Loading Udalosti
Nájsť Udalosti

Navigácia pre zobrazenia udalosti

Udalosti for 06/2018

Navigácia pre mesiace v kalendári

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
28
29

Porada s lektormi

30
31
1

Matematická fotografia – národné kolo

Čitateľská cena Absynt

2

Čitateľská cena Absynt

3

Čitateľská cena Absynt

4

Čitateľská cena Absynt

Fotografovanie tried

5

Čitateľská cena Absynt

Fotografovanie tried

Štúrov Zvolen (celoslovenské kolo súťaže v rétorike)

Porada s vedúcimi PK

6

Čitateľská cena Absynt

Fotografovanie tried

Štúrov Zvolen (celoslovenské kolo súťaže v rétorike)

7

Čitateľská cena Absynt

Fotografovanie tried

8

Čitateľská cena Absynt

Fotografovanie tried

Župná kalokagatia 2018 – regionálne kolo

Záverečné jazykové skúšky – písomné (1. ročník)

9

Čitateľská cena Absynt

10

Čitateľská cena Absynt

11

Čitateľská cena Absynt

Záverečné jazykové skúšky – ústne (1. ročník)

12

Čitateľská cena Absynt

Záverečné jazykové skúšky – ústne (1. ročník)

Majstrovstvá SR v orientačnom behu žiakov a žiačok

Pedagogická rada

13

Čitateľská cena Absynt

Mladý digitálny Európan – celoštátne kolo

14

Čitateľská cena Absynt

Mladý digitálny Európan – celoštátne kolo

15

Čitateľská cena Absynt

16

Čitateľská cena Absynt

Festival divadiel vo francúzštine

17

Čitateľská cena Absynt

18

Čitateľská cena Absynt

19

Čitateľská cena Absynt

Účasť na slávnostnom odovzdávaní cien v Bratislave

Beseda so psychologičkou (obchodovanie s ľuďmi) 4.F 6. hod. 

MTZU (triedni učitelia)

20

Čitateľská cena Absynt

Stretnutie záujemcov o pobyt v Indii (AMITY)

21

Čitateľská cena Absynt

Divadelné predstavenie A je tu zas nielen pre 4. ročník

22

Čitateľská cena Absynt

Ukončenie klasifikácie a uzavretie dochádzky

23

Čitateľská cena Absynt

24

Čitateľská cena Absynt

25

Čitateľská cena Absynt

Triedne výlety

26

Čitateľská cena Absynt

Triedne výlety

27

Čitateľská cena Absynt

Triednické práce

28

Čitateľská cena Absynt

Triednické práce

Školský futbalový turnaj

29

Čitateľská cena Absynt

Slávnostné ukončenie školského roka

30

Čitateľská cena Absynt

1

Čitateľská cena Absynt

+ Export Events