Mgr. Mládenková Janka

koordinátorka certifikovaných meraní

Maturitná skúška v GBZA sa riadi vykonávacím protokolom medzinárodných zmlúv a slovenskou legislatívou (školský zákon a vyhláška o ukončovaní štúdia na SŠ).