Termíny maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018

Kód školy: 651028

 

 • marec 2018 (utorok) –  externá časť MS zo slovenského jazyka a literatúry
 • marec 2018 (streda) – externá časť MS z anglického jazyka
 • marec 2018 (štvrtok) – externá časť MS z matematiky
 • marec 2018 (pondelok) – písomná MS zo  španielskeho jazyka, literatúry a kultúry
 • apríl 2018 (piatok)  – písomná MS z francúzskeho jazyka a literatúry
 • apríl (piatok)  – písomná MS z matematiky vo francúzskom jazyku
 • mája – 24. mája 2018 (pondelok – štvrtok)  – ústna časť MS

TERMÍNY ADMINISTRÁCIE EXTERNEJ ČASTI  (EČ)  A PÍSOMNEJ  FORMY INTERNEJ ČASTI  (PFIČ)

 

Dátum Predmet Úroveň Trvanie EČ Trvanie PFIČ
13. marec 2018

(učebne 1g, UŠJ, UAJ, UFJ, U3)

slovenský jazyk a literatúra   09:45-11:25 12:20 – zverejnenie tém  (V čase zverejnenia tém PFIČ už musia žiaci sedieť v triedach, kde písali EČ MS)

13:00-15:30 – administrácia

14. marec 2018

(učebne 1g, UŠJ, UAJ, UFJ, U3)

anglický jazyk B2 09:45-11:45 12:30 – zverejnenie tém (V čase zverejnenia tém PFIČ už musia žiaci sedieť v triedach, kde písali EČ MS)

13: 00- 14:00-administrácia

15. marec 2018

(učebňa UŠJ)

matematika   09:45-12:15   xxx

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

 • Príchod žiakov do tried – o 09:15 h
 • Pokyny od administrátora – od 09:25 h
 • Obedňajšia prestávka – 11:25 – 12:20 h

ANGLICKÝ JAZYK

 • Príchod žiakov do tried – o 09:15 h
 • Pokyny od administrátora – od 09:25 h
 • Obedňajšia prestávka – 11:45 – 12:30 h

MATEMATIKA

 • Príchod žiakov do tried – o 09:00 h
 • Pokyny od administrátora – od 09:15 h
 • Obedňajšia prestávka – po skončení administrácie testov