Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rada školy

Členovia rady školy od 20.04.2016

Rada školy má 11 členov:

Predseda:         JUDr. Erika Sandanusová (zvolený zástupca rodičov)

 

Členovia:           RNDr. Dana Čuláková, PhD. (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

                        PhDr. Janka Eldesová (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

                        Mgr. Petra Koháryová (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

                        Mgr. Helena Moravčíková (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

            Ing. Mária Gažová (zvolený zástupca rodičov, tajomníčka)

            Ing. Dušan Paulíny (zvolený zástupca rodičov)                       

                        Mgr. Martina Díriová  (zvolený zástupca pedagogických pracovníkov)

                        Mgr. Viktor Tanító (zvolený zástupca pedagogických pracovníkov)

                        Peter Záň (zvolený zástupca nepedagogických pracovníkov)

                        Barbora Čelešová (zvolený zástupca žiakov)

Štvorročné funkčné obdobie rady školy  je zriaďovateľom schválené od 24.04.2016 do 23.04.2020.   

 

создать сайт