Tiež máte takéto super hodiny? 🙂 Sledujte pokračovanie 🙂
Read more
Závery z dnešného (12.3.) zasadnutia Ústredného krízového štábu SR v skratke: zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými 
Read more
Vážení rodičia a žiaci, s ohľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a zverejnené informácie ohľadom zatvorenia škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, oznamujem, že prerušujem vyučovanie v našej škole od štvrtka 12.3.2020 predbežne do piatku 13.3.2020. Žiadam všetkých zákonných zástupcov, žiakov a zamestnancov školy, aby pravidelne 
Read more
Aktuálne usmernenie: ruší aktivity v zahraničí lyžiarske kurzy od 10.3. (prebiehajúce sa dokončia ako boli naplánované) okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží návštevy študentov zo zahraničia športové podujatia Celý text tu:
Read more
Milí učitelia, študenti a rodičia, posielame aktualizované informácie o koronavíruse (pravdepodobne budú nasledovať ďalšie pokyny): Od utorka 10. marca začnú preventívne kontroly na všetkých hraničných priechodoch na Slovensku.Od tohto dňa občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu budú povinní podstúpiť 14-dňovú 
Read more
Usmernenia k šíreniu koronavírusu V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k 
Read more
Usmernenie k šíreniu koronavírusu V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a 
Read more
Dnes na Valentína skončil u nás pracovný týždeň učiteľa z IES Miguel Catalán, Zaragoza a učiteľky z Schildtin lukio, Jyväskylä. V rámci projektu Erasmus+ boli u nás pozorovať hlavne hodiny jazykov a naučiť sa pracovať v e-twinning platforme Twinspace kvôli projektu Education Without Frontiers. V 
Read more
Od nasledujúceho školského roka (od 1.9. 2020) sa partnerom pre našu francúzsku sekciu stáva Francúzska republika. Štafetu preberie po dvadsiatich rokoch od Valónska v Belgicku. Pridáme sa k 4 doterajším francúzskym bilingválnym gymnáziám. Učebný plán sa upraví podľa francúzskeho modelu, takže naďalej naši študenti budú končiť štúdium 
Read more