ROČENKA 2018/2019

Milí kolegovia, milí študenti,

v snahe zatraktívniť obsah aj formu ročenky Vás prosíme, aby ste pri písaní, prípadne odovzdávaní materiálov mali na zreteli nasledovné:

 1. CITÁTY UČITEĽOV A ŠTUDENTOV
 • Pred priezviskom vyučujúceho uviesť skratku Prof., nasleduje dvojbodka, pauza a citát v úvodzovkách (v prípade citátov v španielčine comillas altas).
 • Nezabúdať na bodky, výkričníky a otázniky.
 • Vzor:

Prof. Matuška: „My pekní učíme.“
Filip: „Kde?“

 1. ČLÁNKY
 • Používať font Calibri.
 • Uviesť tvorivý názov – v tomto školskom roku poprosíme, aby ním bol názov rockovej skladby .
 • Podpísať sa, uviesť aj triedu (s arabskou číslicou).
 • Dbať na obsah a kvalitu výpovede článku.
 • V prípade reportáží z exkurzií a ciest nevenovať polovicu článku opisu toho, čo predchádzalo ráno stretnutiu účastníkov na Železničnej stanici v Žiline J.
 • Zapracovať dáta, zaujímavé informácie.
 • Humor je vždy vítaný.
 • Pred odovzdaním prečítať a opraviť chyby (v prípade potreby aj v spolupráci s vyučujúcim slovenského jazyka).
 • V prípade prekladaných textov odovzdať aj originál.
 1. FOTOGRAFIE
 • Odovzdať 5-10 fotografií na článok, v samostatnom súbore (nie ako súčasť textu).
 • Pri organizovaní akcie, z ktorej výstupom bude článok do ročenky, zabezpečiť kvalitný fotoaparát (k dispozícii v zástupcovni).
 • Dbať na výpovednosť a kompozíciu fotografií.

Termín odovzdania všetkých materiálov do Ročenky 2018/2019 je 14.6.2019. Zasielajte ich, prosím, na: silvia.furmanova@gmail.com.

Ďakujeme J.

 

Silvia Furmanová