Loading Udalosti
Nájsť Udalosti

Navigácia pre zobrazenia udalosti

Udalosti for 04/2018

Navigácia pre mesiace v kalendári

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26

Maturitná skúška zo španielskeho jazyka a literatúry

Detská divadelná Žilina

Stretnutie študentov HOST rodín – ŽilinaMUN

27

Stretnutie s Jessicou Jančovou

Stretnutie s rodičmi ohľadom výmenného pobytu

28

Deň učiteľov – skrátené vyučovanie

Charitatívne raňajky spojené s desiatou (raňde)

29

Veľkonočné prázdniny

Pedagogický deň (učitelia)

30

Veľkonočné prázdniny

31

Veľkonočné prázdniny

1

Veľkonočné prázdniny

2

Veľkonočné prázdniny

Výmena Španielsko – na Slovensku

3

Veľkonočné prázdniny

Výmena Španielsko – na Slovensku

Matematická súťaž IMMC

4

Výmena Španielsko – na Slovensku

Matematická súťaž IMMC

Privítanie študentov zo Španielska

5

Výmena Španielsko – na Slovensku

Matematická súťaž IMMC

Krajské kolo SOČ

Chemická olympiáda kategórie B. – krajské kolo

6

Výmena Španielsko – na Slovensku

Matematická súťaž IMMC

DELE (skúšky)

Párty v škole (výmena Španielsko)

7

Výmena Španielsko – na Slovensku

Matematická súťaž IMMC

8

Výmena Španielsko – na Slovensku

9

Výmena Španielsko – na Slovensku

10

Krajské kolo MO (B)

11

O pohár riaditeľa ŽSK – šachový turnaj

12

Matematická olympiáda v španielskom jazyku – národné kolo

13

Matematická olympiáda v španielskom jazyku – národné kolo

Prijímacie skúšky

Maturitné skúšky – FRJ (V.F a francúzska časť V.G)

Ochrana života a zdravia – 2. účelové cvičenie (1. ročník)

14
15

Výmenný pobyt – francúzski študenti u nás

16

Výmenný pobyt – francúzski študenti u nás

Stretnutie HOPE – organizácia ŽilinaMUN

17

Výmenný pobyt – francúzski študenti u nás

18

Výmenný pobyt – francúzski študenti u nás

Príchod delegátov ŽilinaMUN – príprava miestností a materiálov

Mladý Európan

19

Výmenný pobyt – francúzski študenti u nás

ŽilinaMUN

20

Výmenný pobyt – francúzski študenti u nás

ŽilinaMUN

21

ŽilinaMUN

22

HOPE Erasmus+ Projektové stretnutie

23

HOPE Erasmus+ Projektové stretnutie

Prezentácia AMITY INDIA

Odovzdanie podkladov k priebežnej klasifikácií (3. štvrťrok)

24

Klasifikačná PR

25
26

Triedne a konzultačné ZRŠ

Shakespear´s Day – Žilina Záriečie

27

Maturitná skúška z matematiky vo francúzštine

Testovanie PISA

Francúzske divadlo – Žilina Záriečie

28
29

Exkurzia LONDÝN

30

Exkurzia LONDÝN

1

Exkurzia LONDÝN

2

Exkurzia LONDÝN

3
4
5
6
+ Export Events