Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Športové súťaže

ŽUPNÁ  KALOKAGATIA

(D. Ďurková-V.F, E. Kasáková-II.G, M. Sandanus - IV.G, M. Bielka - III.F, L. Ihnatišin-III.F)

- krajské kolo (23.9.2016) - 1. miesto smiley

- celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou (30.09.2016) - 1. miesto yes

 

MAJSTROVSTVÁ  STREDNÝCH ŠKôL V CEZPOĽNOM BEHU

(L.Lichnerová-II.E, E. Kasáková -II.G, K.Timková -IIII.E)

- Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu (29.09.2016) -  dievčatá - 1. miesto smiley

                                                                               -  chlapci - 3. miesto smiley

- Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu (04.10.2016) - dievčatá - 1. miesto smiley

- Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu   ( 25.10.2016) - dievčatá - 7. miesto  yes

 

MAJSTROVSTVÁ STREDNÝCH ŠKôL V ZRÝCHLENOM ŠACHU  A O POHÁR RIADITEĽA ŽSK

- Majstrovstvá okresu stredných škôl v zrýchlenom šachu (21.10.2016) - M. Michálek - V.G - 1. miesto smiley

                                                                                                      - A. Krivková- II.F - 2. miesto smiley

- Majstrovstvá kraja stredných škôl v zrýchlenom šachu (30.11. 2016) - M. Michalek - V.G - 3. miesto smiley

                                                                                                     - A. Krivková - II.F - 3. miesto smiley

- Majstrovstvá SR stredných škôl v zrýchlenom šachu (15.11.2016) - M. Michalek - V.G - 11. miesto yes

                                                                                                - A. Krivková - II. F - 15. miesto yes

 

MAJSTROVSTVÁ  OKRESU V  BEDMINTONE ŽIAKOV A ŽIAČOK STREDNÝCH ŠKôL

(V.Brišková - II.G, L.Knihová - III.G, T.Hrtus - III.G, M.Sandanus-IV.G )

- dievčatá - 2. miesto smiley

- chlapci  - 2. miesto smiley

 

MAJSTROVSTVÁ ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKôL V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ A SNOWBOARDINGU

(Jasenská dolina, 02.02.2017)

snowboarding:  1. miesto -  Sára Mráziková - I.E yes

 

MAJSTROVSTVÁ OKRESU STREDNÝCH ŠKôL V STOLNOM TENISE

- družstvo dievčat - 2. miesto ( Seduchová Natália - III.E, Kasáková Ema - II.G, Durmis Natália - I.E) smiley

 

MEDZINÁRODNÉ  ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ ISF V PLÁVANÍ - kvalifikácia(20.03.2017)

- družstvo dievčat - 2. miesto (Kristína Timková-III.E, Nina Balogová - III.G, Linda Lichnerová- II.E, Viktória Brišková-II.G, Nikol Sýkorová (I.F), Lucia Hodás-Pauerová (I.E) ) a postup do medzinárodnej súťaže v Budapešti

 

MEDZINÁRODNÉ ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ ISF V PLÁVANÍ (24.04.2017)

- K.Timková (III.E) -6. miesto, V.Brišková (II.G) - 12.miesto yes

 

MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VOLEJBALE (30.03.2017)

- družstvo dievčat - 2. miesto (Šugárová Denisa (V.E), Luhová Ľubica (IV.F), Gažová Timea (IV.E), Wallenfelsová Ivana (IV.E), Wallenfelsová Mária (II.F), Mayerová Silvia (II.E), Saganová Simona (I.E))smiley

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V HALOVOM VESLOVANÍ (28.04.2017)

- zlatá medaila (V.Brišková (II.G), K.Timková+D.Wildová (III.E), M.Ondrušková (IV.E) yes

Kategória: dievčatá 1. a 2. ročník
1. Lichnerová Linda, 1.E 8 :06
2. Knihová Lucia, 2.G 8: 07
3. Kasmanová Petra, 1.E 8:38Kategória: dievčatá 1. a 2. roč
 
ník
1. Lichnerová Lind SŠa, 1.E 8 :06
2. Knihová Lucia, 2.G 8: 07
3. Kasmanová Petra, 1.E 8:38

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo ( 31.01.2017) -  Poézia: 1. miesto - Paulína Žideková, II.F

                                                        Priamy postup do regionálneho kola - Begüm Tunčerová, III.G

                                                        2. miesto - Terézia Pašková, II.F

                                             Próza: 1. miesto - Tereza Káčeríková, III.F

                                                        2. miesto - Petra Majtánová, III.E

                                                        3. miesto - Tomáš Borák, I.F

Regionálne kolo (16.02.2017)  - Poézia: 1. miesto - Paulína Žideková, II.F smiley

                                                         2. miesto - Begüm Tunčerová, III.G smiley

                                                         Čestné uznanie: Lucia Šoltýsová, I.G smiley

                                                Próza: 1. miesto- Tereza Káčeríková, III.F smiley

Krajské kolo (03.05.2017) - Poézia: čestné uznanie - Paulína Žideková, II.F

                                          Próza: 3. miesto - Tereza Káčeríková, III.F

Juvenes Translatores

Súťaž mladých prekladateľov v anglickom, španielskom a francúzskom jazyku

 

* anglický jazyk

1. Alžbeta Ondreášová, IV.E

2. Katarína Galbavá, V.E

3. Ján Šašala, III.F

4. Margaréta Camberová, IV.E

* francúzsky jazyk

1. Ema Chládková, IV.G

2. Michal Muška, II.G a Marián Bielka, III.F

3. Ján Šašala, III.F

* španielsky jazyk

1. Zuzana Kráľová, IV.E

2. Katarína Galbavá, V.E

3. Terézia Filová, IV.G

4. Margaréta Camberová, IV.E

Predmetové olympiády

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 - školské kolo (08.11.2016) : kategória A - 1. miesto: Zuzana Kráľová, IV.E

                                           kategória B - 1. miesto: Nikola Hodásová, I.F

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

- školské kolo (21.11.2016): kategória 2C (bilingválne sekcie) - 1. miesto: Natália Durmis, I.E

- krajské kolo (16.02.2017): kategória 2C (bilingválne sekcie) - 2. miesto: Natália Durmis, I.E smiley

 

Olympiáda v anglickom jazyku

- školské kolo (29.11.2016): kategória 2A -  1. miesto: Radovan Urdák, III.G

                                                                 2. miesto:  Monika Husárová, III.E 

                                                                 3. miesto:  Patrícia Šmáriková, III.F

 

                                           kategória 2B -  1. meisto: Simona Sádecká, V.E

                                                                 2. miesto:  Rebeka Jurčacková, V.F

                                                                 3. miesto:  Petra Martikánová, IV.G

                                           kategória 2C2 - 1. miesto: Nicholas Andrius Bucas, I.G

                                                                  2. miesto:  Norbert Mojsej, I.G

- okresné kolo (18.01.2017): kategória 2A -  3. miesto  Radovan Urdák, III.G

                                            kategória 2C2 - 3. miesto Nicholas Andrius Bucas, I.G

 

Olympiáda ľudských práv

- školské kolo (05.12.2016): 1. miesto: Terézia Knorová, V.G

                                          2. miesto: Alexandra Chomová, IV.E, Michaela Hujová, V.F

                                          3. miesto: Matej Drdák, III.G, Marián Bellay, III.G

 

Projekt Rozhoduj o Európe (21.03.2017):

- 1. miesto - Matej Drdák, III.G

- 2. miesto - Emma Paulínyová, III.F

- 3. miesto - Marián Bellay, III.G

- 5. miesto - Andrej Harciník, III.F

 

Krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR (05.04.2017)

- 1. miesto (E. Paulínyová (III.F), A. Harciník (III.F), M.Drdák (III.G) ) smiley

 

Regionálne kolo MLADÝ  EURÓPAN 2017 (21.04.2017)

- 4. miesto - A. Harciník (III.F), M.Drdák (III.G), M.Bellay (III.G)

 

Olympiáda v španielskom jazyku

- školské kolo (07.12.2016): 1. miesto: Barbora Rybárová, V.E

                                          2. miesto:   Zuzana Kráľová, IV.E

                                          3. miesto: Nikola Malíková, IV.E

- krajské kolo (13.02.2017): 2. miesto: Zuzana Kráľová, IV.E smiley

                                          3. miesto: Barbora Rybárová, V.Esmiley

 

 Olympiáda vo francúzskom jazyku

- školské kolo (07.12.2016): 1. miesto: Rebeka Jurčacková, V.F

                                          2. miesto: Jozef Makula, III.F

                                          3. miesto: Andrea Kollárová, V.F

- krajské kolo (07.02.2017): 1. miesto: Rebeka Jurčacková, V.F smiley

- národné kolo (31.03.2017): 5. miesto. Rebeka Jurčacková, V.F yes

Matematická olympiáda

- okresné kolo (24.01.2017) - 4. miesto - Norbert Mojsej, I.G

                                         - 10. miesto - Natália Kováčová, I.G

 

Biblická olympiáda

- školské kolo (01.02.2017) - 1. miesto - Ivana Wallenfelsová, IV.E

                                           2. miesto - Mária Wallenfelsová, II.F

                                           3. miesto - Filip Janči, III.G

                                           4. miesto - Silvia Beníková, II.G

- dekanátne kolo (22.03.2017) - 2. miesto - I.Wallenfelsová (IV.E), V.Brnčalová (I.E), F.Janči (III.G) smiley

 

Geografická olympiáda

- školské kolo (02.02.2017)  - 1. miesto - Ján Šašala - III.F

                                            2. miesto - Michal Sandanus  IV.G

                                            3. miesto - Matej Drdák, III.G

 

Biologická olympiáda

- školské kolo (07.02.2017) : Kategória A - 1. miesto: Baliarová Ivana, IV.E

                                                               2. miesto: Mináriková Andrea, IV.G

                                                               3. miesto: Ondrušková Mária, IV.E

                                            Kategória B - 1. miesto: Gažová Michaela, II.F

                                                                2. miesto: Strýčková Petra, III.G

                                                                3. miesto. Remišová Martina, II.G

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ 2017

Školské kolo (16.02.2017) - 2. miesto - Michal Sandanus, IV.G (odbor: Chémia, potravinárstvo)

                                         2. miesto -  Silvia Šimoníková, IV.F (odbor: Tvorba učebných pomôcok, didaktické                                                                                                                        technológie)

создать сайт