934 telekomunikačné služby
192/2016 Ing. K.Johanníková – RESCAN,M. Rázusa 46, Žilina 50117998 165,00 25. 08. 2016 80/2016 kurz PP
193/2016 Slovpap SK,s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 464,55 06. 09. 2016 82/2016 čistiace a hygienické potreby
194/2016 R. Zacharová -EZAL, Dolné Rudiny 1, Žilina 22634452 62,09 06. 09. 2016 83/2016 čistiace a hygienické potreby
195/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 06. 09. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 BOZP, PO a PZS za 08/2016
196/2016 Chobot Štefan, Podhorie 98 33345597 5735,95 06. 09. 2016 69/2016 oprava a údržba budovy
197/2016 OXICO,  Tvarožkova 15, Bratislava 11667958 160,43 06. 09. 2016 84/2016 učebnice FJ
198/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 24,86 07. 09. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
199/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 07. 09. 2016 2030561728 z 20.01.2015 telekomunikačné služby
200/2016 Chabada Ján, Stavebné práce, Jaseňová 4, Žilina 10955411 337,50 07. 09. 2016 75/2016 maliarske práce
201/2016 Digicom, s. r. o.  Predmestská 81, Žilina 36003107 466,36 08. 09. 2016 87/2016 valec a fuser do kopírky Xerox
202/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 939,46 08. 09. 2016 470069 vyúčtovanie dodávky pary za 09/2016
203/2016 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 35958120 480,00 12. 09. 2016 81/2016 kancelársky papier A4
204/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 174,57 16. 09. 2016 A2219934 telekomunikačné služby
205/2016 NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice 00699438 20,00 16. 09. 2016 88/2016 seminár Verejné obstarávanie
206/2016 Ing. Sýkora, Geodetické práce, Pod sadom 27, Žilina 44865708 250,00 16. 09. 2016 79/2016 geodetické práce
207/2016 Ing. Ďurkáč Branislav, Limbova 13, Žilina 43711154 520,00 03. 10. 2016 78/2016 štúdia dodatku protihlukových opatrení
208/2016 NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice 00699438 40,00 03. 10. 2016 90/2016 seminár Ochrana osobných údajov a povinné zverejňovanie
209/2016 K. Mahút Stavomat, Budovateľov 65, Belá 10950711 99,80 03. 10. 2016 86/2016 seminár – ubytovanie a strava
210/2016 Aqua Pro, s. r. o., Pod Furčou 7, Košice 36184683 52,27 03. 10. 2016 zmluva zo 14. 03. 2016 minerálna voda
211/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 04. 10. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 BOZP, PO a PZS za 09/2016
212/2016 SEVAK, Bôrická 1960, Žilina 36672297 387,68 04. 10. 2016 3321796 vodné, stočné za 3. Q. 2016
213/2016 Slovpap SK,s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 272,71 07. 10. 2016 94/2016 čistiace a hygienické potreby
214/2016 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 146,88 07. 10. 2016 dodatok č. 1 k zmluve z 21. 12. 2015 stravovanie žiakov 09/2016
215/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 692,48 07. 10. 2016 470069 vyúčtovanie odberu pary 09/2016
216/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 07. 10. 2016 2030561728 z 20.01.2015 telekomunikačné služby
217/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,13 07. 10. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
218/2016 RICOH, s.r.o. Koceľova 9, Bratislava 31331785 213,94 10. 10. 2016 dohoda 09. 06. 2008 kopírovanie 3. Q. 2016
219/2016 Nadační fond Gaudeamus Cheb, ČR 25228633 350,00 10. 10. 2016 Zmluva z 10. 10. 2016 preddavok Dejepisná súťaž
220/2016 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 45,00 10. 10. 2016 66/2016 prenájom telocvične 09/2016
221/2016 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 348,65 10. 10. 2016 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 09/2016
222/2016 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 84,68 10. 10. 2016 dodatok č. 1 k zmluve  z 05. 01. 2016 stravovanie žiakov 09/2016
223/2016 ŠJ pri ZŠ Martinská 20, Žilina 00624128 18,98 10. 10. 2016 zmluva z 25. 08. 2016 stravovanie žiakov 09/2016
224/2016 PetitPress, a. s.  Lazaretská 12, Bratislava 35790253 63,36 10. 10. 2016 93/2016 inzercia k DOD
225/2016 Pracovné odevy Zigo, s. r. o. Na stanicu 16, Žilina 43909159 126,48 10. 10. 2016 95/2016 pracovné odevy
226/2016 Šmárik Milan, Dedinská 46, Žilina 33373850 80,00 14. 10. 2016 89/2016 čistenie kanalizácie
227/2016 Target agency, s. r. o. Krasňany 191 48146650 56,40 18. 10. 2016 91/2016 inzercia  k DOD
228/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 18. 10. 2016 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
229/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 177,18 18. 10. 2016 A2219934 telekomunikačné služby
230/2016 Dommont, s. r. o. Školská  268, Žilina 43899315 60,00 21. 10. 2016 99/2016 drevené meče – UP
231/2016 NÚ CŽV, Zádielska 1, Košice 00699438 40,00 21. 10. 2016 103/2016 seminár Fin. kontrola a cestovné  náhrady
232/2016 Poradca podndikateľa, s. . o. M. Rázusa 23A, Žilina 31592503 24,00 21. 10. 2016 96/2016 vzor smernice
233/2016 Tenisový klub, Za plavárňou 1, Žilina 14222990 228,00 26. 10. 2016 77/2016 prenájom tenisových kurtov
234/2016 1. Beami, s. r. o.  Černyševského 9, Bratislava 35680865 112,18 02. 11. 2016 102/2016 kancelárska stolička
235/2016 Aqua Pro, s. r. o., Pod Furčou 7, Košice 36184683 39,20 02. 11. 2016 zmluva zo 14. 03. 2016 minerálna voda
236/2016 Slovpap SK,s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 61,60 08. 11. 2016 104/2016 čist. prostriedky, fixy
237/2016 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 765,00 08. 11. 2016 66/2016 prenájom telocvične 10/2016
238/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 08. 11. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 BOZP, PO a PZS za 10/2016
239/2016 ŠJ pri ZŠ Martinská 20, Žilina 00624128 23,36 08. 11. 2016 zmluva z 25. 08. 2016 stravovanie žiakov 10/2016
240/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 08. 11. 2016 2030561728 z 20.01.2015 telekomunikačné služby
241/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 20,78 08. 11. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
242/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1440,59 08. 11. 2016 zmluva 470069 vyúčtovanie odberu pary za 10/2016
243/2016 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 78,84 08. 11. 2016 dodatok č. 1 k zmluve  z 05. 01. 2016 stravovanie žiakov 10/2016
244/2016 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 140,08 10. 11. 2016 dodatok č. 1 k zmluve z 21. 12. 2015 stravovanie žiakov 10/2016
245/2016 Žlinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 813,20 10. 11. 2016 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 10/2016
246/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 172,40 21. 11. 2016 A2219934 telekomunikačné služby
247/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 15,96 21. 11. 2016 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží 10/2016
248/2016 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591, Žilina 36403008 3,60 21. 11. 2016 zmluva 7222081 mimoriadne vyúčt. dodávky el. energie
249/2016 SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591, Žilina 36403008 -1686,00 21. 11. 2016 zmluva 7222081 mimoriadne vyúčt. dodávky el. energie
250/2016 SANET, Vazovova 9, Bratislava 17055270 150,00 21. 11. 2016 Zmluva o dielo č. 5010114 služby počítačovej siete SANET
251/2016 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 1400,00 23. 11. 2016 zmluva č. 10K114135 strávné lístky 400ks
252/2016 Hotel Arman Trstená 36390151 220,00 28. 11. 2016 102/2016 seminár slovenčinárov
253/2016 Proces, s. r. o. Tajovského 2, Banská Bystrica 31570879 232,18 06. 12. 2016 zmluva č. 2006/030/UL update programu Mzdy  2017
254/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 06. 12. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 BOZP, PO a PZS za 11/2016
255/2016 Gymnázium sv. Františka Hurbanova 44, Žilina 30222052 10,40 06. 12. 2016 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 9/2016
256/2016 Gymnázium sv. Františka Hurbanova 44, Žilina 30222052 13,60 06. 12. 2016 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 10/2016
257/2016 Gymnázium sv. Františka Hurbanova 44, Žilina 30222052 13,60 06. 12. 2016 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 11/2016
258/2016 Aqua Pro, s. r. o., Pod Furčou 7, Košic 36184683 34,85 06. 12. 2016 zmluva zo 14. 03. 2016 minerálna voda
259/2016 IP Studio, Družstevná 6, Považská Bystrica 46490795 165,29 06. 12. 2016 106/2016 oprava žalúzií
260/2016 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 720,00 06. 12. 2016 66/2016 prenájom telocvične 11/2016
261/2016 Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11, Žilina 36403032 1288,13 08. 12. 2016 zmluva 470069 vyúčtovanie 11/2016
262/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 24,82 08. 12. 2016 029807110 z 20.01. 2015 telekomunikačné služby
263/2016 Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 14,80 08. 12. 2016 2030561728 z 20.01.2015 telekomunikačné služby
264/2016 ŠJ pri ZŠ Lichardova  24, Žilina 37812891 152,32 08. 12. 2016 dodatok č. 1 k zmluve z 21. 12. 2015 stravovanie žiakov 11/2016
265/2016 ŠJ  pri ZŠ V. Javorku 32, Žilina 37812904 91,98 08. 12. 2016 dodatok č. 1 k zmluve  z 05. 01. 2016 stravovanie žiakov 11/2016
266/2016 Žilinská univerzita, stravovacie zariadenie, Veľký diel, Žilina 00397563 627,95 08. 12. 2016 dodatok č. 5 k zmluve z 12. 12. 2010 stravovanie žiakov 11/2016
267/2016 ŠJ pri ZŠ Martinská 20, Žilina 00624128 24,82 08. 12. 2016 zmluva z 25. 08. 2016 stravovanie žiakov 11/2016
268/2016 Slovpap SK,s. r. o.  Pittsburgská 5, Žilina 44229950 88,37 08. 12. 2016 107/2016 čistiace a hygienické potreby
269/2016 Okresný úrad Žilina, A. Kmeťa 17, Žilina 4,50 08. 12. 2016 správny poplatok – kataster
270/2016 DOXX stravné lístky, s. r. o. Kálov 356, Žilina 36391000 -598,50 12. 12. 2016 10K114135 vrátenie stravných lístkov
271/2016 Lindstrom, Orešianska  3, Trnava 35742364 22,03 13. 12. 2016 zmluva z 20.12.2007 pranie a prenájom rohoží
272/2016 ŠEVT, a. s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 31331131 133,20 13. 12. 2016 65/2016 tlačivá
273/2016 UNIQA poisťovňa, a. s.  Lazaretská 15, Bratislava 00653501 782,80 13. 12. 2016 zmluva 4607006583 poistenie zodpovednosti za škody
274/2016 UNIQA poisťovňa, a. s.  Lazaretská 15, Bratislava 00653501 77,20 13. 12. 2016 zmluva 4607005381 poistenie majetku
275/2016 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 654,00 14. 12. 2016 66/2016 prenájom telocvične 12/2016
276/2016 Žlinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 360,00 14. 12. 2016 100/2016 prenájom telocvične – záujmové vzdelávanie
277/2016 Akusta, s. r. o. Tireň 526 44449038 2580,00 16. 12. 2016 105/2016 meranie hluku
278/2016 Livonec SK, s. r. o. Tulská 33, Žilina 48121347 54,00 19. 12. 2016 zmluva z 09. 12. 2015 BOZP, PO a PZS za 12/2016
279/2016 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Btratislava 35697270 174,18 19. 12. 2016 zmluva A2219934 telekomunikačné služby
280/2016 RICOH, s.r.o. Koceľova 9, Bratislava 31331785 161,36 20. 12. 2016 dohoda 09. 06. 2008 kopírovanie 4. Q. 2016
281/2016 A-PEMA, s. r. o. Hurbanova 21, Martin 43850863 947,04 20. 12. 2016 109/2016 26 ks rokovacie stoličky
282/2016 Elektročas, s. r. o.  Hlavná 48, Bernolákovo 35841397 908,40 20. 12. 2016 108/2016 oprava školských hodín
283/2016 Gymnázium sv. Františka Hurbanova 44, Žilina 30222052 11,20 21. 12. 2016 zmluva z 31. 08. 2010 stravovanie žiakov 12/2016
284/2016 Elektrosped, a. s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038 461,60 21. 12. 2016 111/2016 PC HP 460
285/2016 Chobot Štefan, Podhorie 68 33345597 1980,78 21. 12. 2016 110/2016 oprava vnútornej kanalizácie
286/2016 Voice soft, Vysokoškolákov 6, Žilina 14231069 103,96 21. 12. 2016 112/2016 kancelárske potreby, fixy na tabuľu