MATURITA 2019

Základné informácie

Termíny externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS):

12. marec 2019 slovenský jazyk a literatúra (utorok)
13. marec 2019 anglický jazyk (streda)
14. marec 2019 matematika EČ v SJL (štvrtok)
26. marec 2019 PFIČ z francúzskeho jazyka a literatúry a španielskeho jazyka, literatúry a kultúry
26. apríl 2019 písomná maturitná skúška z matematiky vo FRJ

Ústna forma internej časti:
13. – 17. máj 2019 – 5.ročník + 4. ročník SJL

Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk  v časti MATURITA a u vyučujúcich daného predmetu.